D Vitamini Eksikliği Kas Zedelenmelerine Yol Açıyor!

D vitamini eksikliğinin göğüs kanseri, depresyon, romatoid artrit, ve kemiklerin kırılganlaşması gibi birçok rahatsızlıkta rolü olabileceği ortaya çıkmıştır.

D Vitamini Eksikliği Kas Zedelenmelerine Yol Açıyor!

D vitamini eksikliğinden kaynaklanan hastalıkların bunlarla sınırlı olmadığı ortaya çıkmıştır. Yeni araştırmalar sonucu D vitamini eksikliğinin kas yırtıklarına ve hasarına sebep olabildiği gibi, Alzeimmer hastalığının oluşumuna da katkıda bulunabileceği, D vitamini kullanımının Alzeimmer’ı önlemede işe yarayabileceği ortaya çıkmıştır.

D Vitamini ve Kas Hasarı: 
Profesyonel olarak sporla uğraşan kişiler arasında bir araştırılma yapılmış ve kan örnekleri alınan atletlerin %75’inde D vitamini eksikliği olduğu ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar, yaşları 25 civarında olan 89 sporcudan kan örnekleri toplamışlardır. Yapılan bu araştırma sayesinde vitamin D eksikliği olan sporcularda görülen kas hasarlarının ve zedelenmelerinin daha fazla olduğu gibi bir sonuç ortaya çıkmıştır. 

Bunun yanı sıra 89 sporcudan 27’sinde çok şiddetli derecede D vitamini eksikliği olduğu, 45 sporcunun D vitamini seviyelerinin normal değerin altında olduğu ve sadece 17 sporcunun D vitamini seviyelerinin normal olduğu saptanmıştır. D vitamini seviyeleri en düşük olan gruptaki sporcuların ise son yıl içerisinde en çok kas zedelenmesi yaşayan sporcular olduğu rapor edilmiştir.

Yapılan incelemeler sonucu, sıkça kas zedelenmesi yaşayan sporcuların bir kan testi yaptırarak D vitamini seviyelerini kontrol ettirmeleri önerilmektedir. Bu sayede eğer vücutta D vitamini eksikliği mevcutsa, vitamin takviyesi yapılarak, kas hasarlarının önüne geçilebilir.

Baş araştırmacı Michael Shindle, MD’nin sözleri şöyledir:
Bir futbol takımında yapılan bir araştırmada oyuncuların %80’inde D vitamini eksikliği olduğu saptanmıştır. Özellikle kas zedelenmelerinden şikayetçi olan Afrikan-Amerikan oyuncuların, D vitamini seviyelerinin belirgin olarak düşük olduğu rapor edilmiştir.

Yapılan araştırmaların gösterdiğine göre D vitamini eksikliği belirgin bir semptom vermediği için, ya da semptomların diğer hastalıklarla karıştırılmasından dolayı, eksikliği genel olarak fark edilememektedir.Ancak D vitamini bir çok vücut fonksiyonunun sağlıklı olarak yerine getirilmesinde ve vücudumuzu korumada oldukça önemlidir. D vitamini eksikliğinin oldukça sık görülmesinin nedenlerinden biri ise, gıdalarla yeterli D vitamini öncüllerini alsak bile, güneş görmediğimiz sürece bu öncüllerin, D vitamininin aktif formlarına dönüşememesidir. Oysa ki D vitamini ihtiyacımızı karşılamak için balık, yumurta, karaciğer gibi bu vitaminin öncülleri açısından zengin gıdalarla beslenmemiz ve günde sadece 10 dakika güneşe çıkmamız yeterlidir. Güneşe çıkmamızın mümkün olmaması durumundaysa D vitamini içerikli gıda takviyeleri yardımımıza yetişebilir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye