İşlenmiş Et Tüketimi, Mide Kanseri Riskini Arttırıyor

İsveç'te yapılan çalışmada işlenmiş et tüketimi ve mide kanseri riski ilişkili bulundu.

İşlenmiş Et Tüketimi, Mide Kanseri Riskini Arttırıyor

Bir derleme çalışmasından elde edilen verilere göre, işlenmiş et tüketiminin mide kanseri riskini arttırdığı ortaya çıkmıştır.

Stockholm’deki Karolinska Enstitüsü’nde görevli olan araştırmacı Susanna C. Larsson ve ekibi, 1966 ve 2006 yılları arasında yapılmış ve işlenmiş et tüketimi ile mide kanseri riskini inceleyen 15 araştırmanın sonuçlarını değerlendirerek bir epidemiyolojik çalışma gerçekleştirmişlerdir.

Araştırma ekibi, çalışmalar sonucunda, işlenmiş eti daha fazla tüketen kişilerde, mide kanserine yakalanma oranlarının daha yüksek olduğunu görmüştür. Bunun haricinde araştırmacıların konuyla ilgili yorumları şöyledir:

"İleride yapılacak olan çalışmalarda, mide kanserine neden olabileceği düşünülen daha fazla faktör incelenmelidir.  Örneğin işlenmiş et tüketimiyle artan mide kanseri riskinin, H. Pylori enfeksiyonu, diğer diyetsel faktörler ya da genetik yatkınlıktan etkilenip etkilenmediği de araştırılmalıdır.”

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye