Kanser Teşhisinde AMAS ve T/Tn Antijen Testleri

Yakın zamana kadar, kanserin ilk kez gelişimi veya tekrarlamasının teşhisi için, varlığını güvenilir ve tutarlı bir şekilde gösteren tek bir kan testi bulunmamaktaydı.

AMAS
Yakın zamana kadar, kanserin ilk kez gelişimi veya tekrarlamasının teşhisi için, varlığını güvenilir ve tutarlı bir şekilde gösteren tek bir kan testi bulunmamaktaydı. Var olan testler bazen kanser yokken pozitif çıkmakta (yalancı pozitif), bazen de kişide kanser olduğu bilinmesine rağmen negatif çıkmaktaydı (yalancı negatif). Yıllar boyunca araştırmacılar her türlü kanser türünde güvenilir bir belirteç olabilecek bir işaret aramaya devam ettiler. Muhtemelen en güvenilir kanser belirteci 1990’larda Harvard eğitimli biyokimyager ve doktor, Dr. Sam Bogoch tarafından keşfedildi. Dr. Bogoch’un her türlü kanseri erken aşamada teşhis edebilecek bir ölçüm bulmak için yorucu çalışmaları tam 20 yılını almıştır. AMAS olarak bilinen anti-malignin antikor görüntüleme testi bir kan örneği üzerinde ölçüm yaparak kansere karşı geliştirilen antikorların bulunup bulunmadığını test ediyor. Genel olarak baktığımızda test bir immünoesey yani bağışıklık deneyidir. Yani özel bir antikorun miktarını ölçer. Burada ölçülen antikor kanser hücresinin iç protein tabakası olan malignin’e karşı geliştirilen antikordur. Dr. Bogoch eğer AMAS testine yanıt vermeyen bir kanser varsa bile bugüne kadar görülmediğini söylüyor. FDA tarafından 1977 tarihinde onaylanmasına rağmen 4,278 hastayla yapılan klinik çalışmalar 1994’ün sonlarında tamamlanmış ve testin etkisini kanıtlamıştır. Şimdi bu patentli, FDA onaylı test tüm dünyadaki doktorların kullanımına Dr. Bogoch’un Oncolab’ında açıktır. Dr. Bogoch’a göre AMAS ilk testte %95, tekrarlandığında %99 güvenilirdir. Test, kanseri modern tıp yöntemleri teşhis etmeden 19 ay önceye kadar bulabilmektedir. 

T/Tn Antijen Testi
Heather Bligh Kanser Merkezi Laboratuarları’nın kurucusu olan immünolojist Dr. Georg Springer, kan ve cilt hücrelerinin yüzeyinde bulunan bazı belirli proteinlerin (antijenlerin) bağışıklık sistemi (antikorlar) tarafından tanımlanabileceğinin kanıtlarını bulmuştur. Dr. Springer, T ve Tn antijenlerinin özellikle her tür kanserle alakalı olduğunu ve T ve Tn antijenlerinin kanserin yayıldığı yerlerde bulunduğunu ancak iyi huylu tümörlerde görülmediğini keşfetmiştir. T ve Tn antijenleri kanserin varlığı konusunda özel belirteçler olarak davranırlar, özellikle meme kanserlerinde ne kadar fazla belirteç varsa kanser o kadar agresiftir. Dr. Springer, T ve Tn antijenlerinin özelliğinin çoğu kanserde biyopsiler henüz kanserin varlığını gösteremeden, bunların gösterebilmesi olduğunu belirtmiştir. Daha önceden kanser geliştirmeyen kişilerde test pozitif yanıt verirse, genellikle daha sonradan kanser görülmektedir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye