Hastalık - Sağlık ve Tedavi Esasında Nedir? Çok Etkili 2 Kökten Çözüm: AYURVEDA ve YOGA

Bilge kişi bedeninde ki uyumsuzluğun farkına varıp onu tekrar düzene sokan kişidir

Hastalık - Sağlık ve Tedavi Esasında Nedir? Çok Etkili 2 Kökten Çözüm: AYURVEDA ve YOGA

Tedavi ne demek?
Belki de önce bunu anlamamız lazım diye düşünüyorum. Tedaviyi anlayabilmek için de hastalık ve sağlığın ne olduğunu bilmek faydalı olacaktır.
  • Sağlık, organizma veya sistemdeki tüm bölümlerin birbirleriyle ve kendi içlerinde uyumlu bir şekilde görevlerini yerine getirerek kesintisiz olarak çalışmasıdır.
  • Hastalık ise bu uyum ve akışın bozulmasıdır.
  • Tedavi de organizmayı tekrar uyumlu hale getirmektir.
Bu üç temel süreci en basit bu şekilde tarif edebiliriz. 
Ayurveda der ki "Bilge kişi bedeninde ki uyumsuzluğun farkına varıp onu tekrar düzene sokan kişidir."Ayurveda, 5000 yıl önce Hindistan'da doğan ancak yöntemleri ve bakış açısı evrensel olan çok kapsamlı, sade ve tedavi gücü yüksek bir sağlık sistemi veya tıbbi bilimdir. Bu sistem gücünü doğallığından, sadece bitkiler ve doğanın ritmine uyumlu çalışmasından alıyor. Ayurveda'da amaç ve en temel tedavi yöntemi, bir kişinin iç doğasını merkezine geri getirmek, yani "eve" yönlendirmek ve yaşadığı ortam ile de uyumlu bir alıveriş ve ilişki içerisinde olabilmesini sağlamaktır.

Bu da zaten tüm hastalıkların baş tedavi yöntemidir diyebiliriz. Ancak merkeze geri gelme ve uyumlanma sürecine direnen bünyeler olur ve hastalık süreci devam eder. Bana kalırsa, hastalık kişiye belli bir sebepten verilmiştir ve kişinin burda yapabileceği en sağlıklı şey, bunun bir hayrı olduğuna ve kendi iyiliği için geldiğine güvenip bu süreci olumlu bir bakış açısı ile atlatmaya gayret etmesidir. Burada sebepten bahsettik. Aslında herşeyin bir sebebi olduğuna, hiçbirşeyin tesadüf olmadığına inanırım.

Bir hastalık tedavi dahi olsa bize bir mesaj vermek için gelmiştir. Tıpkı paket bırakan bir postacı gibi. Bu ince bir mektup olabileceği gibi büyük bir paket de olabilir. Yani bazı mesajı bir veya bikaç kerelik kullanırız bazısını da ömür boyu.

Sonuçta herbir mesaj bence bizi biraz daha merkezimize yaklaştırmak üzere gelir. Ancak bunu alıp okumak, dinlemek ve sonra da tatbik etmek icab eder. Şimdi sağlık merkeze, eve dönmektir dedik. Hastalık da merkezden uzaklaşmış olmak. Tedavi de eve geri dönme sürecidir. Bu süreç çok çeşitli yollardan olabilir.

Ayurveda'nın kapsamından bahsettik. Bu kadim tıp sistemi der ki; "Doğa'daki hiç birşey yoktur ki doğru kullanıldığında tedavi edici ve faydalı olmasın ve yine hiçbirşey yoktur ki yalnış ve kötüye kullanıldığında zarar verici olmasın." Yani burdan şunu anlıyorum ki; bir yöntemin içeriğinden daha çok onun nerede ve nasıl kullanılacağını bilmek önemlidir. Tabii ki içerik de önemli ama yol ve yöntem bilinmeyince yarar yerine zarar vermek mümkün ve kolay oluyor!!!

İşte tam burda da alternatif tıbbın, Ayurveda'nın Çağdaş batı tıbbından ayrıldığı noktaya geliyoruz.  Gerçek tedavide bir ilacı tanımak yeterli değildir. Hastalığın oluştuğu ortama, insana bir bütün olarak bakmak, yani meselenin kökenine inerek olaya bütüncül yaklaşmak gerekir. Her insanın zihinsel-duygusal ve fiziksel yapısı farklıdır. Genetik yapısı ve yaşadığı çevre de önemlidir. Bir tedaviyi uygularken tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmalıdır. Diğer bir deyişle her tedavi kişiye özeldir ve öyle düzenlenmelidir.

Şimdi bu çerçeveyi unutmadan bir de sağlıklı olmanın geleneksel fiziksel boyutundan bahsedeyim.
Ayurveda'ya göre sağlıklı olmak, sindirim sistemi ateşi'nin dengede olması, 3 boşaltım sistemi (ter-idrar-dışkı)'nın açık ve dengede olması, tüm duyuların açık ve net olması, beden-zihin ve bilincin açık ve birbiriyle uyum içinde çalışıyor olması demektir. Bu fonksyonların denge ve uyumu hastalıklara karşı koruyuculuk sağlayan bağışıklık sisteminin iyi çalıştığına işarettir.

Ayurveda, özünde hastalılkları önleme ve koruma sistemidir. En iyi korunma yöntemi yaşam ateşi dediğimiz "AGNİ"'nin güçlendirilmesi ile olur. Agni, fiziksel-zihinsel ve duygusal tüm "besin"leri enerjiye dönüştüren, sistemi dengeden çıkaran tüm toksin (zehir) leri ısıtarak incelten ve boşaltımı kolaylaştıran sindirim sisitemi ateşidir.

İnsan ateşin yanma ve ışıma özelliğine sahip bir varlıktır. Tedavi'nin arınmadan sonraki en önemli diğer ayağı, Agni'yi, yani sindirimi dengeye sokmaktır. Çok arttıysa biraz azaltamak, zayıfladıysa da güçlendirmek. 

Agni Sağlığın ve Gücün Temelidir
Agni yeterli olduğunda toksin birikmez, tüm iç organlar fonksyonlarını yerine getirebilir, enerji seviyesi yüksek olur, algı, zihin, duyular ve bilinç canlı, açık ve keskin olur. Agni, hafiflik sağlar ve bozulduğunda ise donuk, hantal, isteksiz, yorgun ve bulanık oluruz. Agni yaşam kalitesini belirler. Zekâ, anlayış, algılama ve anlama, cildin rengi, metabolizma ve enzimler de Agniye bağlıdır.

Agni aynı zamanda bilincin ve ruhun ateşine de yansır. Yani bilinç ve ruhsal tekâmüle destek verir. Hatta Aşk ateşi Agnidir diyebiliriz. Hayata ve Yaradana duyulan aşk en yüksek titreşime sahiptir. Bu da dönüşümün hızı ve kalitesini de yükseltir.

Gözlerin içinin parlaması tam da bu yüzdendir. Aşık olan kişiyi gözlerinden tanırsın. Gözlerinde ki alevi görürsün o kişinin. O alev aydınlatır ışıl ışıl yapar bakışları. "Gözler kalbin aynasıdır!" sözünü bilirsiniz. Göz ve bakışlara ışık kalbteki aşk ateşten yansır. Bu ateş sağlık ateşidir. Ruh sağlığının ateşi. Fiziksel olarak gözler mide, karaciğer ve sindirim sistemiyle bağlantılıdır. Bu da Agni- kalb ve bakışı birbirine bağlar.

İyi bir sindirimle yenilen, içilen, öğrenilen, yaşanan ve hissedilen herşey arınır, ayrışır ve gerekmeyen kısmı sistemden atılır. Gereken kısım da incelerek yerine yerleşir ve kullanılır hale gelir. Agni ne kadar güçlüyse arınma işlemi de o kadar yerinde olacaktır.  Burada ateşin beslenme ve zaman faktörü önemlidir. Bunun için de iyi bir "ateşi kullanma kılavuzu" ve sabır duygusuna ihtiyaç vardır.

Bünyemize aldığımız, yaşadığımız ve öğrendiğimiz herşey, karşılaştığımız her insan ve durum ruhsal tekâmülümüz için bir araçtır. Bunlar amaç haline geldiği vakit arınma zorlaşıyor, sistemde birikme oluyor ve Agni de bastırılmış oluyor.

AGNİ' yi keşfetmek, kendi bünyenizde ki seviyesini öğrenmek, geliştirmek veya korumak için size birkaç uygulama tavsiye edebilirim.
  1. Ayurveda'nın kendine has dengelenme ve uyumlanma yöntemi Panchakarma ile tanış! Panchakarma sende ilk etap gereken değişim ve dönüşümleri oluşturacak. Sindirim ve diğer fiziksel fonksyonlar gözle görülür derecede rahatlayıp güçlenecek. Panchakarma zihinsel ve ruhsal gelişim için de nefiss bir zemin oluşturan çok güçlü bir teknik!! 
  2. Yoga uygulamalarına başlaman bu süreci hızlandırır ve kalıcı hale getirir. Yoga'nın beden ve nefes çalışması ve güç ve esnekliğini arttırır. Beden hafiflediği zaman hantallıktan kurtulur! Bu da zihnine yansır, düşünce sürecin de özgürleşir ve genişler. An'da yaşama kabiliyeti artar. Meditasyon kendiliğinden gelişir.
  3. Kalbin gıdası da dua ve sevgi-aşk.........
  4. Panchakarma için en uygun yer bence Doğa Arınma Merkezi.  www.dogaarinma.com'dan ulaşabilirsiniz. Yoga için bana da ulaşabilirsiniz ya da en yakında ki Yoga merkezi veya hocasına. Yeter ki konusunda iyi eğitimli ve tecrübeli olmasına dikkat edin. 
Öz'de olmak sadeliktir... 
Öz'e yapılan yolculuk arınmadır. Süsten, fazlalıktan ve ağırlıklardan kurtulma sürecidir.
Öz'e giden araç ateştir. Aşkın ve sindirimin dönüştürücü ateşi.
Öz ile buluşmak kavuşmaktır.
Öz merkezdir ve yuvadır.
Öz Kalbtir ve Ruhtur.
Öz sınırsız aşktır.

Hepimize Merkeze doğru açık ve güzellikler içinde geçen hayırlı bir yolculuk diliyorum......
Sevgiyle.....
Yazan: Özlem ÖZÜLKER
1974 Afrika Etyopya doğumluyum.  Tasavvuf kökenli ve Diplomat bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldim. Biyolojik köküm anne tarafından Girit baba tarafından Üsküp, Makedonya, Manevi köküm ise annemin baba tarafından Merkez Efendi  ve Abdülkadir Geylani Hz. (ks)'ne dayanıyor. 
30 yaşıma kadar 7 kez taşındım ve 5 ayrı ülkede, Afrika, Almanya, Belçika, Fransa ve Türkiye'de yaşadım. 18 yaşıma kadar ailemle, sonra kendi başıma 4 kıta gezdim. 
Lise'ye kadar Alman okullarında okudum ve 3 dil öğrendim (Almanca-Ingilizce-Fransızca). TED Ankara Koleji'nden de mezun oldum.
Istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Filolojisinden mezun olup Manajans/Thompson Reklam ajansı Medya bölümünde 2 yıl, Medya Araştırma ve Stratejik Planlamacı olarak çalıştım. 
Iki yıl sonra bu görevden ayrılarak yeni bir yöne gitme kararı alıp arayışa çıktım. 
TM Transandantal ve Vipassana Meditasyonları, Reiki, Art of Living Su Darshan Kriya,  Siddhi Teknikleri, Ayurveda ve Yoga öğretmenlik eğitimi aldım. Nepal'de yaşayan bir ustadan nefes teknikleri öğrendim.
Istanbul'un neredeyse bütün Beden-Zihin sağlığı merkezlerinde çalıştım. 
2003'den itibaren özel seanslar ile kendi müşteri portföyümü oluşturmaya başladım. 
Bu süreçte Yoga'nın fiziksel ve zihinsel tedavi yönü ağırlık kazandığından Refleksoloji, Ayurvedik, Marma noktası,  Derin Doku ve Bowen Masaj tekniklerini öğrendim. 
10 yıldır birçok fiziksel ve psikolojik vaka üzerine çalıştım. Bunlardan bazısı Skolyoz, MS (Multiple Sclerosis), Karaciğer-Safrakesesi-Mide ve Bağırsak problemleri, hormon dengesizlikleri, içsel sistemlerin dengesi, spor yaralanmaları, burkulma, incinme, doğuştan gelen veya sonrada oluşan fiziksel engeller, kanser, panik atak, depresyon, bağımlılıklar, doğum öncesi ve sonrası anneler.
12 yıldır Ayurveda  sayesinde bedenim, zihnim ve hayatımda yaşadığım olumlu dönüşümler, bu Kadim ve Eşsiz Yaşam Bilgisine merakımı uyandırdı. Ve Maharishi Ayurvda'da Nabız Teşhisi , Dr. David Frawley'den Ayurveda Yaşam Danışmanlığı ve Uygulayıcısı eğitimlerini aldım. Giritli ve Manevi aile kökenim ise bitkiler ve beden-zihin tedavisi sürecime büyük katkı sağlıyor. 
2005 yılında ise Sufi Ustamla tanışarak Tasavvuf yoluna girdim. Bu yönde aldığım eğitim, hayatımın her alanına yayılıp dönüşüm sağlıyarak eğitimimi sürekli kılıyor. Genetik mirasım ile aldığım eğitimler birleşip uygulama tarzımı oluşturuyorlar. Bilgim ve tecrübem hergün gelişmeye devam ediyor.
Şimdi ise, bir yandan Maharishi Ayurveda  Doğa Arınma Merkezi'ni işletip bir yandan da özel ve grup senaslarına devam ediyor, edindiğim bilgi ve tecrübeyi mümkün olduğunca yayarak, ihtiyaç sahiplerinin faydalanmasını sağlamak ve bu beden-zihin sağlığı ve bilinci konusunda ki bilgi açığını da biraz olsun kapama konusunda katkı sağlayarak, bir hizmet vermiş olmayı da amaçlıyorum.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye