Simetidinin Kanser Karşıtı Etkileri

Simetidin doğal katil hücrelerin kanserle savaşma yeteneğini artırıyor ve yardımcı T-lenfositlerin sayısını yükseltiyor gibi görünmektedir.

Alabama’dan kanser araştırmacısı Wayne Martin’e göre reçetesiz olarak alınabilen ilaç simetidin (Tagamet adıyla satılır) kanser karşıtı bir madde olarak da umut vermektedir, özellikle tekrarlamış kolorektal kanserlerde. Bu ilaç A.B.D.’de midedeki rahatsızlıkları tedavi etmekte oldukça popülerdir. İddiasını desteklemek için Martin birkaç klinik çalışmayı öne sürüyor. "Simetidinin ilk kanser karşıtı etkisi Nebraska Üniversitesi’nden 1979 yılında geldi. Mide rahatsızlıkları için simetidin verildiğinde iki akciğer kanseri hastasında kanser tamamen gerilemişti” diyor Martin. Bu zamandan beri iki başka klinik çalışma da maddenin kanser karşıtı etkileri olabileceğine işaret ediyor. Bunlardan ilkinde Avustralya’daki kolorektal kanser için ameliyat geçirmiş hastalar, aynı zamanda ameliyattan hemen sonraki 7 gün boyunca simetidin almışlardır. Bir kontrol grubuna oranla bu hastalarda ameliyatın bağışıklık sistemini baskılayıcı etkisi daha düşük görülmüştür. Devamında yapılan bir araştırmaya göre simetidin alan hastaların üç yıl boyunca hayatta kalma oranı %93 iken, almayan hastalarda bu oran %59’da kalmıştır.

1995’te ameliyat sonrasında 1 yıl boyunca kemoterapi alan kolorektal kanseri hastaları üzerinde Japon araştırmacılar daha da iyi sonuçlar elde etmişlerdir. Ameliyatlarından bir hafta sonra hastaların yarısı 1 yıllık dönem boyunca simetidin ve kemoterapi alırken, diğer grup sadece kemoterapi almıştır. Ortalama 3.9 yıl sonrasında simetidini alan hastaların %100’ü hayatta iken sadece kemoterapi alan hastaların %53.3’ü hayatta kalmıştır.

Simetidin doğal katil hücrelerin kanserle savaşma yeteneğini artırıyor ve yardımcı T-lenfositlerin sayısını yükseltiyor gibi görünmektedir. Araştırmacılar ayrıca simetidinin kanser karşıtı etkisinin büyük ameliyatlardan sonra görülen baskılayıcı T hücresi artışını engellemesinde yattığını düşünmektedir. Martin, "Kolorektal kanseri için yapılan ameliyat vücudun her yerine bir kanserli hücre seli gönderirken bu durum bağışıklık sistemi için çok baskılayıcıdır. Simetidin baskılayıcı T hücrelerinin artışını önlerken, yine bağışıklık sistemini baskılayan histamini de sınırlar. Ayrıca simetidin kanser hücresi öldüren immünositlerin tümörlere daha yüksek sayıda girmesine sebep olur.

Kolorektal ameliyat haricinde diğer kanser ameliyatlarından sonra simetidin kullanımı üzerine klinik deneyler yapılmamış olsa da Martin, ilacın diğer kanserlerin tekrarlamasına karşı da aynı derecede etkili olacağını düşünüyor. "Bu iki araştırmanın gösterdiği şudur ki eğer her kolorektal kanser hastasına ameliyattan bir hafta öncesinden bir yıl sonrasına kadar simetidin verilse kolorektal ameliyattan dolayı ölümler %80 veya daha fazla oranda azaltılabilir” demektedir. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye