Jnana Yoga

Jnana Yoga eksiksiz bilgiye ulaşmayı amaçlayan bir yoga tarzıdır. Eksiksiz bilgi, görünüşler dünyasının ötesindeki mutlak gerçekliğin algılanmasıdır.

Jnana Yoga

Jnana bilgi anlamına gelir. Fakat bu bilgi insanların okulda veya araştırma yaparak edindiği bilgi değildir. Bilgi burada dünyadaki her şeyin ardındaki gerçekliği görmesine yardımcı olabilecek bir bilgidir.

 

Jnana Yoga uygulamasında gerçeklik elle tutulur, algılanabilir bir şey olarak görülmez. Gerçeklik kişinin yaşadığı hazlardan veya gördüğü veya biriktirdiği maddi şeylerden oluşmaz.

Burada bahsedilen gerçeklik Hinduizm’de Sat denilen Mutlak Gerçekliktir. Mutlak Gerçeklik zaman ve mekânla sınırlı olmayan, geçmişte, şimdi ve gelecekte var olan, değişmeyen ve başı, ortası ve sonu olmayan gerçekliktir.

 

Bu Mutlak Gerçekliği görmek ve onun bilincinde olmak dünyayı görünüşler dünyası olmaktan çıkarır. Dünya gerçek yüzünü gösterdikçe giderek daha az arzu edilir hale gelir ve Mutlak Gerçekliği görme arzusu giderek daha derinleşir.

Kişi Sat’ı, yani Mutlak Gerçeklik’i nasıl görebilir? Sanıldığının aksine kişinin ormana çekilmesi, dünyadan, medeni toplumdan el ayak çekmesi gerekmez. Dünyanın yanılsamasından kurtulmanın yolları vardır. Bu yollara Sadhana Çatuştaya, Yani Kurtuluşun Dört Vasıtası denir.

 

1.      Viveka: kurtuluşun ilk aşamasıdır. Kişi bu aşamada gerçek ve gerçek olmayanı, kalıcı ve kalıcı olmayanı, kendinde ve kendinde olmayanı birbirinden ayırmayı öğrenir. Viveka’ya ulaşmanın tek yolu Tanrı’nın lütfüdür. Tanrı’nın lütfüne ulaşmanın yoluysa kişinin kendisinin Tanrı’nın bir aracı olduğunu anlaması ve buna müsaade etmesidir.

2.      Vairagya: tutkusuzluk hali de denir. Burada kişi kendini geçici şeylerden kurtarmayı ve onlara bağlanmamayı öğrenir.

3.      Şat Sampat: Burası altı katlı erdemin aşamasıdır: Sama, Dama, Uparati, Titikşa, Sraddha, Samadhana.

·         Sama – arzular silindiğinde gönlün sükûnet bulması.

·         Dama – Duyuların akla tabi olması.

·         Uparati – Duyusal hazlardan bilinçli olarak uzaklaşma

·         Titikşa – Sıcak, soğuk, acı ve zevk gibi zıtlıklara katlanma.

·         Sraddha – Kişinin gurusuna, vedalara ve kendine inanması.

·         Samadthana: Burası kişinin kusursuz konsantrasyonu uyguladığı yerdir.

4.      Mumukşutva: Kurtuluşun ilk üç yoluna ulaşıldığında ölüm ve doğum döngüsünden kurtulma arzusu olan Mumukşutva gelecektir.

 

Bir insan dört makama ulaştıktan sonra guruya yaklaşmalıdır. Guru ona kendi gerçek bilgisini veya doğasını gösterecektir.

 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye