Kilo Problemi Safra Kesesi Taşı Oluşumu Riskini Arttırıyor

Kilo artışı ve kadın olmak safra kesesi taşı riskiyle ilişkili görüldü.

Kilo Problemi Safra Kesesi Taşı Oluşumu Riskini Arttırıyor

Yapılan yeni araştırmalar sonucunda yüksek vücut indeksinin (BMI) yani kilo artışının, safra kesesi taşı oluşum riskini arttırdığını ortaya çıkardı. Ayrıca kadınların safra kesesi taşı oluşturma riskinin erkeklere oranla daha yüksek olduğu da görülmüştür.

Diyabet, Sindirim sistemi ve Böbrek Hastalıkları Enstitüsü (NIDDK), safra kesesi taşlarını, çakıl taşına benzer oluşumlar olarak tanımlıyor ve safra kesesi taşı oluşumunun nedeninin yüzde sekseninden fazlasının safranın içeriğindeki aşırı kolesterol, bilirubin ya da safra tuzları birikimi nedeniyle meydana geldiğini söylüyor. Yapılan araştırmalarda yüksek vücut kütle indeksinin safra kesesi taşı oluşumu riskini arttırdığı belirtilmekle beraber, hastalığın nedeni olup olmadığı bilinemiyor.

Copenhagen Üniversitesi’nde, Dr. Anne Tybjaerg-Hansen başkanlığındaki bir grup, yüksek vücut kütle indeksi ve safra kesesi taşı oluşumu arasındaki bağlantıyı anlayabilmek için uzun süreli ve çok sayıda kişi üzerinde bir araştırma yürütmüştür. Genel popülasyondan seçilen 77.679 kişi, 34 yıl boyunca takip altına alınmış ve ilerleyen zamanlarda bunlar arasından 4.106 kişide safra kesesi taşı oluşumu meydana gelmiştir. Daha sonra bu bireyler özelliklerine göre incelenmiştir. Safra kesesi taşı oluşumu gözlenen kişilerin sağlıklı bireylere kıyasla daha yaşlı, kadın ve daha az hareket eden kişiler olduğu gözlenmiştir. Araştırmada ayrıca hormon replasman tedavisi kullanan kadınların safra kesesi taşı oluşturma riskinin daha yüksek olduğu da görülmüştür.

Araştırma sonuçları vücut kütle indeksindeki her birim artışının safra kesesi taşı oluşumu riskini %7 oranında arttırdığı belirlenmiştir. Bu nedenle kilolu ya da obez kişilerin safra kesesi taşı oluşumu riskinin daha yüksek olduğu belirtiliyor.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye