Stres İlişkili Anksiyete

Stres her zaman sağlıksız bir deneyim değildir ve bazı insanlar için faydalı olduğu bile görülür.

Stres İlişkili Anksiyete

Stres her zaman sağlıksız bir deneyim değildir ve bazı insanlar için faydalı olduğu bile görülür. Dr. Kail, stresin üst düzey yöneticilerin anksiyeteyi kontrol etmelerinde yardımcı olduğunu açıkladı. Orta düzeyde yöneticiler ise kontrol edilemeyen durumlarakarşı çok daha hassastır ve yüksek kanser riski altındadırlar. New York şehrinde, Hofstra Üniversitesi'nde ve Modern Psikoanalitik Araştırmaları Merkezi'nde öğretim görevlisi olan Ph.D., Frederick Levenson’a göre "Anksiyeteye karşı bireysel bir savunma sağlayan herhangi bir stres kanser karşıtıdır. Bireyi, içindeki değişkenleri manipüle edilemeyen yüksek performanslı anksiyete durumlarına sokabilecek herhangi bir stres, yüksek düzeyde iç kanserojenler üretir.”

1997 yılındaki 7,373 erkek ve kadından oluşan bir araştırmada, Michael Marmot, Ph.D., bir iş deneyimi üzerindeki etki ve kontrol düzeyinin kalp hastalıkları riskini etkilediği gösterdi. Daha ayrıntılı olarak, çalışanlarınınişleri üzerindeki kontrolü ne kadar azaldıysa, kalp problemleri oranı o kadar yükseldi. Bu faktör, iş hacminden veya gelir düzeyinden dah aönemli görüldü.

Herkes strese farklı şekilde tepki verir ve bir kişinin duygusal stres oranı bireyin başa çıkma fonksiyonlarına bağlıdır. Bir kişinin mizacı ve öğrenilen deneyimleri stresin ve anksiyete düzeyinin önemli psikolojik aracılarıdır. Pek çok insan, Tip A veya Tip B davranışları gösteren kişiler ile ilgili araştırmaları duymuştur. Daha rahat, rekabetsiz ve felsefi Tip B kişilerin aksine, Tip A’lar genellikle sabırsız olarak tasvir edilir – onlar değerli bir hedefe ulaşmaya çalıştıklarından, birçok şeyi aynı anda yapmaya çalışır. Bu hedef odaklı davranış, kendine eleştirel ve asabi olma eğilimi, kendi başarılarının sevinç duygusunu tatmalarını önler. 1960’ların başında, çalışmalar kişilik türünün sağlık üzerinde büyük etkisi olduğunu göstermeye başladı. Bir araştırmada 3,000 orta yaşlı erkek 8,5 yıl boyunca izlendi ve Tip A’ların, Tip B’lere göre iki kat daha fazla kalp hastalığına yakalanma riskleri olduğu ortaya çıktı. Hava trafik kontrolörleri ile yapılan güncel bir çalışmada Tip A’ların, Tip B’lere göre 3,5 kat daha fazla iş ile ilgili yaralanmalara ve %38 daha fazla hastalığa maruz kaldıkları ortaya çıktı. 

Anksiyetenin bazı ortak belirtileri fazla ve yersiz endişe, artan panik duygusu,  huzursuzluk, uykusuzluk, titreme, kas gerginliği, yorulma, enfeksiyonlar, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, terli ve rutubetli el, sırt ağrısı, sıcak basması veya titreme, baş dönmesi, sinirlilik, hafıza kaybı ve konsantrasyon zorluğudur. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye