Meditasyon ve Ayurveda

Zihni arındırma-dengeleme ve farkındalığı arttırmanın Ayurvedik yolu: Meditasyon

Meditasyon ve Ayurveda

Fiziksel beden'de ki hücreler'de biriken toksin ve atıkların Zihin'de de karşılığı vardır. Bunlar: öfke, korku, endişe, üzüntü vb olumsuz duygulardır. Kuantum düzeyden bakıldığında bunlar fizyolojiye en az fiziksel toksinler kadar zarar vermektedir. Beden-Zihin bağlantısı olumsuz tavırları kimyasal atıklara dönüştürmektedir.  Bunlara da stres hormonu deniyor. Bu stres hormonları hastalıkların temelini oluşturmaktadır. Bunların tümüne  Zihinsel toksin (Ama) diyebiliriz. 

Zihni zihnin kendisi ile tedavi edemeyiz. Bu yüzden zihni aşan bir teknik uygulamak gerekir ki bu Meditasyon'dur. Meditasyon zihnin dışına çıkarak, yani zihni aşarak, Öz Varlığa doğru atılan adımdır. Meditasyon farkındalık oluşturur ve hayatımıza uyum ve doğal bir düzen getirir. Mutlu, huzurlu ve tatminkâr olabilme zekâsını uyandırır. Bu yaratıcı zekânın uyanması Meditasyon'un hediyesidir. Meditasyon uygulayabilmek için ilk başta bir araç seçiyoruz. Bu da tekniklerin çeşidini belirliyor. En çok kullanılan ve en yaygın Meditasyon tekniklerinden bazısı şunlardır;

Transandantal Meditasyon (TM), Vipassana Meditasyonu
TM, Mantra, yani sesleri araç olarak kullanan  bir tekniktir. Vipassana ise dikkati araç olarak kullanır. Burada dikkat nefes, oradan beden ve zihine yönelir ve sadece izler. Tarafsızca izler. Karşılaştığı herşeyi eşit mesafeden, müdahale etmeden izler. Her iki tekniği de uzman kişiden öğrenmek gereklidir. Her konuda olduğu gibi bir konuyu tam ve en güvenilir şekilde öğrenebilmek için o konuda eğitilmiş, tecrübeli bir öğretmen olması gerekmektedir. Özellikle Meditasyon konusu da derin ve kapsamlı bir alan olduğundan mutlaka bir bilenle başlanmalıdır. Yoksa yolda kaybolma veya yarıda bırakma riski vardır.

Mantra'nın Kullanımı
Mantralar zihni berraklaştıran ve temizleyen belki de en önemli araçlardandır. Mantralar, bilinçaltında birikmiş duygu ve düşüncelerin oluşturduğu ve bizi kısıtlayan şartlanmaları temizler. Eğer kendimizi gözlemlersek, gün boyunca zihnin arkasında kalabalık bir konuşma olduğunu fark ederiz. Bu gürültü, yaşadıklarımızın tekrarları veya yapmak istediklerimiz ile ilgili kurduğumuz hayallerdir.  Bunlar dikkatimizi dağıtan düşüncelerdir. 

Genellikle zihni hemen sessizleştirmek mümkün olmamaktadır. Zihnimiz çoğunlukla dağınık ve çelişki içindedir. O halde bir mantrayı kullanarak düşünce kirliliğini aşabiliriz. Kullanacağımız mantra zamanla düşüncelerin yerini alarak zihnin temizlenmesini ve açılmasını sağlar.  Mantralar doğru kullanıldığında zihinden olumsuz duyguları da temizler. Bu yolla psikolojik problemler oluşturan zihnin yapısını değiştirebiliriz. Mantralar zihnin ruhsal frekansını yükseltirler.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye