Somatik Terapi - Nedir

Kas, vücut duruşu ve hareket problemlerini iyileştirmek için zihin-beden eğitimini kullanan bir yöntemdir.

Somatik Terapi

Antik Yunan dilinde canlı beden için kullanılan soma kelimesinden türeyen "somatics", kas ağrısı ve spastisitesini yönetmek, denge ve vücut duruşunu geliştirmek ve hareket kolaylığını artırmak için zihin-beden eğitimini kullanan bir hareket terapisidir. Osteopati, fizik tedavi, kiropraktik ve/veya masaj terapisi gibi terapilere bir alternatif sunmaktadır. Thomas Hanna, 1970'lerde kendisi ve Feldenkrais gibi başkalarının geliştirdiği zihin-vücut çalışmaları için bu terimi kullanmıştır. Somatik Eğitim adını verdiği sistemi yaratarak vücudun duyusal-motor sisteminin, gündelik yaşamın stres ve travmalarına istemsiz ve düzenli kasılmalara dönüşen spesifik kas refleksleri ile yanıt verdiğini ileri sürmüştür. Bu kasılmalar sertliğe ve ağrıya neden olur. Nihayetinde kişi duyusal- motor amnezi (SMA) yani kasların nasıl hissedildiği ve nasıl kontrol edildiği ile ilgili anlam kaybı yaşar.

Hanna SMA’ya yol açan üç reflekse isimler vermiştir. Kırmızı ışık refleksi (irkilme tepkisi), vücudun distrese tepki olarak kendisini eğdiği, karın kaslarındaki geri çekilme tepkisidir.  Yeşil ışık refleksi (uyarıcı tepki) günlük işlere tepki olarak vücudun sürekli ileri yönlendirildiği hareket ve sırt kasları tepkisini içerir. Travma refleksi vücut bir yaralanma geçirdiğinde ortaya çıkar. Hanna bu refleksler öğrenildiği için, yeniden öğrenilerek değiştirilmelerinin de mümkün olduğunu ileri sürer. Bu amaçla bir dizi egzersiz geliştirmiştir.
 
Somatik eğitim seanslarında kişi kronik gerilimi tutan modelleri serbest bırakmayı öğrenir. Somatik egzersizler yüzükoyun uzanma ya da oturur vaziyette gerçekleştiren yavaş hareketlerdir. Çeşitli hareketler esnasında kişi her adımda kaslarını nasıl hissettiğinin farkında olmayı öğrenir.
 
Çeşitli evrelerde derin nefes egzersizleri de kullanılır. Terapinin amacı kişiye kas sorunlarını kontrol etmeyi öğretmektir. İki ila sekiz seans arasında şikayetlerde azalma görülecektir. Etkisi esneklik ve hareket kolaylığı sağlandıkça birikerek artacaktır. Kısıtlanmış fiziksel modelleri bıraktıkça vücut, katı psikolojik alışkanlarını da serbest bırakma eğilimi gösterir. Eğitim seansının ardından kişi kendi başına egzersizleri sürdürmeye teşvik edilir. Seanslar günde 15 dakika ile 3 hatta 4 saat arası sürebilir. Hanna Somatik Eğitim’i boyunca kademeli hareketler ve vücudun farkındalığı vurgulanır. Hareket her zaman yavaş, yumuşak ve zorlanmadan uygulanmalıdır. Dikkat her zaman hareketin içsel duyumuna odaklanmalıdır.
Somatik terapi 1976’da Thomas Hanna tarafından geliştirilmiştir. Bütün hareketlerin, düşüncelerin, sözlerin ve duyguların kişinin öz-imajının bir yansıması olduğu felsefesine dayanan metoda ismini veren yirminci yüzyıl fizikçilerinden Hanna, Moshe Feldenkrais’in takipçilerindendi.
 
Feldenkrais metodu "Hareket Yoluyla Farkındalık” denilen grup seanslarında ve "Fonksiyonel Entegrasyon” denilen kişisel seanslarda uygulanırdı. Eski bir felsefe profesörü olan Hanna eğitim alarak, Fonksiyonel Entegrasyonist oldu. Aynı zamanda psikolojik hastalıkların temelinde,  psikolojik nedenler, özellikle de stresin olduğunu savunan bir tıp araştırmacısı olan Hans Selye’nin öğretilerini öğrendi.
Uygulayıcılar kas sisteminin yeniden eğitilmesi ile somatik terapinin kapsülit, sırt ağrısı, denge problemleri, eklem çıkıkları, diz kapağı kayması, baş dönmesi, ayak ağrısı, sık idrara çıkma, hamstring (diz ardı kirişi) çekilmesi, eklem ağrısı, obezite, sakroiliak ağrı, siyatik, skolyoz, omuz gerginliği ve ağrısı, omurga stenozu, temporomandibuler eklem sendromu (TMJ), torasik çıkış sendromu, eşit olmayan bacak uzunluğu ve kamçı yaralanmaları da dahil pek çok durumu iyileştirebileceğine ya da yatıştırabileceğine inanır. Somatik eğitim aynı zamanda yaşlanmayla ilişkili azalan hareket kabiliyeti ile mücadele etmeyi de öğretir.
Egzersizler rahat ve sessiz bir ortamda gerçekleştirilmelidir. Kolay hareket edebilmek için rahat ve bol kıyafetler giyilmelidir. Bir yer matı ya da diğer rahat yüzeyler önerilir.
Ağrının azaltılması amacıyla herhangi bir terapiye başlamadan önce hasta mutlaka bir hekime danışmalıdır. Vücudun herhangi bir yerindeki şiddetli ağrı ciddi bir hastalık ya da yaralanmaya işaret edebilir.

Somatik terapinin bilinen bir karşıt etkisi yoktur.
Somatik terapinin etkileri üzerine yapılan araştırmaların büyük kısmı kendi disiplininin içinde yürütülmüştür. Şaşırtıcı olmayarak bu sonuçlar genelde olumlu sonuçlar vermiştir. Somatik eğitim yavaş gelişen bir alandır, şu an dünya çapındaki lisanslı uygulayıcı sayısı 100’den azdır.
 
Ancak tıp uzmanları çeşitli egzersizlerin kronik kas-iskelet ağrısı üzerindeki etkileri üzerine araştırmalar yapmıştır. Her ne kadar sonuçlar yetersiz olsa da bulgular ağrının egzersizin yapıldığı dönemde en aza indiğini göstermiştir. Bunun yanı sıra ön çalışmalar kas, hafıza ve duygular arasında olası bir bağlantı olduğuna işaret etmektedir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye