Asanalar (Beden duruşları)

Asanalar fiziksel duruşların uygulanmasıdır. Patanjali’nin Yoga Sutra’sının diğer yedi koluna yabancı olan kişiler için yoganın en iyi bilinen yönüdür.

Asanalar (Beden duruşları)

Bedeni duruşlara sokmanın yaygın faydaları vardır. Bunların başlıcaları; sıhhatin, kuvvetin, dengenin ve esnekliğin iyileşmesidir. Sanskritçede duruş anlamına gelen asana uygulaması, daha derin seviyede zihni sakinleştirmek ya da var oluşun içsel özüne ulaşmak için bir araç olarak kullanılır. Duruşların zorlayıcılığı uygulayıcıya tüm yönleriyle kendi duygularını, yoğunlaşmasını, niyetini, inancını ve fiziksel ile eterik bedeni arasındaki bütünlüğü kontrol etme fırsatı verir. Aslında fiziksel bedene meydan okumak ve onu açmak için asanaları kullanmak, varoluşun görünmeyen tüm öğelerini, yani fiziksel dünyaya karşı tepkilerimiz aracılığıyla hayatlarımızı şekillendiren kuvvetleri uyumlu hale getiren bağlayıcı bir unsur görevi görür. Maddi dünyamız ile spritüel deneyim arasında denge kurmanın getirdiği zarafet durumuna geçmeyi ve gevşemeyi öğrendikçe, asana o zaman zihinsel tutumumuzu keşfetme ve irademizi güçlendirme yöntemine dönüşür.

Kişi asana uygulaması yaptıkça zihni dinginleşmeye başlar ve böylelikle asana hem meditasyona hazırlık, hem de kendisi meditasyon haline gelir. Akışı serbest bırakmak ve içsel kuvveti geliştirmek, bedendeki spiritüellik için derin bir temeli de beraberinde getirir. Yoga duruşlarının fizikselliği, bedenimizin her yönüne yayılan farkındalığı artıran bir araç haline gelir. Farkındalığın ve bilinçliliğin artışını teşvik etmedeki kilit unsur, nefes kontrolü, yani dördüncü kol olan Pranayama ile başlar. Patanjali asana ve pranayama uygulamalarının istenen sağlık halini beraberinde getireceğini söyler; nefesin kontrolü ve beden duruşları organizmadaki enerji akışını uyumlu hale getirerek, böylelikle ruhun evrimi için verimli bir alan oluşturacaktır. Bu gerçekçi, etten ve kemikten uygulama kendinizi bilmenizin en doğrudan ve en kestirme yollarından biridir. Bu Yoga uygulaması bizi bedenimize yeniden bağlar. Bu da, kendimizi bedenimizin inkâr edilmez bilgeliği rehberliğinde bir yaşam sürme sorumluluğuna bağlamaktır. B.K.S. Iyengar buna ilaveten, bedenin ihtiyaçlarının bedenin içinde yaşayan tanrısal ruhun ihtiyaçları olduğunu da söyler. Yogi, Tanrı’yı bulmak için göğe doğru bakmaz çünkü onun kendi içinde olduğunu bilir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye