Beyinde Meditasyon Etkisi

Meditasyonun, beynin duygusal işleyişinde kalıcı değişiklikler yaptığı ölçüldü.

Beyinde Meditasyon Etkisi

Yeni bir araştırmaya göre, 8 haftalık bir meditasyon programına katılmak, daha sonra meditasyon yapılmayan anlarda bile beynin işleyişi üzerinde ölçülebilir değişiklikler yaratıyor. Frontiers in Human Neuroscience (İnsan Sinirbiliminde Sınırlar) dergisinin Kasım 2012 sayısında, çeşitli kurumların yaptığı ortak araştırmalarda, uygulanan meditasyona göre bu etkilerin değiştiğinin gözlemlendiği duyuruldu. 

Çalışmaya katılanların uyguladığı iki farklı meditasyon dalı, beynin yüzyıllardır duygularla ilişkilendirilen amigdal bölgesinin, duygusal içerikli resimlere farklı tepkiler vermesine sebep oldu. Bu çalışmayla ilk defa meditasyonun yapılmadığı anlarda da beyni etkileyebildiği gözlemlendi.  Daha önceki birkaç çalışma, meditasyonun, katılımcıların duygusal ayar yeteneğini geliştirdiği tezine katkıda bulunmuştu. Beyin görüntüleme çalışmaları, meditasyonun duygu ve hafızayla ilişkili amigdal bölgesinin etkinliğini azalttığıyla ilgili veriler bulsa da bunlar sadece meditasyon yapıldığı anlarda görülüyordu. Bu yeni çalışma ise amigdalın duygusal uyarıcılara verdiği cevabın genel olarak azaltılması ve bunun MR (Magnetic Resonance Imaging – MRI) ile ölçülmesi üstüneydi.

Atlanta, Emory Üniversitesi’nde katılımcılarda iki farklı meditasyon tipinin etkileri araştırıldı. Meditasyon tecrübesi olmayan yetişkinler 8 hafta boyunca ya farkındalık meditasyonu ya da şefkat meditasyonu uyguladılar. Farkındalık meditasyonu, meditasyonun en yaygın türlerinden biri olup, nefes almada, düşüncelerde ve duygularda dikkat ve bilinç geliştirmeyi hedefler. Şefkat meditasyonu ise daha az uygulanan bir tür olup kendine ve başkalarına sevgi ve şefkat geliştirmeye odaklanır. Araştırma dahilinde bir kontol grubu da 8 haftalık bir sağlık eğitimi kursuna katıldı.

Başlamadan üç hafta önce ve bitişten üç hafta sonra her grubun 12 katılımcısı Boston’a giderek Martinos Merkezi’nin son teknoloji ürünü beyin görüntüleme cihazlarında beyin MR’ına girdiler.  Katılımcılar seans başına 108, toplamda 216 adet, insanları pozitif, negatif veya nötr duygusal durumlarda gösteren resimlere bakarken beyin taramaları gerçekleşti. Görüntüleme öncesi direktiflerde meditasyondan bahsedilmedi ve araştırmacılar, katılımcıların tarama cihazları içinde meditasyon halinde olmadığını teyit etti. Katılımcılar aynı zamanda meditasyon programlarından önce depresyon veya anksiyete belirtilerine karşı muayene edildi.
Farkındalık meditasyonu grubunda çalışma sonrası beyin taramaları, sağ amigdalda tüm resimlere karşı tepkinin düştüğünü gösterdi. Bu da meditasyonun duygusal istikrar ve stres kontrolüne faydalı olduğu hipotezini desteklemiş oldu. Şefkat meditasyonu grubunda da pozitif ve nötr resimlere karşı sağ amigdal etkinliğinde azalma oldu. Fakat bu grupta, tümü insanları çile çekerken gösteren negatif resimlere karşı sağ amigdal aktivitesinde artma görüldü. Kontrol grubunda ve tüm katılımcıların sol amigdal bölgesinde önemli bir değişiklik görülmedi. 

Araştırmayı yürüten uzmanlar iki farklı meditasyon tipinin beynin farklı açılarını geliştirdiğini belirtiyorlar. Şefkat meditasyonu, şefkat duygularını geliştirdiği için, insanları acı çekerken görünce amigdal aktivitesinin artması mantıklı bulundu. Bu grupta artan amigdal etkinliği aynı zamanda azalan depresyon belirtileriyle de ilişkili. Bu sonuca göre başkalarına karşı şefkatli olmak kişinin kendisine de faydalı oluyor. Genel olarak sonuçlar meditasyonun, beynin özellikle de duygusal işlevlerinde kalıcı değişiklik yapabileceği tezini destekleyici olarak görüldü. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye