Kanser Tedavisinde Coley’nin Toksinleri

1920’lerde New York’lu Dr. William B. Coley bakteriler başta olmak üzere belli enfeksiyon hastalıklarının vücuda sterilize bir aşı şeklinde verildiğinde kötü huylu hastalıklara karşı terapötik bir etkiyi tetikleyebileceğini keşfetti.

1920’lerde New York’lu Dr. William B. Coley bakteriler başta olmak üzere belli enfeksiyon hastalıklarının vücuda sterilize bir aşı şeklinde verildiğinde kötü huylu hastalıklara karşı terapötik bir etkiyi tetikleyebileceğini keşfetti. Dr. Coley, toksinlerinin vücudun kanser karşıtı savunmalarını, daha güçsüz bir düşman sunarak canlandırabileceğini buldu. Bu dönemde kanser tedavisi genellikle vücudun etkilenen bölgelerinin kesilmesi şeklindeydi ve dolayısıyla bu ameliyatları yapan cerrahlar alternatif yöntemleri denemek için istekliydiler. Işın terapisi ve kemoterapi ise henüz yoktu.

Streptococcus pyogenes adlı bakterinin sebep olduğu tehlikeli bir cilt hastalığı olan yılancıkın ilerlemiş sarkomaya sahip br hastanın tümöründe önemli gerilemeye sebep olduğunu görünce Dr. Coley bir steril bakteri karışımı oluşturdu. Buna "karışık bakteri aşısı” veya "Coley’nin Toksinleri” adı verildi. Dr. Coley özellikle Streptococcus pyogenes ve Serratia marcescens bakterilerini kullandı, ürününde bu bakterilerin ürettiği toksinler ve bakterilerin ölü halleri yer almaktaydı. Bakterilerin, vücudun kanser karşıtı savunmasını harekete geçireceğini düşünüyordu.

Dr. Coley hastalarına bakteri karışımını verdi (genellikle tümör bölgesine veya yakınına) ve birden çok kanser türünde tümörlerin tam veya kısmen gerilemesini başardı. Aşıyı sarkoma için alan hastalarda Dr. Coley, %41 oranında tam iyileşme rapor etti. Etkili bir sonuç alınması için genellikle tedavinin en az 5 ay sürdürülmesini önerdi, 4-6 hafta süren tedaviler sık sık başarısız olmaktaydı. Dr. Coley’nin 1936’daki ölümü kemoterapinin patladığı yıllara denk geldi dolayısıyla araştırmaları sonraki 10 yıl boyunca gömülü kaldı. Ancak hayatı süresince A.B.D.’de 50 doktor ve Avrupalı doktorlar kanser hastalarını Coley’nin toksinleri ile tedavi ettiler. 

1970’lerdeki bilgiler Coley’nin aşısıyla tedaviden sonra 5 yıl hayatta kalma oranlarını şöyle vermektedir: ameliyat edilemez meme kanserlerinde %65, ameliyat edilemez yumurtalık kanserlerinde %69, kemik kanserlerinde %90. Yapılan başka bir araştırmada Hodgkin olmayan lenfomaya sahip hastalarda kanseri gerileyenlerin oranı %93 görülmüştür. Kemoterapide ise bu oran %29’da kalmıştır.

Coley’nin karışık bakteri aşısı bazı istenmeyen yan etkilere sebep olabilir Bunların arasında 10 - 15 dakika süren titreyerek üşüme ve sonrasında ateşin yükselmesi yer almaktadır. Geçici ateş vücudun aşıdaki bakteriyel toksinlere verdiği bir tepkidir ve vücuda terapötik etkileri vardır. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye