Breema - Nedir

Dengeli bir enerji halini amaçlayan, Thai masajı ile partner yoga arasında bir çalışmadır.

Breema

Breema, Thai masajı ve partner yoga arasında bir beden çalışması tekniği olarak tarif edilir. Uygulayıcısı, spontane hareketler ile tamamen giyinik bir katılımcı eşliğinde çalışır. Bu hareketlere Dokuz Evrensel İlke rehberlik eder, seansın amacı ise dengeli bir enerji hali oluşturması için bedenin kendi kendini düzeltici reflekslerini aktive etmektir. Kendi kendine Breema da bireylerin kendi başlarına gerçekleştirmeleri için tasarlanmıştır. Yazar Maggie Simon, 2006’da Share Guide’da yazdığı bir makalede Breema’yı partner yoga ve Thai masajı arasında bir beden çalışması tekniği olarak tarif etmiştir. Ancak Breema’nın amacının hem uygulayıcısının hem de katılımcının yararlanacağı "varoluş deneyimi ile gelişmek” olduğunu, ifade etmiştir. 

Breema’nın üç bileşeni vardır. Bunlar; beden çalışması, Kendi-Kendine Breema egzersizleri ve Breema’nın Dokuz Evrensel İlkesi’dir.

Beden Çalışması: Breema Merkezi’ne göre, Breema bedeni bir enerji sistemi olarak gördüğünden, beden çalışmasının amacı "yaşam enerjisinin akışını artırmak ve kişiyi o ana getirmektir.” Breema tedavisi alan kişi tamamen giyinik olur ve bir minder ya da mat gibi bir zemin üzerinde oturur veya uzanır. Merkez tarafından, destekli hareketlerin uyumlu koreografisi, kademeli eğilme, yumuşak esneme ve bükülme, geliştirici dokunuşlar ve ritmik vuruşlar olarak tarif edilen beden çalışmasında katılımcı uygulayıcısı ile birlikte çalışır. Breema tedavileri her bir ziyarette katılımcıya uygun olarak uygulanır ve standart bir programı yoktur. Tedavi seansı yaklaşık 30 dakika ila 1 saat arasında sürebilir.

Kendi Kendine Breema Egzersizleri: Kendi kendine Breema egzersizleri bireysel olarak yapılır; bu nedenle kişi, hem uygulayıcı hem de katılımcı olmayı aynı anda tecrübe edebilir. Program kendi kendine Breema hareketlerinin ve duruşlarının doğallığına önem verir. Vücutta hiçbir olağan dışı bükülme gerçekleşmez ya da kas kuvveti kullanılmaz. Beden çalışması seansları gibi, kendi kendine Breema egzersizleri de bedendeki hayat enerjisi akışını dengelemek ve desteklemek, gerilimi serbest bırakmak ve canlılığı artırmak için kişiye özel olarak uyarlanır.

Evrensel İlkeler: Breema, Evrensel İlkelerin bütün yaşamı, beden çalışmasını ve sağlığın korunmasını yönettiğini iddia eder. Breema’nın dokuz evrensel ilkesi şunlardır:
 1. Beden rahatlığı: Beden, "birleşik bir bütünün bir sureti” olarak görülür.
 2. Aşırıya kaçmama: Vücudun gerçek doğasını açığa vurmak için fazladan hiçbir şeye ihtiyaç yoktur.
 3. Sertlik ve yumuşaklık: Anda var olan insanlar eş zamanlı olarak hem sertlik hem de yumuşaklık gösterir.
 4. Tam katılım: Beden, zihin ve duygular ortak bir amaçta birleşir.
 5. Karşılıklı destek: Kişi eş zamanlı olarak hem destek alır, hem de destek verir.
 6. Yargılamama: Anda var olan insan yargılardan özgürleşir.
 7. Tek an/Tek eylem: Her bir an, kişinin gerçek doğasının bir dışa vurumudur.
 8. Acele etmeme/Duraksamama: "Hayat enerjisinin doğal ritminde” her ikisi de yoktur.
 9. Zorlamadan kaçınma: Ayrılmışlık varsayımının bırakılması, zorlamayı ortadan kaldırır.
Breema ilkeleri insanları, "bedenimize dair zihnimizdeki fikirler ve görüntüler” olarak tanımlanan kavramsal bedenlerinden özgürleştirmeyi amaçlar. Breema’nın amacı "hastalıklarla savaşmak değil, canlılığı artırmak ve bedenin doğal denge durumuna ulaşmasını sağlayacak bir ortam yaratmaktır.” Dokuz Breema ilkesinin; alıcı bir zihin, destekleyici duygular ve gevşemiş bir beden yarattığına inanılır. Genellikle zihin, duygular ve fiziksel gerilim arasındaki çatışma ile tüketilen enerji, kullanılabilir hale gelir.
Breema’nın kökeni Yakın Doğu'da bir dağ köyüdür ve 1980 yılında California Oakland’da Breema Merkezi’nin kurulmasıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulanmaya başlanmıştır. Merkezi Jon Schreiber ve meslektaşları kurmuştur. Palmer Kiropraktik Koleji mezunu olan Schreiber merkezin yöneticiliğini de yapmıştır. Vücudu canlandırma ve iyileştirme kabiliyeti nedeniyle hekimlik uygulamalarına Breema’yı da dahil ettiği söylenir. Schreiber, 1980'lerden bu yana Breema sistemini öğretmekte ve bu sistem hakkında yazmaktadır.

Breema üzerine, ABD’nin pek çok eyaletinde ve Kanada, Arjantin, Brezilya, Avustralya, Yeni Zelanda, Hindistan, Japonya, İngiltere, Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, İspanya, İsviçre ve İsveç de dahil olmak üzere çeşitli ülkelerde Breema kursları verilmektedir.

Dahası Oregon Üniversitesi’nde Breema’nın kredili ders olarak verilmesi söz konusudur. Yazar Hana Budan, Breema derslerinin insanların geçmişe ya da geleceğe odaklanmak yerine anda var olmalarına yardımcı olan "eşsiz bir beden çalışması ve meditasyon kursu” olduğunu yazmıştır. Ayrıca, zihni ve bedeni "şu anda” birleştirmenin üniversite hayatının stresinden bunalmış öğrencilere yardımcı olabileceğini de ifade etmiştir.
Breema Merkezi’ne göre Breema’nın öncelikli faydası kişiyi, bedeniyle, çevresiyle, insanlarla ve hayatın diğer alanlarıyla olan ilişkilerinde tükenmişlik yerine tatmin hissedecekleri bir seviyeye getirmesidir. Merkez Breema’nın geliştirici ortamının zihnin, bedenin ve duyguların şimdiki zamana odaklanmasını, alıcı hale getirdiğini ve canlandırdığını ifade eder. Sistemin ikincil faydaları şunlardır:
 • Canlılık ve zindelikte yenilenme
 • Zihinsel berraklık ve netlikte odaklanmada artış
 • Gerginliğin giderilmesi
 • Esneklik
 • Zihinsel ve duygusal denge ve uyum
 • Yumuşak kas-iskelet sisteminin yeniden hizalanması
 • Streste azalma
 • Sinir sistemi fonksiyonunda iyileşme
 • Dolaşım ve sindirim sisteminde iyileşme
Breema tedavileri serbestçe hareket etmeye izin verecek rahat ve bol kıyafetler giyilmesi dışında özel bir hazırlık gerektirmez. 
Her türlü beden çalışması ile ilgili alınacak önlemlerin başında yeni bir programa başlamadan önce nitelikli bir tıp uzmanına danışmak yer alır. Bu önlem, özellikle kronik kalp ve akciğer hastalıkları olan kişiler, bir ameliyattan ya da akut bir hastalıktan iyileşmekte olan hastalar ve artrit ya da kaslarla eklemleri etkileyen başka hastalıkları olan kimseler için önemlidir.

Breema terapisinin, sağlıklı insanlarda bilinen bir yan etkisi yoktur.
Oakland Breema Merkezi, uygulayıcı ve eğitmenlerin eğitimi ve sertifikasyonu için tek merkezdir.  Merkez, Breema beden çalışması alanında 165 saatlik bir uygulayıcı sertifika programı sunar. Program 130 saatlik Breema beden çalışması, 15 saatlik anatomi ve fizyoloji ve 20 saatlik Breema Uygulayıcı Seminerinden oluşur. Sertifika programını tamamlamak en az altı ay sürer. Breema Merkezi; Kaliforniya Özel Lise Sonrası ve Mesleki Eğitim Bürosu (State of California Bureau for Private Postsecondary and Vocational Education) tarafından lisanslı bir meslek okuludur. Sertifikalı Breema uygulayıcılarının eğitmen olmaları yıllar sürer, bu süreçte kapsamlı bir eğitim almaları ve yıllık sürekli eğitimin gereklerini yerine getirmeleri gerekir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye