Kalp Yogası

Kalp Yogası veya kalbin yogası bir zihin, kalp, duygu çalışmasıdır. Fiziksel ve ruhsal seviyeleri aynı anda canlandırır. Bu yoga tarzı güçlü bir vücut, sağlıklı bir akıl ve kalple sonuçlanır.

Kalp Yogası

Bu faydalarının ötesinde Kalp Yogası ilişkileri güçlendirir, bağlantıları sağlamlaştırır, uyanıklığı besler ve duygusal ihtiyaçları tatmin eder. En nazik yoga tarzlarından biri olan kalp yogası aktif meditasyon, yoga duruşları ve nefes pratiklerinden oluşur.

 

Kalp Yogası vücudun içsel işleyişine odaklanır, özellikle kalbe ve temel Budist ilkelerin uygulanmasına. Kalp Yogası binlerce yıl önce ilerlemeci bir uygulama olarak insanlığa hizmet amacıyla yazılmış Tibet Budizm’i metinlerine dayanır.

 

Kalp yogası Hindistan’daki yogiler aydınlanma için hatha yoga yapmaya başladıkları zaman ortaya çıkmıştır. Yogiler zamanla daha nazik yoga biçimlerine kaymıştır. Yamalar ve Niyamalar davranış kurallarına dönüşmüş, daha sonra da yoga uygulamaları devam etmiş, ama birçok okul meditasyona kaymıştır.

 

Tibet Budistlerin ve Hintli yogilerin yogası iki yaklaşıma ayrılmıştır, ama her iki yaklaşım da Patanjali’nin 8 kolunu takip eder. Kalp Yogası iki yaklaşımı birleştirmeye çalışır. Yaş, fiziksel durum, beceri düzeyi ne olursa olsun, herkes Kalp Yogası yapabilir.

Kalp Yogası vayus denilen iç rüzgârlara önem verir. İç rüzgârlar kişinin düşüncelerini belirler ve nefesin etkisi altındadır. İç rüzgârlar vücudun her yerinde dolaşırlar özellikle İda ve Pingala denilen kısımda. İda ve Pingala sırasıyla eril ve dişil yönleri temsil eder.

 

Kalp yogası uygulayan yogiler içsel rüzgârlar dışında edebe de büyük önem verirler. Birçok kalp yoga uygulayıcısı günde 6 kez tefekkür zamanı ayırır. Yama ve niyamalarla ilgili 10 kuralı gerçekten takip edip etmediklerini araştırırlar.

 

Kalp Yogası ayrıcalığa, vericiliğe ve cömertliğe çok önem verir. Karma ve yokluk felsefesi de bu yoga uygulamasının bir parçasıdır. Kalp yogası uygulayıcıları aşk ve şefkat arayışlarını, bu duyguları kendilerinden ziyade başkalarına yönlendirerek hareket ederler.

 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye