İnce Beden - "Prana" "Tejas" "Ojas"

Beden'de Prana-Tejas ve Ojas diye adlandırılan, Doshalardan daha ince formlar bulunmaktadır. Bunlar beynin özünde ve ince bedenlerimiz (Zihinsel ve Eterik Beden)'e aittirler.

İnce Beden - "Prana" "Tejas" "Ojas"

Vata'nın incelmiş şekli  PRANA,  Pitta'nın TEJAS ve Kapha'nın OJAS'dır.Bu üç canlı öz hayatiyetimizi, zihnimizi, ince bedenlerimizi ve aynı zamanda endokrin sistemimizi yönetir. Diğer taraftan Vata, Pitta ve Kapha atık madde (mala) gibi kaba yönümüzken Prana,Tejas ve Ojas fizyolojimizin ince ve olumlu yönüdür.

 

  • PRANA: Zihinsel adaptasyonu sağlar, iletişim kapasitesidir, anlayış, idrak ve fikirlerin koordinasyonunu sağlar. Herşeye ivme ve hareket sağlayan temel yaşamsal güçtür Prana. Prana coşkudur, adaptasyondur, yaratıcılık ve güçtür. Iradenin oluşması ve güçlenmesine yardımcı olur. Ince düzeyde, Tüm beden ve zihnin büyümesi ve tekâmülünden sorumludur.
  • TEJAS: Zekâ, sebeplendirme, keşfetme ve öğrenme tutkusu, gayret, şevk, öz disiplin ve algılama gücü verir. Zihinsel berraklık sağlar. Ince düzeyde cesaret, korkusuzluk, cüret etme ve yiğitlik duygusudur.
  • OJAS: Zihinsel güç, tatminlârlık, sabır, sebat, sükûnet, güçlü hafıza ve sürekli konsantrasyon sağlar. Ojas en temel zihinsel ve psikolojik sağlamlık ve dayanıklılığımızdır. ojas dinginlik ve huzurdur. Ince düzeyde ise güçlü bağışıklık sistemi, fiziksel güç ve dayanıklılık, uzun süreli çalışma gücüdür.

 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye