Simatik Terapi - Nedir

Deriden vücuda direkt olarak, duyulabilir ses dalgaları gönderen aletler yoluyla uygulanan bir terapi şeklidir.

Simatik Terapi

Simatik terapi, işitme yoluyla değil deri yoluyla, vücuda doğrudan ses dalgaları gönderen araçlar ile uygulanan bir tür ses terapisidir. Bu yöntemin vücuttaki iyileşme oranını artırdığı düşünülmektedir. Yöntem, bu araçları satan ve simatik eğitim veren kuruluşun ticari marka adı olan Cymatherapy şeklinde de bilinmektedir. Ses, hava, su ya da simatik terapide olduğu gibi vücut benzeri bir ortam içinde yolculuk eden mekanik titreşimlerden oluşur. Ses şifacıları vücudun tüm bölümlerinin farklı titreştiğine ve dolayısıyla ya sağlıklı, ahenkli bir frekansa ya da hasta ve uyumsuz bir frekansa sahip olduğuna inanırlar. Simatik terapistler, rezonans ve armoniyi sağlamak için vücuda doğrudan şifa frekansları gönderirler. Şifalı frekanslar, sağlıklı organlar ya da vücut bölgelerinden yayılır. Simatik şifacılara göre, bu yolla bağışıklık sistemi ve diğer doğal düzenleme fonksiyonları harekete geçirilir. Frekanslar doğrudan uygulanabileceği gibi, akupunktur meridyenleri üzerinden de iletilebilir.

Simatik terapi, uygulayıcılara göre, doğrudan iyileştirmemektedir. Daha ziyade, organlar için ideale yakın bir ortam oluşturur. Böyle bir ortamda, vücut herhangi bir ilaç ya da cerrahi müdahaleye gerek duymadan kendini iyileştirebilir. Terapi aynı zamanda bu tür cihazlar kullanılmadan diyapazon gibi aletler kullanılarak da uygulanabilir. Cymatherapy tarafından Şubat 2008’de satışa sunulan ürünler arasında, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından terapötik masör olarak kayıtlara geçilen "Cyma 1000" de yer alır. Cihaz, 1 Nisan 2006’da gözden geçirilen kayda göre, "elektrikle çalışan, ufak kas ağrılarını geçirmek gibi tıbbi amaçlar için kullanılan bir alet” olarak tanımlanmaktadır. "Class 1 Aygıt" olarak kaydedilmesi, ürünün FDA tarafından onaylandığı anlamına gelmemekte, yalnızca ürünün federal ajan tarafından kayda geçirildiğini ifade etmektedir. Cymatherapy’nin internet sitesinde,  Cyma 1000 cihazı şu şekilde satışa sunulur: ‘‘Gevşetici tonlar yayan akustik bir masör”. Makine 500’den fazla "akım (5 frekansın ahenkli birleşimleri)” sağlamaktadır. 2008 yılı satış fiyatı 9.95 dolar olarak belirtilmiştir.  
Ses, pek çok kadim gelenekte özellikle müzik, vuruş ya da şarkı şeklinde kullanılmıştır. Farklı müzik türlerinin kan basıncı ve diğer vücut göstergeleri üzerindeki etkisi 1800’lerin sonlarında ilk kez fark edilmiştir. 18. yüzyılda Alman bilim adamı Ernst Chladni ses ve madde arasındaki ilişkiyi kanıtlamıştır. Aynı zamanda "akustiğin babası” olarak bilinen Chladni, bu keşfini bir keman yayını içinde kum taneleri bulunan bir tabak etrafında hareket ettirerek yapmıştır. Hareket, kum taneciklerinin geometrik şekiller oluşturmasına neden olmuştur. İsveçli bilim adamı Hans Jenny bu araştırmayı 20. yüzyılda geliştirmiştir. Jenny sesin, içinde kum, sıvı ve toz gibi maddeler bulunan metal tabaklar üzerindeki etkisini incelemiş, maddeler üzerinde ayrıntılı şekillerin oluşmasını sağladığını bulmuştur. Bu durum için, Grekçe kyma (büyük dalga) kelimesinden türettiği "simatik” kelimesini uygun görmüştür. Jenny bulgularını 1967 yılında basılan "Simatik: Dalga Fenomeni ve Titreşim" adlı kitapta yayımlamıştır. Kitapta ses titreşimlerinin yapısı, dinamiği ve etkilerini tartışmış ve ses kalıpları üzerine araştırmalarını fotoğraflarla süslemiştir. Jenny’nin kitabı 2001 yılında yeniden basılmıştır.

Simatik terapi büyük ölçüde, 1960’larda İngiliz tıp doktoru ve osteopat Sir Peter Guy Manners tarafından geliştirilmiştir. Manners, her varlığın kendi frekansında titreştiğine ve bu frekans değişince, biçiminin de değiştiğine inanmıştır. Manners hastalık gibi durumların hücrelerin ses ya da armonik frekanslarında bir dengesizliği gösterdiğini öne sürmüştür. Eğer kanser dalgaları böbreği etkiliyorsa, kişinin sağlıklı bir böbreğin frekanslarına maruz bırakılması gerekmektedir. Sağlıklı frekansların deri üzerinden uygulanması, Manners’a göre zaman içinde böbreğin sağlığına kavuşmasını sağlayacaktır. Manners, 800’den fazla kontrollü işitilebilir frekans yaydığı söylenen bir terapötik simatik cihazı yapmıştır.
Simatik terapi uygulayıcıları, sesin moleküllerin yapısını yeniden düzenleyebildiğine, böylelikle tedavi etme aracı olarak sınırsız bir potansiyeli bulunduğuna inanır. Tedavi edilemez ve ölümcül hastalıkları başarılı bir biçimde tedavi ettiklerini öne sürerler. Aynı zamanda, bazı hastaların ses terapisinden etkilenmediğini de belirtirler. Tedavi tümörde, iç yaralanmalarda, kireçlenen noktalarda, bakteriyel ya da viral enfeksiyonlarda, kan hastalıklarında ve diğer sorunlarda kullanılabilir.
Kalp pili kullanan hastaların bu tedaviden kaçınmaları önerilir. Simatik tedavinin tartışmalı tabiatı nedeniyle, önceden tıbbi sorunları bulunan kişilerin tedavi öncesi doktora danışmaları gerekir.

FDA, simatik terapi cihazları gibi Class 1 ürünlerini onaylamamaktadır. Bu ise, cihazların güvenlik ve etkinlik açısından titiz bir testten geçmediği anlamına gelir. Ayrıca Amerika Kanser Derneği, ses dalgalarının şifalı bir ortam yarattığı iddialarının bilimsel olarak kanıtlanmadığı konusunda uyarmaktadır. Dernek yalnızca simatik terapiye bel bağlamamaları ve kanser için geleneksel tedavilere başvurmayı ertelememeleri konusunda da hastaları ikaz etmektedir.

2008 yılından itibaren, simatik terapinin genellikle herhangi bir yan etkiye neden olmadığı düşünülmektedir.
Farklı vücut dokularının sesi emme ve yansıtmaları konusunda değişkenlik gösterdiği evrensel olarak kabul gören bir olgudur. Ultrason taramasını, tıbbi tarama için faydalı bir yöntem haline getiren de işte bu değişkenliktir. Yine de, çok az doktor bir hastanın hücresel titreşimlerinin bir ses cihazı ile düzenlenerek, tedavi edilebileceğine ikna olmuştur. Bu nedenle, tıp doktorları simatik terapi konusuna şüphe ile yaklaşır. Simatik terapinin etkinliğine dair, 2008 yılından bu yana yeterli sayıda geniş çaplı araştırma bulunmamaktadır.

Eğitim ve Sertifikasyon
Simatik cihazları osteopatlar, akupunktur uzmanları ve kiropraktörler de dahil pek çok alternatif tıp uygulayıcısı tarafından kullanılmaktadır. Cihazların kullanılabilmesi için özel bir eğitim alınması gerekir. Bu eğitim, kitaplar, kasetler, seminerler ve uzaktan eğitim şeklinde olabilir. Pek çok bölgede, bu terapi alanı henüz yeterlilik kazanmamıştır ve hastaların bu nedenle şifacılarının yeterliliğinden emin olmaları önemlidir.

Cymatheraphy, yine internet sitesine göre, 2008 yılının şubat ayında katılım ücreti 2000 dolar olan 200 saatlik bir sertifikasyon kursu sunmaktadır. Diplomalı bir simaterapist olmak için 182 saatlik kurs kredisi almak ve 3 günlük bir atölye çalışmasına katılmak gerekir. Öğretilen konular; anatomi, psikoloji ve ses teknolojisidir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye