Diyet, İBS ve Dispepside Önemli Rol Oynuyor

Yapılan son iki çalışmada yediklerimiz ile irritabl bağırsak sendromu ve dispepsi (hazımsızlık) arasında sıkı bir bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Diyet, İBS ve Dispepside Önemli Rol Oynuyor

Yapılan son iki çalışmada yediklerimiz ile irritabl bağırsak sendromu ve dispepsi (hazımsızlık) arasında sıkı bir bağlantı olduğu ortaya çıktı.

Toplumumuzda ortalama %10-15’lik bir kesimi etkileyen ve hastaların yaşam kalitesini düşüren İBS’de hem yağlı hem de fruktoz içeren gıdaların durumu kötüleştirici etkisi olabileceği ortaya çıktı. Yapılan çalışmanın bulguları "68th Annual Meeting of the American College of Gastroenterology” adlı toplantıda yayımlandı.

Birkaç yıldır Iowa Üniversitesi’ndeki araştırmacılar, meyve şekeri olarak bilinen fruktozun, İBS semptomları üzerindeki etkilerini araştırmaktaydılar. Süt şekeri olarak bilinen laktoza karşı intolerans durumu biliniyor olmasına karşın, fruktoz intoleransının olup olmadığı ya da İBS hastaları üzerindeki etkileri tam olarak bilinmemekteydi.

Iowa Üniversitesi’ndeki araştırmacılar IBS hastalığı olduğundan şüphelenilen 80 hasta üzerinde yaptıkları araştırmalarda, hastalardan 30’unda fruktoz intoleransı olduğu görüldü. Fruktoz intoleransı olduğu kesinleştirilen 30 hastadan sadece 26’sı 1 yıl için gözlem altında tutulabildi. Bu hastalara 1 yıl boyunca fruktoz içermeyen bir diyet tüketmeleri önerildi. 26 hastadan yarısı bu tavsiyeye uymasına rağmen diğer yarısı hekimlerin bu konudaki tavsiyelerine uymadılar. 1 yıl boyunca fruktoz içermeyen diyet uygulayan hastalardaki İBS ataklarının sıklığının belirgin ölçüde azaldığı, bunun yanı sıra ishal, hazımsızlık, gaz şişkinliği ve karın ağrısı gibi İBS semptomlarının da ciddi oranlarda azaldığı tespit edildi. Fakat diyet kısıtlamasına uymayan gruptaki hastaların bağırsak şikayetleri ve hastalık semptomlarının aynen devam ettiği görüldü.

Yapılan ikinci araştırma ise Mayo Clinic Foundation’un gastroenteroloji bölümündeki araştırmacılar Yuri A. Saito ve ekibine ait olup, İBS ve dispepsi gibi gastroenterolojik bozuklukların diyetle ilişkisine odaklanmıştır.

Araştırmacılar yaşları 20-50 arasında değişen rastgele kişilere bir anket yolladılar. Anketin yollandığı kişiler arasında hem İBS ve dispepsi hastaları hem de sağlıklı gönüllüler yer almaktaydı. Anketin yollandığı kişilerden 221 adet kişi araştırmaya katılmaya kabul etti. Bu 221 kişinin arasından 53’ü İBS ve dispepsi hastası, geri kalan 58’i ise sağlıklı gönüllüler idi.

Anketten çıkan sonuçlar değerlendirildiğinde İBS hastalarının günlük tükettikleri yağ miktarının, diğer kişilere nazaran daha yüksek olduğunu keşfedildi. Diğer besin öğeleri, vitamin ve minerallerin tüketimi bakımından ise belirgin bir farklılığın olmadığı gözlemlendi.

Araştırmayı yöneten Dr. Saito ve arkadaşları, yağ tüketiminin gastrointestinal semptomlara neden olup olmadığıyla ilgili bir araştırmanın yapılmasının gerekli olduğunu öne sürdü.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye