Mide Kanseri - Nedir

Mide kanseri, midede başlayan kanser türleri için kullanılan genel bir addır.

Mide Kanseri

Mide kanseri, midede başlayan kanser türleri için kullanılan genel bir addır. Bilindiği gibi mide hem alınan besinleri depo etmeye hem de sindirimin bir kısmını gerçekleştiren kaslı ve sürekli hareket halinde olan bir organdır.

Mide kanserinin diğer bir adı ise gastrik kanserdir. Bu kanser türü Amerika’da sıklıkla görülen bir kanser olmamakla beraber, görülme sıklığı her geçen yıl daha da düşüş göstermektedir. Dünyada en sık görüldüğü bölgeler ise Çin ve Japonya’dır. Tüm dünyada yaklaşık her yıl 800.000 kişi mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Bunun nedenlerinden biri mide kanserinin bir çok belirtisinin diğer mide rahatsızlıklarına benzemesi ve kanser teşhisinin oldukça geç konulabilmesidir.
Hekimler mide kanserinin tüm nedenlerini halen açıklığa kavuşturamamışlardır. Ancak özellikle sigara, işlenmiş ve asit oranı yüksek yiyeceklerin ve tuzlu yiyeceklerin mide kanseri riskini arttırdığı düşünülmektedir. Tüm dünya genelinde dondurulmuş gıdaların kullanımlarıyla beraber, mide kanseri görülme sıklığı da azalmaya başlamıştır.

Mide kanseri, midemizdeki hücreler mutasyona uğrayıp DNA’ları değiştiğinde meydana gelmeye başlar. Hücrelerde meydana gelen bu mutasyonlar nedeniyle, bahsedilen hücreler kontrolsüz bir şekilde bölünüp çoğalmaya başlarlar ve "tümör” adı verilen bir kitle meydana getirirler. Meydana gelen bu tümörler ise zamanla vücudun diğer bölgelerine de dağılmaya başlayabilirler.

Mide kanserinin görülmeye başladığı hücre tipleri, mide kanseri türünün tespitinde önemlidir. Mide kanseri türünün tespiti ise tadavi seçeneklerinin belirlenmesi için önemli bir faktördür.

Adenokarsinom (Glandular hücrelerde başlayan kanser): Midenin iç çeperinde bulunan glandular hücreler, midenin iç çeperini sindirici asit salgılardan koruyan bir madde olan "mukus”un salgılanmasında görevlidirler. İşte bu hücrelerin kanserleşmesiyle meydana gelen kanser tipleri "adenokarsinom” olarak adlandırılır. Adenokarsinom, tüm mide kanseri türleri arasından en sık görülen kanser türüdür.

Lenfoma (immün sistem hücrelerinde başlayan kanser): Mide çeperinde az miktarda immün sisteme ait hücreler de bulunmaktadır. Eğer kanser bu hücrelerde meydana gelmeye başlarsa "lenfoma” adını alır. Midede meydana gelen bu kanser türü enderdir.

Karsinoid Kanser (midede hormon üreten hücrelerde başlayan kanser): Eğer kanser, midedeki hormon üreten hücrelerde meydana gelmeye başlamışsa karsinoid kanser adını alır. Bu kanser türü de enden görülür.

Sinir sistemi hücrelerinde başlayan kanser: Gastrointestinal stromal tümör, eğer midedeki spesifik sinir sistemi hücrelerinden birinde başlamışsa bu türe dahil edilir. Bu kanser türü de oldukça nadir görülmektedir.

En sık görülen mide kanseri türü adenokarsinom olduğundan, mide kanseri denilince akla bu kanser türü gelmetedir.

Mide kanserinin en sık görülen belirti ve semptomları şunlardır:
 • Yorgunluk ve bitkinlik,
 • Öğünler sonrasında şişkinlik ve gaz birikimi,
 • Az miktarda yenilmesine karşın aşırı doygunluk hissi,
 • Göğüs civarında yangı ve ekşime hissi,
 • Şiddetli hazımsızlık belirtileri,
 • Nedeni açıklanamayan ve uzun süre tekrar edebilen mide bulantısı,
 • Mide ağrısı,
 • Ara ara nedeni belli olmayan kusma nöbetleri,
 • Nedensiz kilo kaybı vs..

Mide kanseri tyedavisi, kanserin aşamasına, hastanın genel sağlık durumuna ve seçeneklerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. 

Cerrahi Operasyon:
Erken Evre Tümörleri: Oldukça küçük olan ve çevre dokuya yayılmamış bu tümörler, endoskopik görüntüleme işlemi sırasında bile temizlenebilir.

Midenin Bir Kısmının Çıkarılması: Eğer kanser biraz daha geniş bir alana yayılmışsa, midenin bir bölümü cerrahi operasyonla çıkarılarak kanser temizlenir.

Tüm Midenin Çıkarılması: Eğer kanser hemen hemen tüm mideye yayılmışsa, midenin tümü çıkarılır ve yemek borusu ile bağırsaklar birbirine bağlanır.

Lenf Düğümlerinin Çıkarılması: Kanserin yayılma riskine karşı karın bölgesindeki lenf düğümleri de çıkarılabilir.

Belirtilerin Rahatlatılması İçin Uygulanan Cerrahi Operasyon: Bu yöntemde kanser oldukça ileri bir evrede olduğu için cerrahi operasyon sonucu tedavi tam olarak mümkün olmaz. Ancak operasyon sonrası semptom ve belirtiler azaltılarak hastanın rahatlaması sağlanabilir.

Radyasyon Terapisi: 
Bu yöntemde yüksek enerjili X ışınları kullanılarak kanserli hücreler hedeflenilerek harap edilir. Bu yöntem cerrahiden önce kullanıldığında tümörü küçülterek, operasyon esnasında tümörün çıkarılmasını daha kolay hale getirebilir. Ayrıca cerrahi operasyon sonrası da tercih edilebilir. Operasyon sonrası midede kalabildiğinden şüphe edilen kanserli hücrelerin öldürülmesinde kullanılır. Bunun haricinde cerrahi operasyon tercih edilemiyorsa kemoterapiyle kombine edilerek de kullanılabilir.

Kemoterapi: 
Bu yöntemde sitotksik (hücre öldürücü) ilaçlar kullanılarak özellikle kanser hücreleri gibi hızla bölünerek çoğalan hücrelerin öldürülmesi hedeflenir. Kanserin meydana geldiği dokunun haricinde diğer dokulara da sıçradığı (metastaz) düşünülüyorsa bu yöntem tercih edilebilir.

Kemoterapi radyasyon tedavisiyle kombine edilerek kullanılabilir. Cerrahi operasyon sonrası tercih edilebilir. Ya da ileri evre mide kanseri hastalarındaki kanser semptomlarını azaltarak hastayı rahatlatmak için uygulanabilir.

Hedeflenmiş İlaçlar:
Bu ilaçlar, kanser hücrelerinin içerisindeki anormallikleri hedef alarak hücreleri harap etmeye yöneliktir. Özellikle bu ilaçların mide kanseri için kullanılanları şunlardır:
 • Trastuzumab (Herceptin),
 • Imatinib (Gleevec),
 • Sunitinib (Sutent) vs..

Tamamlayıcı ve alternatif terapiler kanser ve kanser tedavilerinin yan etkileriyle daha iyi başa çıkmaya yardımcı olabilir. Hastalar kanser tedavisinden veya büyüyen bir tümörden dolayı ağrı yaşayabilirler. Doktor ağrının kendisine veya sebeplerine karşı ilaçlar yazsa da rahatsızlık devam edebilir. Bu durumda tamamlayıcı ve alternatif terapiler başa çıkmaya yardımcı olabilir. 

Seçenekler arasında şu yöntemler yer alır:
 • Akupunktur: Kusma ve mide bulantısına, ağrıya karşı etkili olabilir.
 • Hipnoz: Endişeye, strese, kusmaya, mide bulantısına ve ağrıya karşı etkili olabilir. 
 • Masaj: Endişe, yorgunluk, ağrı ve strese karşı etkili olabilir.
 • Rahatlama Teknikleri: Endişe, yorgunluk ve uyku problemlerine karşı etkili olabilir. 
 • Güdümlü İmgeleme

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye