Devlet “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbı” Resmen Tanıdı

Sağlık Bakanlığı “Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi” adıyla bir birim kurarak geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp düzenlemeleri yapacak.

Devlet “Tamamlayıcı ve Alternatif Tıbbı” Resmen Tanıdı

Yürürlüğe giren "geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp" düzenlemelerinin Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri arasına girdi.

Kanun Hükmünde Kararname’de yer alan  "... Geleneksel, tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarıyla ilgili düzenleme yapmak ve sağlık beyanıyla yapılacak her türlü uygulamalara izin vermek ve denetlemek, düzenleme ve izinlere aykırı faaliyetleri ve tanıtımları durdurmak...” maddesi ile Türkiye’de sağlık hizmetleri yeni bir döneme girilmiş oldu. Böylece Sağlık Hizmetleri Genel Müdürülüğünce "alternatif tıp” kelimesi yasaya girmiş oldu.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin kuruluşuna ilişkin yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte merkezin amaçları şu şekilde açıklandı:
 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını analitik olarak değerlendirmek.
 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında araştırmacı yetiştirilmesini desteklemek.
 • Tıp eğitimi esnasında öğrencilere geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını tanıtmak.
 • Geleneksel ve tamamlayıcı yöntemlerin sadece bu alanlarda yetkilendirilmiş hekimler tarafından uygulanmasını temin etmek için eğitimler düzenlemek.
 • Merkezde gerçekleştirilecek araştırmalar sonunda ülkemizde bulunan endemik tıbbi bitki türlerini ekonomik ürüne dönüştürme fırsatı oluşturmak.
 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında uluslararası rekabet gücüne sahip bir merkezi ülkemize kazandırmak.

Genel olarak bu merkez neler yapılacak?
Yönetmelikte merkezin faaliyetleri ise şu şekilde sıralandı:
 • Sağlık Bakanlığınca kabul edilmiş olan akupunktur, hipnoz, fitoterapi, hidroterapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını bilimsel yöntemlerle araştırmak, uygulamak ve öğretmek.
 • Dünyada kabul gören homeopati, osteopati, kupa tedavisi, hirudoterapi, aromaterapi, biyoenerji gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını araştırarak ülkemizde uygulanabilirliğini tespit etmek.
 • Geleneksel ve tamamlayıcı tıp yöntemlerinin hekim dışı kişiler tarafından uygulanmasının önüne geçmek amacıyla hekimleri yetkilendirmek üzere eğitmek.
 • Diğer araştırma merkezi ve laboratuvarlarla işbirliği içinde araştırmalar yapmak.
 • Ulusal ve uluslararası düzeylerde bilimsel araştırma projeleri hazırlamak, bu projeleri gerçekleştirmek üzere çalışma grupları oluşturmak.
 • Merkezin amacı doğrultusunda yurt içi ve yurt dışındaki bilimsel çalışma ve projeleri desteklemek, ulusal ve uluslararası kongre, konferans, sempozyum, seminer, panel, kurs ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek.
Bu merkez şuanda iki vakıf üniversitesine (İstanbul Üsküdar Üniversitesi ve İstanbul Medipol Üniversitesi) bağlı olarak işleyişini sürdürmektedir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye