Retinoik Asit, Ülseratif Kolit ve İBS Gibi Hastalıklara Karşı İyi Geliyor

A vitamininin okside hali olan retinoik asit, ülseratif kolit ve diğer irritabl bağırsak hastalıklarından yakınan kişilerin tedavisinde oldukça faydalı olmaktadır.

Retinoik Asit, Ülseratif Kolit ve İBS Gibi Hastalıklara Karşı İyi Geliyor

2009 yılında "Journal of Leukocyte Biology” adlı bilimsel dergide yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, A vitamininin okside hali olan retinoik asit, ülseratif kolit ve diğer irritabl bağırsak hastalıklarından yakınan kişilerin tedavisinde oldukça faydalı olmakta ve semptomların hafiflemesini sağlamaktadır. Özellikle retinoik asidin, ülseratif kolitin en belirgin semptomu olan enflamasyonu belirgin şekilde baskıladığı tespit edilmiştir.

Bu araştırmayı yapmak için araştırmacılar, insan bağırsak dokuları üzerinde in vitro ortamda (laboratuar ortamında) ve farelerde in vivo (canlı ortam olan fare vücudunda) ortamda araştırmalar yapmışlardır. Hem in vivo, hem de in vitro ortamlarda yapılan çalışmalarda, retinoik asidin enflamasyonu önlemede etkili olan FOXP3 geninin ekspresyonunu (bu genden protein sentezini) uyardığı ve bu sayede enflamasyonu azalttığı görülmüştür. Bunun haricinde retinoik asidin enflamasyona neden olan bir sitokin olan IL-17’nin üretimini azalttığı görülmüştür. IL-17 adlı sitokin, irritabl bağırsak hastalıkları ve ülseratif kolitte, direkt olarak enflamasyonun oluşumuyla ilgili bir sitokin olduğundan, bu sitokinin baskılanmasının enflamasyonu ortadan kaldırması, bahsedilen kronik hastalıkların tedavisi için atılabilecek çok önemli bir adımdır.

Journal of Leukocyte Biology adlı bilimsel derginin yardımcı editörü olan John Wherry araştırmayla ilgili şunları söylemektedir: "Bu araştırma, hangi faktörlerin kolondaki enflamasyonu tetiklediği, hangi faktörlerin enflamasyonu baskıladığı konusunda bilim adamlarına yeni bilgiler sunmuştur. Sonuç olarak elde edilen yeni bilgiler, ülseratif kolit ve irritabl bağırsak sendromuna ilişkin yeni ilaçlar geliştirilebilmesine olanak sağlamıştır.” 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye