Bhakti Yoga

Bhakti Yoga esasen bir adanma yogasıdır. En eski yogalardan biridir ve kutsal Hindu metinleri olan Veda’larda kökleri bulunabilir.

Bhakti Yoga

Hinduizm’de Bhakti Yoga Tanrı’ya adanma ve tapınmaya vurgu yapar. Tanrı’yla kişisel olarak temas içinde olmanın yollarından biri olarak kabul edilir. ‘Bhakti” kelimesinin kökeni olan "Bhak” Tanrı’ya bağlı olmak anlamına gelir. Bhakti Yoga, yoganın altı ana dalından biridir ve Tanrı ya da tanrısal olana tam bağlılık ya da aşkın sevgi yolunu temsil eder. Bhakti yoga uygulayıcısı Tanrı’yı her insanda mevcut olan bir varlık olarak görür. Bhakti yoga Hindu kültürü içinde ortaya çıkmış olsa da Batılı dinlerin üyeleri tarafından da uygulanabilir çünkü bir Yüce Birey olarak gördüğü Tanrı’ya yönelen inananın zihnine ve kalbine odaklanır. Batılılar için en tanıdık yoga şekli olan hatha yoganın aksine, bhakti yoga nefes modelleri veya asanalara (fiziksel duruşlar) değil, bunlar yerine ibadet, bağlılık ve hizmet etme eylemlerine büyük önem verir.

Bhakti Yoga’da uygulanan aşkın ve adanmanın düzeyi bu yolu duygusal olarak coşkun insanlara daha uygun hale getirmektedir. Kişinin Tanrı’sına yaklaşması için dokuz geleneksel yol vardır. Hindu kutsal metinleri dokuz bhakti yoga türünden bahseder:
  1. Sravana: Sravana Tanrı'nın erdemleri ve kudretli eylemleri hakkında şiirler ya da hikayeler dinlemek anlamına gelen Sanskritçe bir terimdir. Ancak Sravana bhakti, yalnız olarak uygulanamaz; adanmışlar hikayeleri bilge bir öğretmenden dinlemeli ve kutsal insanlarla dostluk kurmaya çalışmalıdır.
  2. Kirtana: Kirtana Tanrı'yı öven şarkı ya da ilahiler söylemeyi ifade eder. Ram Dass bu bhakti türü için şunları söylemiştir: ''Tanrı’ya aşk duyduğunuzda, O’nun adı bile büyük bir mutluluk verir.''
  3. Smarana: Smarana her an Tanrı'yı anımsamak ya da kişinin Tanrı’yı bilincinde en ön sırada tutmasıdır. Smarana, Fransız keşiş Brother Lawrence’ın (1605-1691) "Tanrı'nın varlığını tecrübe etmek” sözüyle kastettiği şey olarak ifade edilebilir.
  4. Padasevana: Bhakti yoganın bu türü, diğer insanlara ve özellikle de hastalara hizmet aracılığıyla Tanrı'ya karşı duyulan sevgiyi ifade eder.
  5. Archana: Archana ikonlar ya da dini resimler gibi dışsal imgeler veya içsel görselleştirmeler yoluyla Tanrı'ya ibadet etmek anlamına gelmektedir. Archana’nın amacı, kalbi Tanrı sevgisi ile arındırmaktır.
  6. Vandana: Vandana dua ve secde etmek (yüz yere doğru, kollar uzanmış şekilde yere kapanma) anlamına gelir. Bhakti yoganın bu türü, insanın sadece kendisiyle ilgilenmesini ve ben-merkezciliğini zapt etmek için tasarlanmıştır.
  7. Dasya: Dasya bhakti ile adanmış kişi hasta ve yoksullara bakarak, kutsal binalar veya yerleri temizlemeye ya da onarmaya yardım ederek, Tanrı’nın emirlerini ileterek ve Tanrı’nın sözleri üzerine meditasyon yaparak (derin düşünerek) kendisini Tanrı'nın kulu ya da hizmetkarı olarak görür.
  8. Saka-bhava: Bhakti yoganın bu türü, Tanrı’ya dostluk ve sevgi büyütmektir – Tanrı’yı ailenin bir üyesi veya yakın bir dost gibi sevmek ve Tanrı’nın dostluğundan mutluluk duymaktır.
  9. Atma-nivedana: Atma-nivedana kendini tam olarak Tanrı’ya adama ve O’na teslim olmadır. Ancak diğer bazı yoga türlerinin aksine, bhakti yoga adanmış kişinin tanrısal olanla birleşerek kendi kişisel kimliğini tamamen kaybetmesini öğretmez. Kişi spiritüel düzeyde en üst seviyeye ulaşmış olsa bile, Tanrı’nın ona ibadet eden insandan kat be kat yüce ve büyük olduğu kabul edilir.
Bhakti yoganın dokuz türü bir hiyerarşi olarak görülmez, yani bunlardan bazıları insanları Tanrı’ya yönlendirmede diğerlerinden daha üstün değildir. Hintli bir Bhakti yoga öğretmeni şöyle söylemiştir: "Adanmış bir kişi en yüksek düzeye ulaşmak için bu yollardan herhangi birini seçebilir. Bhakti yolu tüm yoga türlerinin en kolayıdır ve insan eğilimlerinin doğasına çok aykırı değildir. Bu yol kişiyi yavaş ve kademeli olarak, insani içgüdülerine ket vurmadan Yüce olana götürür.''

Bhakti Yoga Nasıl Uygulanır?

Yogi derin meditasyona girer. Rahat yoga kıyafetleri tavsiye edilir, çünkü bu şekilde kişi fazla rahatsızlık duymadan yoga uygulayabilecek ve dikkatinin tümünü adanmaya ayırabilecektir.

Bhakti Yogi Tanrı’yı tam önünde hayal eder ve aşkını ona yönlendirir. Bazı Bhakti yogiler öyle duyguyla dolu olurlar ki meditasyon sırasında gözyaşı dökerler. Tanrı ile mürit arasındaki sevgi bağlantısı yoginin gönlünde büyük bir huzur yaratır ve böylece o da çevresinin çok daha bilincinde olabilir.

Yogi sesli olarak "om” zikri yapabilir veya içinden tekrar eder. Hindu’lara göre bu kelimenin vücut üzerinde çok güçlü bir sakinleştirici etkisi vardır. Bir mürit ayrıca tespih kullanarak bir mantrayı da tekrarlayabilir. Tespihi tutmak rutine bir dokunma duygusu getirerek duayı güçlendirir.

Bhakti Yoga başka bazı yogalarda olduğu gibi doğal yollarla yetiştirilmiş ürünlerin ağırlıklı olduğu vejetaryen bir diyet takip eder. Yogi vücudun sakin kalıp aşırı uyarılmaması için etten uzak durur. Bu nedenden dolayı yogilerin bir kısmı kahve ve alkolden de uzak durur.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye