Reiki - Nedir

Temaslı ve temassız uygulamalarla kişilerdeki enerji akışını iyileştirmeyi hedefleyen yöntemdir.

Reiki

Reiki bir kişideki enerji akışını iyileştirme amacıyla ellerle, temassız uygulamalar ve görselleştirme teknikleri kullanan bir terapi türüdür. Reiki, Japoncada "evrensel hayat enerjisi” anlamına gelir ve Reiki uygulayıcıları fiziksel, duygusal ve ruhsal düzeyde enerji akışı problemlerini saptamak ve hafifletmek üzerine eğitimlidir. Reiki dokunma terapisi de, geleneksel masaj terapisinin kullandığı yöntemleri, stresi ve ağrıyı azaltmak ve çeşitli sağlık durumlarının belirtilerini iyileştirmek gibi etkilere ulaşmak için hemen hemen aynı biçimde kullanılır.

Reikinin Temel Felsefesi
Reikinin altında yatan temel görüş, vücudun sağlığının ve doğru fonksiyonunun merkezinde bir enerji alanı olduğu ve bu enerjinin tıkanabileceği ya da zayıflayabileceği belirli bir yol izlediğidir. Vücuttaki enerji akışı görüşü, aynı zamanda Ayurveda ve geleneksel Çin tıbbının temel kavramıdır. Reiki uygulayıcıları herkesin evrensel enerjiye ulaşabileceğine ancak zaman içinde insanların çoğunun bedenlerinin tıkanmış ve içlerindeki enerjinin zayıflamış olduğuna inanır. Bir reiki uygulayıcısı bu tıkanıklıkları saptama konusunda eğitimlidir ve uygulayıcılar hastanın enerji akışını iyileştirmek için ellerini, düşüncelerini ve kendi enerji alanlarını kullanırlar. Reiki ezoterik alternatif tıp uygulamalarından biridir çünkü kimse bunun psikolojik düzeyde tam olarak nasıl işlediğinden emin değildir. Uygulayıcıları bunun sübtil enerji seviyelerinde ya da çakra sisteminde işlediğini iddia ederler. Çakralar, yoga ve Ayurvedik tıbbın tarif ettiği şekliyle, sinir ve endokrin sistemine bağlı olduğu düşünülen, vücudun ortasında yer alan yedi enerji merkezi sistemidir. Reiki üstatları reikinin de, hastalar için duaların faydalı olmasını sağlayanlara benzer prensiplerle çalıştığını belirterek şifa verici enerjilerin bir kimseye uzaktan bile gönderilebileceğine inanırlar, buna karşın uygulayıcının uzaktan enerji gönderebilmesi için ileri bir eğitime ihtiyacı vardır.

Usui'nin temel prensiplerine göre reikinin daha etkili olabilmesi için hastaların reiki için uygun tutumda olması gerekir. Hastaların kendi sağlıkları için sorumluluk almaları ve iyileşmeyi istemeleri gerekir. Dahası bir reiki şifacısından enerji aldığında hastalar enerjiyi geri vererek şifacının verdiğini bir şekilde telafi etmeye istekli olmalıdır. Usui şifa verme yaklaşımının endişe ve korkudan arınmış, hayata ve diğerlerine karşı minnettarlıkla dolu olması ve her bireyin kendi hayatı için en dürüst ve anlamlı işi bulmuş olmasının önemli olduğunu ileri sürer. Tüm bunlar bütünsel sağlığı tamamlamak için önemlidir.

Bir Reiki Seansı
Reiki seansı çeşitli biçimlerde olabilir ancak en yaygın biçimde, tipik bir beden çalışması randevusuna benzer. Alıcı giyinik biçimde düz bir zeminde ya da masaj yatağında sırt üstü uzanır. Seans genellikle bir ila bir buçuk saat sürer. Reiki, sakin ve yoğunlaşmış dokunuşlardan oluşan, uygulayıcının şifa vermeye odaklandığı ve alıcının bedenindeki spesifik bölgelere enerji verdiği basit bir işlemdir. Uygulayıcılar ellerini vücudun üstünde, endokrin bezlerinin ve çakra merkezleri ile ilişkili bölgelerin olduğu konumlarda tutar. Ayrıca uygulayıcılar alıcının vücudunda ihtiyaç duyulan bölgelere şifa verici enerjinin gönderilmesi için zihinde canlandırma yöntemi kullanır. Özel durumlarda ya da yaralanmalarda uygulayıcı, ellerini vücudun üzerinde dokunmadan tuttuğu temassız bir teknik kullanılır. İleri uygulayıcılar vücudun en çok hangi alanlarının enerji şifasına ihtiyacı olduğunu saptamak için sezgilerine ve deneyimlerine güvenirler. Uygulayıcının elleri alıcının bedeninin üzerinde, parmak uçları dokunur vaziyette düz biçimde tutulur. Vücudun her iki tarafında ellerin konumlandığı 20’nin üzerinde pozisyon olabilir. Pozisyonlar başın taç kısmından (baş üstü noktası) başa ve ayaklara doğru ilerler. Alıcı genellikle seans esnasında bir kez döner. Uygulayıcının elleri her pozisyonda, enerji aktarımını sağlamak ve şifa verme sürecini gerçekleştirmek için genellikle beş dakika durur. Ellerin hareketli olduğu tipik bir masaj terapisinden farklı olarak reikide eller her pozisyonda sabit tutulur ve hem şifa verici hem de alıcı bilinçlilik, açıklık ve ilgililik halini korumaya çalışır. Reiki uygulayıcıları ilk kez reiki alan kişilere, temizlenmeleri ve enerjinin alıştırılması için ilk üç ya da dört tedaviyi bir hafta içinde almalarını önerir. Reiki seanslarının maliyeti 50 ila 150 TL arası olabilir. Reiki ülkemizde sigorta kapsamında değildir.

Reiki ile Kendi Kendine Tedavi
Her ne kadar reiki uygulayıcıları doğru enerji aktarımı ve şifa verme yöntemlerini öğrenmek için resmi eğitimin gerekli olduğuna inansa da, kişiler yine de kendilerinde ya da bir başkasında iyileşmeyi uyarmak ve stresi azaltmak için reikinin bazı temel pozisyonlarını kullanırlar. Pozisyonlar ihtiyaç olduğunda her yerde ve gerektiği kadar uzun süre uygulanabilir. Pozisyonlar genellikle vücudun tepesinden aşağı doğru ilerler ancak ağrı ya da baskının olduğu yer nerede ise oraya uygulanabilir. Reiki esnasında zihinsel tutum önemlidir; zihin bütün stresli düşüncelerden temizlenmelidir ve bedeni saran, içine giren ve onu iyileştiren enerji biçimleri olarak şefkat, sevgi ve huzura odaklanmalıdır.

Reiki Enerji Tıbbı’nda pozisyonlar şunlardır:
  1. Birinci pozisyon: Eller başın tepesinde, bilekler kulakların yanında ve parmak uçları başın taç kısmına dokunur vaziyetteyken konumlanır. Gözler kapalı olmalıdır. Zihnin berrak ve sakin olduğu hissedilene kadar 5 dakika ya da daha fazla bu pozisyonda kalınır.
  2. İkinci pozisyon: Eller birleştirilerek, avuç içleri kapalı gözlerin üzerinde ve parmak uçları alına dayanacak şekilde hafifçe çanak şekline getirilir.
  3. Üçüncü pozisyon: Eller başın iki tarafında, başparmaklar kulağın arkasında ve avuç içleri çenenin üzerinde, parmaklar şakakları kaplayacak biçimde konumlanır.
  4. Dördüncü pozisyon: Bir el boynun arkasına, kafatasının tabanına ve diğer el de ona paralel olarak başın üzerine yerleştirilir.
  5. Beşinci pozisyon: Eller gırtlağın çevresinde konumlanır ve ellerin topuk kısımları önde temas edecek biçimde buraya nazikçe dayanır.
  6. Altıncı pozisyon: Her bir el her bir omzun üzerine, boynun kenarlarına yakın biçimde, trapez kasın üzerine yerleştirilir.
  7. Yedinci pozisyon: Eller göğsün üzerinde T-şekli oluşturacak şekilde tutulur, sol el kalbin üzerinde, sağ el de onun üzerinde ve göğsün üst kısmını kaplayacak biçimde konumlanır.
  8. Sekizinci pozisyon: Eller vücudun karşısında düz biçimde parmak uçları dokunur vaziyette konumlanır. Beş dakika ya da daha uzun süre tutulur ve her defasında el genişliğinde ilerletilerek, ellerin V-şekli oluşturacak biçimde kaplayacağı pelvik bölgeye ulaşana kadar bu dört ile beş defa tekrarlanır. Daha sonra son pozisyon için, bu teknik sırt üzerinde tekrarlanır. Ellerin omuzlara ulaşabileceği kadar yaklaştırılması ile başlanır ve omurganın alt kısmında T şeklini oluşturması ile bitirilir.
Reiki 1800'lerin ortalarında Japon bir din bilgini olan Dr. Mikao Usui tarafından geliştirilmiştir. Reiki öğretmenlerince aktarılan hikayeye göre Usui, Mesih İsa’nın hasta insanları onlara elleriyle dokunarak iyileştirebildiği düşüncesinden etkilenmiş olan bir Hıristiyandı. Ellerle şifa yönteminin sırlarını açıklayabilecek ipuçları ararken Usui dünyanın çevresinde uzun bir haç yolculuğu yaptı, kadim din tarikatlarının çoğunu ziyaret etti ve kadim kitapları inceledi. Bazı reiki öğretmenleri Usui’nin 10,000 yıl öncesine dayanan ve eski Tibet’te doğmuş olan şifa sanatlarının ipuçlarını bulduğunu ileri sürerler. Yoğun çalışmaları esnasında Usui, bilinç kazanarak ve evrensel hayat enerjisi ile bağlantı kurarak kendi elleri ile şifa verebilmesini sağlayan ruhani bir deneyim yaşadığını iddia etmiştir. Usui, bunun ardından hayatını hasta ve düşkün kimselere adamıştır. Japonya Kyoto’da yıllarca hasta insanları tedavi etmesi ile ünü yayılmıştır. Ölümünden önce Usui şifa verme sezilerini evrensel hayat enerjisini kullanarak, yakından tanıdığı Dr. Chujiru Hayashi’ya aktarmıştır. Hayashi ise 1938’de şifa tekniklerini, reiki yöntemlerini kullanarak ölümcül olan hastalığını iyileştirdiği bir Hawaili Japon kadın olan Hawayo Takata’ya aktarmıştır. Takata reikinin sağlam bir savunucusu haline gelmiş ve 1970’lerde Usui’nin öğretilerini sürdürecek reiki üstatları yetiştirmek için bir inisiyasyon programı oluşturmuştur. Ölümünden önce, torunu Phyllis Lei Furumoto’ı, nesli devam ettirmek için hazırlamıştır. Takata 1980’de 80 yaşında hayatını kaybetmeden önce 21 uygulayıcı eğitmiştir. Furumoto, Takata’dan yetki alan diğer reiki üstatları ile birlikte Reiki Birliği’ni (Reiki Alliance) kurmuştur. Barbara Ray’in başı çektiği birlikten ayrılan bir grup daha sonra, Radiance Technique Association International olarak bilinen Amerikan Reiki Birliği’ni kurmuştur. Bugün dünya çapında, yöntemleri doğrudan Dr. Usui’ye kadar uzanan 1000’in üzerinde reiki üstadı vardır.
Reiki geleneksel masaj terapisinin, stresi azaltma, bağışıklık sistemini uyarma, enerjiyi artırma, ağrıyı azaltma ve sağlık sorunlarının belirtilerini azaltma gibi faydalarının pek çoğunu sağlayabileceğini ileri sürer. Uygulayıcıları, astım ve artritten, travma ve ameliyat sonrası iyileşmeye kadar akut ve kronik hastalıkları olan hastaların iyileşmelerine yardımcı olmada başarılı olduklarını bildirmiştir. Reiki nazik ve güvenli bir tekniktir ve bazı hastanelerde başarılı biçimde kullanılmıştır. Şiddetli veya ölümcül sağlık sorunlarından mustarip olan kişiler için oldukça güven verici ve sakinleştirici olduğu bulunmuştur. Reiki doktorlar, hemşireler, psikologlar ve diğer sağlık uzmanları tarafından, iyileştirici uygulamalarına daha derin bir ilgi ve şefkat kazandırmak için kullanılabilir.
Reikinin yan etkisi çoğunlukla olmaz çünkü oldukça nazik bir işlemdir. Bazı alıcılar tedavi esnasında karıncalanma, ısı ya da soğuk hissi bildirirler. Bazıları da tedavi esnasında üzüntü ve anksiyete bildirmiştir; uygulayıcılar bunun nedeninin yeni enerji akışıyla gömülü ya da baskılanmış duyguların serbest kalması olduğunu iddia eder.
Reiki büyük klinikler ve hastanelerde alternatif şifa uygulamaları olarak kullanılmıştır ve doktorlar, diş hekimleri, hemşireler ve diğer sağlık uzmanları nazik dokunma tekniklerini uygulamalarının bir parçası olarak kullanmak için reiki eğitimi almıştır. Özellikle özel bakım gereken hastalar ve onların bakıcılarına fayda sağladığı görülmektedir. Reiki özellikle küçük hayvan uygulamalarında, kedi ve köpeklerdeki davranış bozukluklarını ve fiziksel hastalıkları tedavi için veterinerler arasında giderek yaygınlaşmaktadır. Şimdiye kadar reiki ile ilgili yapılan az sayıdaki araştırma, reiki tekniklerinin gevşeme tepkisini beraberinde getirdiğine ve bağışıklık tepkisini arttırdığına işaret etmiştir. Reiki uygulayıcıları, tekniklerindeki en önemli ölçütün kişinin tedavinin ardından kendisini daha iyi hissetmesi olduğunu ileri sürer. Ayrıca, gerçekleştirmeye çalıştıkları sübtil enerji değişimlerini bilimin ölçemeyeceğini iddia ederler.

Eğitim ve Sertifikasyon
Reiki uygulayıcıları, reiki üstatlarının enerji ile şifa vermenin temel yöntemlerini öğrettiği seanslar olan bir dizi uyumlanmadan geçer. Reiki eğitimi için pek çok organizasyon kaynak sağlar. Reiki uygulayıcıları bu uyumlanmaların doğru teknik için gerekli olduğuna inanır. Bu üstatlar her bireye, kendilerindeki evrensel hayat enerjisini başkalarına aktarmadan önce nasıl etkin hale getireceğini öğretir. Bu inisiyasyonlar genellikle hafta sonlarında reiki atölye çalışmalarında gerçekleştirilir. Öğrenciler, üstat seviyesine ulaşmadan önce dört uyumlanma seviyesine ulaşabilirler. Sertifikasyon süreci resmi değildir, reiki üstatları öğrencilerinin gelişiminden memnun olduklarında onlara onay verir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye