Ayurveda ve Sosyoloji

Ayurveda Anatomisinin Sosyoloji ile (İnsan Toplumu) karşılaştırılması nasıl bir sonuç doğurur?

Ayurveda ve Sosyoloji

İnsan toplumunu, Ayurvedik açıdan şu şekilde tanımlayabiliriz:
  • Deri/Plazma –Binalar gibi yüzeysel yapılar. Bu, toplumun en dış ve en görünür formunu teşkil eden; insan vücudundaki deri ve plazma gibidir.
  • Kan–Nakliye Sistemi: Bu, toplumun dolaşımını sağlayan sistemdir ki tıpkı kanın insan vücudunda üstlendiği işlev gibidir.
  • Kan–Ordu/Polis/Hukuk: meşru müdafaa ve korunma sistemi bu bağlantıyı açıklayabilir. 
  • Yağ– Maddi varlıklar ve rezervler: Bu, toplumun kendi kendini besleme ve destekleme becerisini temsil eder; yani vücuttaki yağın üstlendiği rol.
  • Kemikler– Kurumsal Yapı: Bu da, toplumun işlev gördüğü ve yapılandırıldığı temeli temsil etmektedir. Kemikler insan vücudunun yapısını oluşturur. 
  • Beyin/Sinirler– Yönetim ve İletişim: Bu da toplumun karar alma ve  bilgi yayma işlevini temsil etmektedir.
  • Üreme/Bağışıklık – Türlerin üremesi ve hayatta kamla kabiliyeti. Bu kısma ordu işlevi de eklenebilir. Önde gelen düşünür ve reformcular ve gelişim kapasitelerinden ötürü bağışıklık ve hayatta kalma yetileridir.
  • Ekolojik çevre Soma (su) kaynağı olarak görülebilir; iş (endüstri veya ticaret) de Agni (ateş) olarak değerlendirilebilir. Vayu (hava) da bu durumda gıdanın doku'da gerçekleştirdiği hareket olacaktır. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye