Sindirim Sistemi - Agni ve Ama

Sindirim gözler'de başlar. Gıda'yı görmek ve dokunmak sindirim sistemimizi harekete geçiriyor. sonra ağızda, dil ve dişler ile bu süreç devam etmekte.

Sindirim Sistemi - Agni ve Ama

Sindirim Nedir?
Sindirim gözler'de başlar. Gıda'yı görmek ve dokunmak sindirim sistemimizi harekete geçiriyor. sonra ağızda, dil ve dişler ile bu süreç devam etmekte. Salgılanan tükürük gıdayı nemlendirir ve çözer. Bunlar oluşumlar Prana Vata'nın etkisidir. Gıda mideye ulaştığında Kledaka Kapha'nın etkisiyle hamur gibi yoğurulur ve Jatharagni, yani sindirim ateşine maruz kalır. Jatharagni gıadyı ısıtır ve Pachaka Pitta etkisi gıdayı şekillendirir - bu ahara rasa'dır. Bu sindirim sürecinin özünde ısısı, enerjisi ve asidik etkisiyle Pitta ön plana çıkmaktadır.

Besleyici Plasma 7 dokuyu (dhatu) şekillendirir. Besleyici unsur taşımayan gıdaya atık madde denir. Atık maddeler Apana Vata ile bağırsaklardan dışarıya doğru atılır.

Agni Nedir ve Dengesi Nasıl Oluşturulur ve Korunur?
Beden, elektrik, ışık ve ısı yayan, algılama, eylem ve ifade kapasitesi olan bir organizmadır. Beden'de ki bu enerji sistemi ateş elementine bağlı çalışır. Diğer deyişle sindirim ateşi'dir (Agni). Kadim metinler Veda'lara göre, yeryüzünde insan, bir algılama bilincine sahip varlık olarak, ateşin yarattığı yanma unsurunu temsil eder.

"Agni”; yanma, dönüştürme veya algılama anlamlarına gelen Vedik bir terimidir. Sindirim ateşi, aynı zamanda, "göbekte ki ateş” olarak da bilinir.

Agni, ateş özelliğine sahiptir. Sindirim ateşi, sıcak, kuru, hafif, kokulu, latif, hareketli ve delicidir. Ancak, sindirim ateşi, yakmak için kuru odun gerektiren harici bir ateş gibi değildir. Agni, tüm vücudumuzda ve dokularımızda bulunan ve enerji yayan biyolojik bir ateş ya da biyoelektrik güçtür. Yıldırım gibi, sulu bir temelde yaşayan ısı veya ateşin bir şeklidir. Bu yüzden simdirim ateşinin, gıdaları rahat sindirebilmesi için, gıdalar ilk olarak homojen, sıvı ve hafif yağlı kitlelere ayrılmış olmalıdır. Agni, yakmak için yağ gerektiren bir kandil gibidir.

Agni sağlığın temelidir. Agni yeterli olduğunda, vücutta toksin birikmeyecek, zihin ve duyular, canlı, açık ve keskin olacak ve biz olumlu yönde hayatımızı şarj edecek enerjiye sahip olacağız. Agni bozulduğunda, donukluk, hantallık, durgunluk, duygu ve algı bulanıklık yaşarız. 

Agni, Pitta’nın işlevine benzerdir. Asidik yapıya sahiptir ve gıdaları parçalayıp sindirimi harekete geçirmektedir. Her doku ve hücrede, agni mevcuttur ve dokuların bakımı için gerekli olan besini ve oto-immün mekanizmasının ( bağışıklık sistemi) bakımını sağlamaya yarar. Agni mikroorganizmaları, yabancı bakterileri, mide, ince ve kalın bağırsaklardaki toksinleri yok eder. Bu şekilde, bu organlardaki floraları korur.Sağlıklı yaşam agni'nin kalitesine bağlıdır. Yani, Agni yaşam kalitesini arttırır.  

Zeka, anlayış, algılama ve anlama aynı zamanda agninin işlevleridir. Cildin rengi agni tarafından sağlanmaktadır ve enzim sistemi ve metabolizma tamamen agniye bağlıdır. Agni işlevini düzgün bir şekilde yürüttüğü sürece, gıdaları parçalama, emme ve onları vücutta özümseme süreçleri sorunsuz çalışacaktır.

Alınan gıda saf ve yüksek kalitede de olsa , iyi sindirilmediği müddetçe beden'e zarar verir ve sağlık gelişmez. Gıdanın hazmı mide'de "Agni" denilen ateş unsuru ile oluşur. Buna jatharagni denir.Buna ek olarak, fizyolojimizde metabolizmadan sorumlu 12 adet ateş (Agni) daha vardır. Bunlardan 7 tanesi doku (Dhatu) oluşumu, 5'i elementlerin entegrasyonu (bhuta agni) için bulunur.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye