Lizozim Açısından Zengin Keçi Sütü, İshalin İyileşmesini Hızlandırıyor

Araştırma, lizozim enzimi bakımından zengin sütün ishal üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışma olduğu için önem taşımaktadır.

Lizozim Açısından Zengin Keçi Sütü, İshalin İyileşmesini Hızlandırıyor

Kaliforniya Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma sonucu genetik olarak modifiye edilerek sütlerindeki lizozim miktarı arttırılan keçilerden elde edilen sütün ishalin iyileşmesini hızlandırdığı ortaya çıkmıştır.

Araştırma, lizozim enzimi bakımından zengin sütün ishal üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışma olduğu için önem taşımaktadır.  Lizozim enzimi özellikle insan sütünde bol miktarda bulunan ve antimikrobiyal özellik göstererek zararlı bakterilerin çoğalmasını engelleyen bir maddedir. Bu özelliği nedeniyle bağırsaklarda bulunan zararlı bakterilerden kaynaklanan enfeksiyonların tedavisinde rol oynayabilmektedir. Bunun haricinde bağırsaklardaki faydalı bakterilerin de sayısını arttırmaktadır.

Yapılan araştırmada Kaliforniya Üniversitesi’nde görevli Murray ve arkadaşları, genetik olarak modifiye edilerek sütlerindeki lizozim miktarı arttırılan keçilerden elde edilen süt ile ishal domuzlar üzerinde inceleme yapmışlardır. Deneyde domuzların kullanılmasının nedeni, domuzların ve insanların bağırsaklarının ve bağırsak floralarının birbirine oldukça benzer olmasıdır. Araştırmada ishal domuzlar iki gruba ayrılmış ve bir gruba genetiğiyle oynanmamış keçilerden elde edilen süt, diğer gruba da genetiği değiştirilerek sütlerindeki lizozim miktarı arttırılan keçilerden elde edilen süt verilmiştir. Her iki gruptaki domuzların da zaman içerisinde iyileştiği görülmekle beraber, lizozim açısından zengin sütle beslenen domuzların çok daha çabuk iyileştikleri görülmüştür. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye