Cıva Dolgular Alzheimer'a Katkıda Bulunur Mu?

Beyne çok az miktarda bir cıva girdiğinde dahi Alzheimer’la ilişkilendirilmiş olan beyin dokusunun fiziksel ve yapısal zararına neden olduğu belirtilmektedir.

Cıva Dolgular Alzheimer'a Katkıda Bulunur Mu?

Yeni bir çığır açan dişçi D.D.S, Hal A. Huggins tarafından rapor edilen araştırmalar, beyne çok az miktarda bir cıva girdiğinde dahi, bunun sinir hücrelerine ciddi anlamda zarar verdiğini ve artık Alzheimer’la ilişkilendirilmiş olan beyin dokusunun fiziksel ve yapısal zararına neden olduğunu belirtmektedir. Biyokimyası karmaşıktır, ancak civa beynin enerji süreçlerinde ihtiyaç duyulan bir kilit enzim olan keratin kinaz adlı enzime zarar vermektedir. Dr. Huggins’e göre, otopsiler sağlıklı bir kişinin beyninin Alzheirmer hastası bir kişinin beyninden % 2,300 den daha fazla oranında keratin kinaz içerdiğini göstermektedir. 

Beyin vücuttaki tüm enerji süreçlerinin santrali olan ATP (adenozin trifosfat) üretmek için keratin kinaza ihtiyaç duyar. Otopsiler ayrıca Alzheimer nedeniyle zarar görmüş bir beyindeki ATP seviyelerinin sağlıklı deneklere kıyasla indirgenmiş olduğunu da göstermektedir. Dolayısıyla ATP, sinir hücrelerine biçimlerini ve fiziksel bütünlüklerini veren bir çeşit moleküler iskelet sistemi olan tubulin üretiminde gereklidir. Tubulin yapısı bir merdiven olarak düşünülebilir. Alzheimer hastalarının beyninde merdivenin basamakları tamamlanmamış ve merkezi kısmı bobinler halinde yığılmıştır. Bunlar beyin otopsileri ile ortaya konulan nörofibriler yumaklardır. Dr. Huggins,  "Sinir hücrelerinin mikroyapısı olan tubulin çöktüğünde Alzheimer hastası olursunuz. Tubulin aktivitesinin azalma miktarı Alzheimer’ın derecesi ile doğrudan bağlantılıdır.” der. Başka hiçbir tip nöral dejenerasyon ya da sinir sisteminin diğer otoimmun hastalıklarında tubulin aktivitesinde azalma izlenmez.

İlaçların Yüksek Oranda Zihin Bulanıklığı İle İlişkisi
Doktorların El Kitabı’na göre, aşağıda belirtilmiş olan ilaçların zihin bulanıklığı ile ilgili yan etkileri bulunmaktadır (oranlar etkilenen bireylerin yüzdesini belirtmektedir):
 • Anestacon Solüsyonu (en yaygınlar arasında)
 • Atrofen tablet (%11’e kadar)
 • Desirel ve Sedirel Dividose (%4.9-%5.7)
 • Dilandin Infatabs, Kapseals, Parenteral (en yaygınlar arasında)
 • Dilantin-30 Pediatrik/Dilantin-125 Suspansiyon (en yaygınlar arasında)
 • Duragesic Transdermal Sistem (%10 ve daha fazlası)
 • Foscavir enjeksiyonu (%5’den daha fazla)
 • Hylorel tablet (%14.8)
 • IFEX (en yaygınlar arasında)
 • İntron A (%12’e kadar)
 • Lioseral tablet (%11’e kadar)
 • Marplan tablet (en yaygınlar arasında)
 • Enjeksiyon için Nipent (%3-%10)
 • Permaks tablet (%11.1)
 • Roferon-A enjeksiyonu (%8)
 • Enjekte edilebilir Stadol, NS Burun spreyi (%3-%9)
 • Tonocard tablet (%1.2 - %11.2)
 • Wellbutrin tablet (%8.4)
 • Xanax tablet (%9.9 - %10.4)
 • Epinefrin enjeksiyonlarıyla birlikte Xylocaine enjeksiyonları (en yaygınlar arasında)

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye