Doğumlarda Görev Alan Kişiler

Bugün bir ebe kullanma seçeneği çoğu kadına sunulmaktadır.

Doğumlarda Görev Alan Kişiler

Susanne Houd’a göre A.B.D.’de ebe kullanımı bir standart olarak değil istisna olarak görülmektedir. Bir ebe ve eski Dünya Sağlık Organizasyonu çalışanı olan Houd ebeliğin geçmişte ve günümüzde nasıl görüldüğüyle ilgili görüşlerini belirtmektedir. Geçmişte Avrupa’da yerel kadın şifacıların çocuk doğumunda da yardımcı olduğunu, bunların önceden rahipler tarafından eğitildiğini sonradan aşamalı olarak tıp eğitimi almaya başladıklarını söyler. Çoğu Avrupa ülkesinde 160 yıl önce ebelik mesleği standartlara bağlanmıştır. Bu Kuzey Amerika’da gerçekleşmemiş, doktorlar tüm görevleri üstlenmiştir. Bunun sebebi de yeni bir ülke olduğu için geleneklerin çok köklü olmamasına dayandırılır.

Bugün bir ebe kullanma seçeneği çoğu kadına sunulmaktadır. Bir ebe (veya A.B.D.’de bazı eyaletlerde natüropatik doktor) genellikle ev doğumuna katılır. Sertifikalı hemşire ebeler, ebelik eğitimi ve sertifikası almış hemşirelerdir. Bunların hastane doğumuna katılma veya kadın isterse ev doğumunu tek başına yürütme izinleri vardır. Bir ebe, doğum uzmanından daha kişisel bir bakım sunar, özellikle de doğum sancıları ve doğum sırasında. Çoğu ebe komplikasyon durumunda kullanmak üzere yedek bir doktor bağlantısına sahiptir.

Ebelerin bitkisel tıp veya homeopati gibi doğal terapiler hakkında bilgili olmaları olasıdır. Hamilelik sırasında doğan birçok probleme çözüm olarak doğal çareler sunabilirler. Felsefeleri genellikle müdahaleyi minimumda tutmaktır. Servisleri arasında prenatal bakım, doğum ve doğum sonrası kontroller bulunur.

Bir kadının bebeğini doğurmasına yardım edecek profesyoneli çok dikkatli bir şekilde seçmesi önemlidir. Doğuma girecek sağlık çalışanları ile detaylıca konuşulmalıdır. Kadının hayatındaki en zorlayıcı ve en mahrem tecrübelerinden birinde ona rehberlik edecek kişinin yanında rahat olması ve ona güvenebilmesi çok önemlidir. Ayrıca doktor da olsa, ebe de olsa, bu kişinin felsefesinin kendisiyle olabildiğince yakın olduğunu hissetmesi gerekir. Doğuma katılacak kişileri seçme sürecinde doğumla ilgili akla gelen tüm soruları ve düşünceleri yazmak faydalı olabilir. Bir doğum planının öncülü olan bu kağıt ebe veya doktora sunulabilir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye