Yemek Borusu Kanseri - Nedir

Yemek borusu kanseri, ağızdan mideye kadar uzanan boruda meydana gelen kanser türüne verilen isimdir.

Yemek Borusu Kanseri

Yemek borusu kanseri, ağızdan mideye kadar uzanan boruda meydana gelen kanser türüne verilen isimdir. Yemek borusu kanseri özofagus kanseri olarak da bilinir. Özofagus, ağız yoluyla aldığımız gıdaların mideye taşınmasında görevli bir boru gibi görev yapar. 

Özofagus kanseri, özofagusun (yeme borusu) herhangi bir bölgesinde başlayabilmekle beraber, genellikle mideye yakın alt kısmında daha sıklıkla oluşur. Erkeklerde görülme sıklığı da kadınlara oranla daha yüksektir.

Özofagus kanserinin görülme sıklığı ırklar ve coğrafi bölgeler arasında farklılık göstermektedir. Örneğin Amerikalılarda çok yaygın bir kanser türü olmamasına karşın Asya ve Afrika’nın bazı bölgelerinde çok daha sık görülmektedir.

Özofagus kanserinin sebebi halen tam olarak bilinememektedir.  Ancak özofagusta bulunan hücrelerin DNA’larında meydana gelen mutasyon sonucu bu hücrelerin kontrolsüz ve aşırı şekilde büyümelerinden kaynaklandığı bilinmektedir. Anormal şekilde çoğalarak büyüyen kanseröz hücreler bir araya gelerek tümörleri oluşturur.

Özofagus kanserinin türleri:
Bu kanser de meydana geldiği hücre topluluklarının türüne göre adlandırılmaktadır. Kanser türünün saptanması, tedavi açısından önem taşımaktadır. 

Adenokarsinom: Bu özofagus kanseri türü, genellikle mukus salgılayan hücrelerin kanserleşmesi sonucu meydana gelir. Bu kanser türü genellikle özofagusun alt kısmında daha sıklıkla görülür. Bahsedilen tür amerikada en yaygın görülen özofagus kanseri türü olmakla beraber beyaz ırkta ve erkeklerde görülme sıklığı en fazladır.

Skuamöz Hücre Karsinomu: Skuamöz hücreler, yemek borusunun iç çeperinde yer alan yassı ve ince hücrelerdir. Bu kanser türü daha çok özofagusun orta kısımlarında meydana gelir. Ayrıca bu tür tüm dünya çapında en sık görülen özofagus kanseri türüdür.

Diğer Seyrek Görülen Türler: Daha seyrek oranda görülen özofagus kanseri türleri koriokarsinom, lenfoma, melanoma, sarkoma ve küçük hücre kanserleridir.

Özofagus kanserinin en sık rastlanan belirti ve semptomları şunlardır:
 • Disfaji 8(utkunma güçlüğü),
 • Beklenmeyen kilo kaybı,
 • Göğüs ağrısı, göğüs bölgesinde basınç ya da bu bölgede yanma hissi,
 • Yorgunluk ve bitkinlik,
 • Yemek yeme esnasında tıkanma ya da buna benzer bir his,
 • Hazımsızlık belirtileri,
 • Öksürük,
 • Ses çatallaşması,
 • Göğüs bölgesinde, tıpkı reflü semptomlarına benzer şekilde ortaya çıkan yanma ve ekşime hissi vs…
Özofagus kanserinin erken evreleri genellikle herhangi bir belirti ya da semptom vermediği için, ya da semptomların diğer sindirim sistemi rahatsızlıklarına benzer olmasından dolayı teşhis oldukça güçtür.

Özofagus kanserinin tedavisi, kanserin türüne, yayıldığı alana, evresine, hastanın genel sağlık durumuna ve hekim ile hastanın ortak kararına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.

Cerrahi Operasyon:
Kanseri ortadan kaldırmak için gerçekleştirilen cerrahi operasyon tekniği de kanserin türüne, yayıldığı alana vs.. bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Genellikle aşağıdaki yöntemlerden biri tercih edilmektedir:

Çok küçük tümörlerin alınması: Eğer tümör çok küçükse ve çevre dokulara yayılmamışsa sadece kanserli bölge ve etrafında bulunan sağlıklı bölgenin çok küçük bir kısmı alınır.

Özofagusun bir kısmının alınması: Eğer tümör daha büyükse yemek borusunun ufak bir kısmı ve buranın en yakınında bulunan lenf düğümleri alınır.

Özofagusun bir kısmının ve midenin bir kısmının alınması: Eğer kanser mideye de sıçramışsa, özofagusun bir bölümü haricinde midenin bir kısmı da çıkarılır. Mide ve özofagusun geri kalan kısımları cerrahi operasyonla birbirine bağlanır. Ayrıca kanserli bölgenin en yakınlarında bulunan lenf bezleri de çıkarılır.

Cerrahi operasyon haricinde diğer kanser türleri için de uygulanan kemoterapi ve / veya radyasyon terapisi de özofagus kanserinin tedavisinde tek başına ya da kombine olarak tercih edilebilir. Özofagus kanserinde radyasyon terapisi ve kemoterapinin kombine kullanımı oldukça yaygındır. Ya da hekimin görüşüne uygun olarak bu yöntemler cerrahi operasyon öncesi ve/veya sonrasında da uygulanabilir.

Tamamlayıcı ve alternatif terapiler kanser ve kanser tedavilerinin yan etkileriyle daha iyi başa çıkmaya yardımcı olabilir. Örneğin özofagus kanseri olan insanlar kanser tedavisinden veya büyüyen bir tümörden dolayı ağrı yaşayabilirler. Doktor ağrının kendisine veya sebeplerine karşı ilaçlar yazsa da rahatsızlık devam edebilir. Bu durumda tamamlayıcı ve alternatif terapiler başa çıkmaya yardımcı olabilir. 

Seçenekler arasında şu yöntemler yer alır:
 • Akupunktur: Kusma ve mide bulantısına, ağrıya karşı etkili olabilir.
 • Hipnoz: Endişeye, strese, kusmaya, mide bulantısına ve ağrıya karşı etkili olabilir. 
 • Masaj: Endişe, yorgunluk, ağrı ve strese karşı etkili olabilir.
 • Rahatlama Teknikleri: Endişe, yorgunluk ve uyku problemlerine karşı etkili olabilir. 
 • Güdümlü İmgeleme

Beslenme
Özofagus kanseri belirli yiyeceklerin yutulmasını zorlaştırabilir, bu da iştah ve kilo kaybına sebep olabilir. Bunun önüne geçmek için hastalar bazı yaşam tarzı değişiklikleri yaparak vücudun gerekli besin maddelerini aldığından emin olmalıdır. Beslenme çorba, yoğurt, püre gibi kolay yutulabilen yiyeceklerden oluşmalıdır. Büyük öğünler yerine daha sık sık küçük öğünler yemek tercih edilmelidir. Vitamin ve mineral takviyesi de özofagus kanserinden etkilenen kişilerin sağlığını geliştirmede etkili olabilir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye