Mey Elbi ile İleri Seviye Hocalık Eğitimi 15 Şubat 2014 İstanbul

Kişiye, kendi uygulaması ve kişisel dönüşüm yolunun yanı sıra yoga hocalığında da güvenli, sağlam, açık, duyarlı, anatomiye hakim, yaratıcı olması, ilham verebilmesi, yoganın özünü ve kalbini özümsemesi için destek vermektir.

Mey Elbi ile İleri Seviye Hocalık Eğitimi 15 Şubat 2014 İstanbul

1998 senesinde yogaya başlayan Mey, yoga yoluna hem eğitmen, hem de öğrenci olarak tutku ile bağlanmıştır. Her sene ana iki hocası olan Godfrey Devereux ve Cyndi Lee ve farklı hocalar lle beslenmeye devam etmektedir."Yoga derslerimi, etkisi altında kaldığım Om Yoga’da öğrendiğim ‘vinyasa’ tarzı ve en son gittiğim ve yoga ile bakışımı derinden etkileyen ve kökleştirdiğini hissettiğim Godfrey Devereux’nun ‘dinamik vinyasası’ olarak tanımlıyorum. Var olan beden bütünlüğü içinde bandha entegrasyonuyla eforsuz bir efor araştırması içinde olanla kalmayı araştırıyorum. Yoga, duyarlı ve hassas bir şekilde, beden hislerimizin, açıklık ve yakınlık içinde derinlerden yüzeye çıkmasını araştırdığımız bir farkındalık çalışması. Yoga öğretisi kişinin kendi aksiyon ve hareketlerinin kaynağına olan tutkulu bir araştırmadır.

Farkındalığın başladığı yerde dönüşüm ve değişim kendiliğinden zorlamadan belirmeye başlıyor zaman içinde. Meditasyon ve mantralar da kalp yolunda, bütünlük içinde vazgeçilmezlerim oldu. Spiritüellik bence, varolan hayat bütünlüğünü anımsayarak, görünen ve görünmeyenin bütünlüğüne teslim olmak. Hayatın her anında gizem ve bilinmezlik içinde spritüellik var. Fiziksel yoga uygulaması da bunu tekrar tekrar hücrelerimizde hissederekten anımsamamıza bir davet sunuyor”.

Haftasonu Ders Programı
 • 9.00 – 12.30: Sabah uygulaması, pratik ve ders üzerinden adım adım detaylandırma
 • 12.30 – 13.30: Öğle Yemeği ve serbest zaman
 • 13.30 – 17.30: Akşam uygulaması, teori ve o günün konularını işleme
Kapsam:
Eğitim, aşağıdaki 4 modülden oluşmaktadır. Eğitimin tamamına katılmayıp kurs formatında modüler olarak da katılım mümkündür.

 • Modül 1: Bu modülde, Om yoga hocası olan Mey (www.omyoga.com), vinyasa akış, temel olarak sekans oluşturma, asana hizalaması, yaratıcı geçişler, tematik sekans, hedef poza hazırılık ve zor pozların uygulanması konularını ele alacaktır. Ayrıca yoga anatomisi ve fizyolojisinin esasları da incelenecektir.
 • Modül 2: Ellerle Yönlendirme ve Dokunma sanatı
 • Modül 3: Meditasyon uygulamaları, Yoga felsefesi, tarihi, Patanjali Yoga Sutrası, Hatha Yoga Pradipika
 • Modül 4: Restoratif yoga modülü
Eğitim buluşmaları boyunca, her sabah ilk olarak uzun fiziksel yoga uygulaması yapılacaktır. Bu uygulama sonrasında detaylı bir şekilde ders içeriği ve akış mantığı anlatılacaktır. Ve sonrasında günlük o gün ile ilgili konular işlenecektir.Dersin kitapçıkları DVD içinde, her modülün ayrı kitapçığı pdf dosyası olarak verilecektir.

1– Neden bu eğitim?
Mey, uluslararası yoga standartlarını belirleyen Yoga Alliance kuruluşu tarafından eğitmen yetiştirme yetkisini ifade eden E-RYT 500 – RYT 500 sertifikasına sahiptir. Ve bu eğitimde 13 senelik hocalık tecrübesinden yola çıkarak, yogayı sevmesinde ve yoga yolunda tutkuyla yol almasında rehber olan çok sevgili ilk yoga hocası Cyndi Lee ve son olarak birlikte çalıştığı ve tamamen yogaya bakışını değiştiren, derinleştiren ve köklenmesinde dönüşüme sebep olan Godfrey Devereux’nun ona kattıklarını temel alacaktır.

2- Eğitimin amacı
 • Kişiye, kendi uygulaması ve kişisel dönüşüm yolunun yanı sıra yoga hocalığında da güvenli, sağlam, açık, duyarlı, anatomiye hakim, yaratıcı olması, ilham verebilmesi, yoganın özünü ve kalbini özümsemesi için destek vermek,
 • Eğitim süresince birbirini destekler şekilde ilerleyen teori ve pratik bölümleriyle kişiyi ilk günden öğretmen gözünden ders vermeye hazırlamak, ezberden ziyade farkındalık içinde, hissettirmeye ve öğrenilenin ardındaki mantığı anlamaya teşvik ederken salt teorik olmaktan ziyade kalben hissettirmek ve bu sevgi anlayışı ve şefkati
 • içinde ilerlemek,
 • Temel eğitimde edinilen bilgiler üzerinden ilerleyerek Vinyasa akış tarzında çeşitli seviyelere göre ders verme ve yoga anlayışını ve felsefesini öğrenciye ders akışı içinde aktarabilmektir.
3– Modüllerde işlenecek konular nelerdir?
Modül 1: Om Yoga hocası olan Mey, vinyasa akış, temel olarak sekans oluşturma, asana hizalaması, yaratıcı geçişler, tematik sekans, hedef poza hazırlık ve zor pozların uygulanmasını işleyecektir.

Eğitim teknikleri ve pratikleri:
 • Güneşe selam detaylı olarak anlatılıp başlangıç, orta ve ileri seviye güneşe selam akışı çizimlerle beraber uygulamalı olarak işlenecek.
 • Tema üzerine ve hedef poza yönelik ders kurmayı öğrenmek ve zor pozların uygulanması çalışılacak.
 • Örnek serilemeler yapılacak ve ayaktaki pozlar, denge pozları, öne eğilmeler, kalp açıcı pozlar ve ters duruşlar vb. temalı dersler geliştirmek üzerinde çalışılacak.
 • Temel olarak bir sekansın nasıl oluşturulacağı, vinyasa akışın ne olduğu, vinyasa akışında tematik ders oluştururken dikkat edilmesi gerekenler ve pozlar arası yaratıcı geçişlerin nasıl olabileceği üzerinde durulacak.
 • Asana hizalamaları işlenecek.
 • Tavsiyeler bölümünde bir serileme oluştururken dikkat edilmesi gereken unsurlar konuşulacak.
 • Farklı amaçlara yönelik tematik ileri seviye akış hazırlama
 • teknikleri, adım adım asana serilemesi içinde kolay pozdan zor poza doğru hazırlayarak hedef poza getirmek, asana hizalamaları, ters duruşlar, omuz üzeri ters duruşlar ve varyasyonlarıyla sandalye kullanımı işlenecek.
 • Hoca olarak karşılaşabileceğiniz durumlar göz önünde tutularak öğrenciyi güvenli bir şekilde yönlendirme üzerinde durulacak. Prop (tahta, kemer, yastık vs.) kullanımı detaylı olarak işlenecek.
 • Ders anlatım dilini geliştirmek üzerinde durularak hocalığın gelişmesi üzerinde çalışılacak. Zamanlama, poz modifikasyonları ve tek seferde en fazla kaç talimat verilmesi gerektiği gibi hocalığı bir adım öteye taşıyacak olan bilgiler zenginleştirilecek.
 • Kişisel bir tarz oluşturmak, felsefe, anatomi, bandha ve spirallerle ilgili bilgileri dengeli biçimde derse katmak, ulolaların ders içinde kullanımı işlenecek.
 • Dersleri mantralarla zenginleştirebilmek ve kalp yogasının derse entegre edilebilmesi adına mantra okunuşları ve temeller verilecek, kurs boyunca harmonium eşliğinde mantralar söylenecektir.
Eğitmenlik pratiği :
 • Yoga dersi verirken kullanılan dilin öneminden bahsedilip, dilin sadeleşmesi, açık ve net olması dışında, ders anlatımının nötr dilinin önemi ele alınacak.
 • Aksiyon ve etkilerden ders anlatmanın farkı işlenecek. Kontrol ve manipülasyondan uzaklaşarak nasıl ders verilebileceği incelenecek.
 • Etkili bir yoga eğitmeni olmanın esasları, duruşları gözlemleme ve geri bildirim verme, zor duruşları düzeltme ve dokunma prensipleri, dokunma sanatı, ders programı ve akışı tasarlanmasıyla hazırlanması, asana dizimi metodolojisi üzerinde çalışılacak. Tüm bunlar bireysel ödevler ve grup ödevleri, kişisel uygulama geliştirilmesi ve grup içinde uygulama pratikleri ile desteklenecek.
Yoga anatomisi ve fizyolojisinin esasları:
 • Yoga pozlarının anatomisi incelenecek. Fiziksel beden ve fizyolojisiyle anatomiye daha kapsamlı olarak bakılacak (tüm beden, bacak ve karın kasları) ve uygulamalı olarak asanalar desteğiyle farklı beden yapıları incelenecek. Bunun yanı sıra psoas ve diyafram kasları, leğen kemiği tabanı ve omurga, detaylı incelenecek. Beden bütünlüğü içinde lumbar (alt bel) hassasiyeti, sırt arkası duyarlılığı
 • üzerinde durulacak.
 • Yoga anatomisindeki vayu kavramı işlenecek. Beden bütünlüğünün ne olduğu, bunu nasıl sabote ettiğimizden ve beden parçaları arasındaki ilişkilerden bahsedilecek.
 • Zihin ve yapısı, yoganın beyin aktivitileri üzerindeki etkisi işlenecek.
 • Gil Hedley’nin İntegral Anatomi seri dvd’lerinden bazı bölümler izlenecek.
Modül 2: Ellerle yönlendirme ve dokunma sanatı Mey Elbi 2009 senesinde Esra Yazıcı’nın 36 saatlik Thai masajı kursundan etkilenerek ve Tias Little‘ın 2008, 2009, 2010 senelerindeki kurslarına katılarak, Om Yoga’nın bilhassa hocalık eğitiminde üstünde durduğu dokunmanın öneminden yola çıkarak kendini geliştirmiştir.Birikimini, eğitim süresince paylaşacağı çizimler ile destekleyerek uygulamalı olarak aktaracaktır.

Bir yoga eğitmeninin iyi bir gözlemci olarak öğrenciyi kendi yumuşak sınırları içinde etkili bir şekilde yönlendirmesi çok önemli. Ve ellerle dokunmak en şifalı iletişim formlarından biridir. Dokunurken
ve elle bir öğrenciyi asana içinde yönlendirirken etkili ve net dokunmayı araştırmak bu kurs boyunca işleyeceğimiz en temel konudur. Yaklaşık 70 asana, 100 civarında farklı elle yönlendirme çizimleriyle ve uygulamalı olarak çalışılacaktır.

Modül 3: Yoga felsefesi, tarihi, Patanjali’nin Yoga Sutrası, Hatha Yoga Pradipika ve farklı meditasyon pratikleri (Shamata, yürüme meditasyonu ve oturma meditasyonu): Yakınlık teması işlenerek, kişinin ezberden veya alışkanlıktan ziyade duyarlılık ve hasssasiyete dayanarak, zaten varolan beden ve hayat bütünlüğüne teslim olmak ve yoganın içselleşerek, gündelik yaşam içinde yerini alması üzerinde durulacak.

‘Yoga nedir?’ sorusu Mey sevgili hocası Godfrey Devereux ve Om Yoga’nın kurucusu Cyndi Lee’nin bakış açısıyla incelenecek ve Mey’in etkilendiği diğer yoga üstatlarından da bahsedilecektir.
Meditasyonun önemi ele alınarak Budist geleneğinden gelen farkındalık, oturma, kalp ve yürüme meditasyonlarıyla ilgili teorik bilgi aktarılacak ve kurs boyunca yapılacak meditasyon çalışmalarıyla
meditasyon kavramının içselleşmesi ve yerleşmesi araştırılacaktır.

Modül 4: Restoratif Yoga modülü:  Restoratif Yoga, stresi azaltan ve sağlığınızı iyileştiren, bedenin, yardımcı malzemelerle desteklenerek, pozların içinde, uzun süre, daha derin bir gevşemeye bırakıldığı bir uygulamadır. Zayıf, yorgun ve günlük yaşamın stresi içinde boğulmuş hissediyorsanız ya da stres, menopoz, incinme, depresyon veya başka türlü zorluklarla mücadele ediyorsanız, restoratif yoga size kendi kendinizi şifalandırmanın anahtarını sunacaktır.

Destekler ile pozların içine yerleşerek, gevşemek ve bedeni ve zihni bırakabilmek daha mümkün olur. Bedeni desteklemek için bloktan kemere, battaniyeden yastığa çeşitli yoga malzemeleri kullanılır. Restoratif yogadaki dinlenme, bedenin yenilenmesi ve şifa bulmasını sağladığından uykudan farklıdır. Restoratif Yoga, Parasempatik sinir sistemini etkileyerek bedenin, uyaranlara verdiği tepkileri dengeler. Kalp atışları yavaşlar, kan basıncı düşer, bağışıklık sistemi ve endokrin sisteminin sağlıklı biçimde işlemeye başlar. Malzemelerin desteğiyle beden açıldıkça, gerginlikler ve depolanmış toksinlerden arınmaya başlar.

4– Eğitim kimlere uygundur?
 • Bu eğitime Cihangir Yoga’da Zeynep Aksoy ile "Cihangir Yoga’nın Temelleri – 1″ hocalık eğitimini tamamlayanların yanı sıra 200 saatlik temel eğitimini farklı bir yerde alan yoga hocaları katılabilir.
 • Eğitim aynı zamanda uygulamasını ve yoga bilgisini derinleştirmek isteyen tecrübeli öğrencilerin de katılımına açıktır.

5- Neden Cihangir Yoga?
Cihangir Yoga dünya çapında tanınmış hocalara, yoga tarzlarına ve Osho terapistlerine ev sahipliği yapan yapan, Türkiye’nin en büyük yoga eğitim ve kişisel dönüşüm merkezidir. Zeyneb Uras, Chris Chavez ve Rebekka Hass tarafından yönetilmektedir. Cihangir Yoga’daki büyük mekânlar, samimi ortam ve açık görüş, en kaliteli yoga hocalarıyla çalışma fırsatı, farklı seçeneklerin olması Cihangir Yoga’yı tercih edilen bir mekân haline getirmiştir. Mey Elbi, Cihangir Yoga’nın kuruluşundan itibaren bünyesinde dersler ve kurslar vermektedir.

6- Eğitim sonunda hangi sertifikayı alacaksınız?
Sertifikaya hak kazanmak için eğitimin tüm modüllerinin alınması şarttır. Cihangir Yoga’nın vereceği 300 saatlik Yoga Alliance sertifikasını alabilmek için, staj paketini almanız gerekiyor. Staj paketi ile 150 saatlik bu eğitimi tamamlayanlara, Cihangir Yoga 300 saat Yoga Alliance sertifikası verilecektir. Bu eğitim öncesinde 200Saatlik Temel Eğitim almış olan öğrenciler 500 saatlik Yoga Alliance sertifikasını almaya hak kazanabilirler.

Sertifikayı alabilmek için aşağıdakileri tamamlamanız gerekir:
 • Belirtilen tarihlerdeki eğitim buluşmalara katılım
 • Çeşitli okumalar ve ödevler
 • 6 ay boyunca minimum 30 ders katılımı
 • Ders anlatımı (Dağıtılacak ders içeriğine uygun bir şekilde grup olarak 1 ders verilecektir. Mey bu derse girerek geri bildirimde bulunacaktır.)
 • Mey’in veya asistan hocaların katılacağı bir ders boyunca her öğrenci 1 kere ellerle yönlendirme Mey’e ve asistan hocalara yapacaktır. Ders sonrası bire bir geri bildirim yapılacaktır.
Eğitim süresince buluşmalara zamanında gelmek önemlidir ve çok kritik bir durum olmadığı sürece tüm eğitim buluşmalarına katılmak şarttır.Verilecek ödevler Mey tarafından değerlendirilecektir. Eğitim toplam 150 saat olup, bu 150 saat, Mey’le buluşulan zamanın yanı sıra asistanlık, ders katılımı ve ödevlerle tamamlanacaktır.

Mey Elbi hakkında
Mey Elbi 2000 yılında New York’ta yaşadığı dönemde 200 saatlik temel hocalık eğitimini Om Yoga’nın kurucusu ve Vinyasa tarzının önde gelen yoga hocası Cyndi Lee‘den almıştır (www.omyoga.com). Aynı zamanda Yoga Studies Institute’da Hatha Yoga Pradipika ve Yoga Sutra üzerine eğitim almıştır. 2001’den bu yana yoga hocalığı yapmakta olan Mey New York’ta çeşitli yoga merkezlerinde eğitmenlik yaptıktan sonra 2006’da İstanbul‘a dönmüştür ve o zamandan beri de Cihangir Yoga bünyesinde
ders vermektedir.

Cihangir Yoga’nın ana hocalarından biri olan Mey 2010 yaz döneminde Godfrey Devereux ile 300 saatlik ikinci bir hocalık eğitimine katılmış, tutkuyla gönül verdiği yoga yolunda derinleşmeye devam etmektedir. Ayrıca 2010 Ekim ayında, güney İtalya’da Sathya ve Liliana ile harmonium ve chanting kursuna katılmış, çok sevdiği kirtanı pratiğine eklemeye başlamıştır. Mey, Om Yoga uygulamasını zaman zaman Cyndi Lee ve Nicole Ohme ile çalışarak sürdürmektedir ve 2011 Ekim ayında ikinci kez hocası Cyndi Lee ile Berlin’de hocalık eğitimi yapmıştır. Ayrıca Nisan 2012, Cyndi Lee’den Pranayama ve Restoratif hocalık eğitimlerini almıştır.

Bu çok değerli hocaların yanı sıra Sri K. Pattabhi Jois, Richard Freeman, Diane Long, Tias Little, Edward Clark, Chris Chavez, Nicole Ohme, Sarah Powers, Paul Grilley, Zhander Remete, Sharon Gannon-David Life, Ken The Rolfer, Yogeswari gibi hocaların düzenlediği çalışmalara katılmış, Osho ekolünden gelen Svagito Liebermeister’ın Aile Dizilimine ve Zen terapisi eğitimine katılmıştır.

Mey, uluslararası yoga standartlarını belirleyen Yoga Alliance kuruluşu tarafından eğitmen yetiştirme yetkisini ifade eden E-RYT 500 – RYT 500 sertifikasına sahiptir. (www.yogaalliance.org)

Mey hakkında daha fazla bilgiye ve Mey’in blog yazılarına www.meyelbi.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Sinem Er hakkında
Eğitim sürecinde Mey’e asistanlık yapacak olan, RYT-200 sertifikasına sahip Sinem Er’in yogayla tanışması 2005 yılına dayanmaktadır. Zeynep Aksoy’un "Cihangir Yoga’nın Temelleri-1” eğitimini tamamlamıştır. Bugüne kadar değerli pek çok hocayla çalışan Sinem, Mey’in VinyasaAkış eğitimini aldıktan sonra, vinyasa akış konusunda derinleşmek üzere Cyndi Lee ile çalışmaya başlamış ve Cyndi Lee’nin hocalık eğitimini bitirmiştir. 2 senedir Mey ile birlikte çalışmakta ve hocalık eğitimlerinde asistanlığını yapmaktadır.

Tarihler ve Modüller:
1. Modül – Vinyasa + anatomi modülü
 • 15 – 16 Şubat 2014
 • 15 – 16 Mart 2014
2. Modül – Restoratif modülü
 • 19 – 20 Nisan 2014
3. Modül – Ellerle yönlendirme ve dokunma sanatı modülü
 • 3 – 4 Mayıs 2014

Yer: 
Cihangir Yoga, Cihangir

İnziva: 
1 – 6 Haziran 2014. Yer: Hızır Kamp, Kazdağları
Eğitimin 4. modülü olan "Meditasyon ve felsefe modülü” inziva içinde gerçekleşecektir.

Ücret: 
Eğitimin tamamı 1800 TL (Eğitim+ inziva) – Ayrıca eğitim katılımcılarının eğitimin gerektirdiği derslere katılımları için üyelik almaları zorunludur. 6 aylık üyeliği yüzde 20 indirimle 800 TL’ye alabilirsiniz.

Eğitime katılmayıp sadece inzivaya katılmak isteyenler için inziva ücreti 400 TL. İnzivaya yol ve konaklama ücreti dahil değildir. (Bu inziva sadece Mey Elbi ya da başka bir Cihangir Yoga Hocası ile İleri Seviye Eğitimi bitirmiş öğrencilere açıktır.)

Modül bazında katılım :
 • Modül 1: 550 TL.
 • Modül 2: 350 TL.
 • Modül 3: 350 TL.
 • Modül 4: 350 TL.
 • İnziva : 400 TL. (Yol ve konaklama hariçtir.)
Eğitime modül bazında da katılmak mümkündür.

Önemli Not: Ödeme planlarından herhangi birinde iade yoktur; eğitime devam edebilmek için ödemelerin zamanında yapılması gerekmektedir.

Kayıt ve bilgi için :
Telefon: 0530 826 21 55

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye