Kemoterapi Sizde İşe Yarayacak Mı?

Kanser tedavi programınıza kemoterapiyi dahil etmek isterseniz, yeni bir laboratuvar testi sizde bulunan kanserli dokular için en etkili kemoterapi ilaçlarına karar vermeye yardımcı olabilir.

Bu sorunun cevabını size verebilecek bir test mevcuttur. Kanser tedavi programınıza kemoterapiyi dahil etmek isterseniz, yeni bir laboratuvar testi sizde bulunan kanserli dokular için en etkili kemoterapi ilaçlarına karar vermeye yardımcı olabilir. Ex Vivo Apoptotic Assay adlı bu test ayrıca sizin kanserinizi öldürmek için yeterli olacak en küçük miktardaki dozu ayarlamayı da sağlar. Daha düşük dozlar kemoterapinin oldukça zorlayıcı olan yan etkilerinin şiddetini azaltabilir. Bu test olmadan kemoterapi reçetesi doktorların hangi tür ve hangi dozda kemoterapinin sizde en iyi şekilde işe yarayacağını deneme yanılma yöntemiyle bulduğu bir süreçtir.

Dr. Robert A. Nagourney tarafından geliştirilen bu test sırasında kanserli dokunuzun biyopside alınan bir parçası bir test tüpüne yerleştirilir. Bu tüpe ayrıca kemoterapi tedavilerinden kullanılan 70’ten fazla ilaçtan birinin çözeltisi eklenir. Karışım 72-96 saat bekletilerek kanserin büyümesi sağlanır ve sonunda laboratuar test tüplerine bakılarak hangi ilacın en fazla hücreyi öldürdüğü ölçülür. Test tüpü simülasyonu o bireyin vücudunda kullanıldığında ilacın nasıl etki yapacağına dair bir fikir verecektir. 1990’da yayınlanan bir makaleye göre testin sonuçları tahmin etmedeki tutarlılık oranı 21’de 19 olarak verilmiştir.

Her bireye özel olarak uyarlandığı için bu sürecin, kemoterapinin etkisini 2 ila 3 kat artırdığı düşünülmektedir. Ayrıca hasta, biri işe yarayacak umuduyla birçok ilaca ve kötü yan etkilerine katlanmak zorunda kalmaz. Örneğin doktorunuz bir kemoterapi ilacı olan Adriamycin kullanımının meme kanseri olan kadınların %38’inde kanserin küçülmesini teşvik ettiğini söyledi. Siz ilacın işe yaradığı %38’de mi yoksa ilacın bir etki göstermediği %62’de mi olacağınızı nasıl bilebilirsiniz? Dr. Nagourney, "Eskiden sadece hasta ilaç tedavisine katlandıktan sonra görebileceğimiz sonuçları artık ağrısız ve sızısız bir şekilde test tüpü içinde görebiliyoruz. Bu önemli bir gelişmedir çünkü ben hiç averaj bir hastada doğru bir şekilde yürütülmüş bir kemoterapi tedavisi görmedim” demektedir. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye