Omurga Manipülasyonu - Kökeni

Omurların hizalarının bozulmasıyla doğduğu düşünülen sağlık problemlerini iyileştirmek amacıyla omurga bölgesine uygulanan tekniklerdir.

Omurga Manipülasyonu

Omurga manipülasyonu terapileri kas ya da iskelet ağrısını yatıştırmak, gerilimi azaltmak, eklem hareketliliğini iyileştirmek ve doğu terapileri söz konusu olduğunda "tıkanmış enerji kanallarını açmak” üzere insan iskeletine, özellikle de omurga bölgesine uygulanır. Omurga manipülasyonu terapisinin ardındaki görüş, omurların yerinden çıkması sonucunda (hizaları bozulduğunda) sinirleri sıkıştıran basıncın, uygun eklem hareketini bozmasının yanı sıra, organ sisteminin fonksiyonu ve genel sağlık üzerinde olumsuz etkisi olduğudur. Omurga manipülasyonu terapilerinde ortak bir uygulama, terapistin hasta genellikle uygulayıcının boyuna göre ayarlanabilen bir özel tedavi kanepesinde uzanıyorken onun üzerinde çalışmasıdır. Terapiler hafif dokunmadan oldukça sert manipülasyonlara kadar farklılık gösterir. Tedavinin maliyeti, uygulanacak disipline, uygulayıcının sertifikasyon seviyesine, tedavi edilecek alana ve diğer faktörlere de bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Osteopati
Osteopati Amerikalı doktor Andrew Tayloe Still tarafından geliştirilmiştir. Mühendislik çalışmalarını ve insan anatomisi konusundaki detaylı bilgisini insan vücudunu tedavi etmek için kullanmıştır. İskeletteki hizasızlığın hastalığa neden olabileceğini ve manipülasyonun sağlığı yerine getireceğini ortaya çıkarmıştır. Still’in önerdiği manipülasyon teknikleri daha çok Osteopatik Manipülasyon Tedavisi (OMT) olarak adlandırılır. OMT korunma, teşhis ve ağrının azaltılması, hareketliliğin yeniden sağlanması ve vücudun kendisini iyileştirmesine yardım etmek üzere tedavi için non-invazif ve "elle uygulanan” bir tekniktir. OMT vücut sıvılarının hareketi ile normal dokuların fonksiyonlarını kolaylaştırmak ve ağrılı eklemlerin ya da fonksiyon bozukluğu olan bölgelerin iyileştirilmesi için kullanılabilir. Bu terapiler hastanın ihtiyaçlarına göre farklı biçimler alır. Dr. Still OMT’nin yanı sıra besinsel diyetin ve genel fiziksel formun da sağlık için önemini vurgular. Osteopati günümüzde alopatik tıp hekimleri tarafından, hastalarını bir osteopata yönlendirmelerine neden olacak kadar, kabul edilmektedir. Aslında 2002’den bu yana ABD’deki genel hekim ve cerrah nüfusu içindeki osteopatların sayısı hızla artmaktadır.
 
Kiropraktik 
Kiropraktik bir "manyetik şifacı” ve Palmer School of Chiropractic’in (Palmer Kiropraktik Okulu) kurucusu olan Daniel David Palmer tarafından geliştirilmiştir. Terapi iskelet hizasızlığından kaynaklanan ağrıyı ve diğer bozuklukların manipülasyon ile tedavisini amaçlar. Hasta bir kiropraktöre danıştığında ondan detaylı sağlık geçmişi alınır. Kiropraktör hastanın omurgasının durumunun daha kesin bir resmini elde etmek için röntgen isteyebilir. Danışman hangi tedavinin uygulanacağına karar verir ve tedavi bir sonraki ziyarette başlar.
 
Manipülasyon tedavisinden fayda görebilecek durumlar şunlardır:
 • Kamçı yaralanmaları
 • Arterit nedeniyle omurgada hareket yetersizliği
 • Gerilme yaralanmaları
 • Önceki yaralanmalara bağlı olarak hareket yetersizliği
 • Kas sorunları
 • Siyatik
 • Yanlış vücut duruşu
 • Kulak çınlaması
 • Nevralji
 • İnmeye bağlı kısmi paralizi
 • Serebral palsi
Omurga manipülasyonu terapisi türleri binlerce yıldır Asya’da uygulanmaktadır. Ancak 19. yüzyılda pek çok manipülasyon terapisi türü Batı'da da kullanılmaya başlanmıştır. Bu yaklaşımlardan en çok tanınan ve kullanılanları osteopati ve kiropraktiktir. Pek çok bölge ve toplumun bazı geleneksel manipülasyon ya da masaj veya kemik düzeltme teknikleri vardır.
Osteopati ve kiropraktik özellikle omurga ağrısını ve hareketsizliği iyileştirmek için kullanılmaktadır. Her iki terapi de "disk kayması” durumlarında kullanılabilir, ayrıca kaza ya da ameliyatın ardından hareketliliğin yeniden kazandırılması için uygulanırlar. Osteopati ve kiropraktik kemik, kas, eklem ya da bağ problemlerini tedavi edebilir. Sinirsel kaynaklı baş ağrısı ve hatta osteoartrit tedavisinde kullanılmışlardır. Sporcular ve dansçılar spor ya da meslek yaralanmaları durumunda fonksiyonun yeniden sağlanması için genellikle osteopatik veya kiropraktik tedaviyi tercih eder.
Genellikle omurga manipülasyonu yöntemleriyle tedavi öncesi özel bir hazırlık gerekmez. Ancak bazı uygulayıcılar tedaviden önce röntgen çekilmesi konusunda ısrarcıdır.
Omurga manipülasyonu uygulayıcılarının lisans belgeleri mutlaka kontrol edilmelidir. Ayrıca uygulayıcılar tedavi arayan hastanın sağlığı hakkında bilgilendirilmelidir

Ciddi omurga problemlerinde, ehil olmayan bir uygulayıcıdan alınan tedavi hasarla sonuçlanabilir. Her zaman lisanslı bir uygulayıcıya danışılmalıdır ve hasta hakkında bilgiler tam olarak verilmelidir.
Osteopati ve kiropraktik tekniklerin günümüzde sırt ağrısı ve pek çok spor yaralanması tedavisinde kullanımı kabul edilmektedir. Spor hekimliği alanında, kas-iskelet sistemi, manipülasyon, diyet ve egzersize önem vermeleri nedeniyle özellikle osteopati uygulayıcılarından fayda sağlanır. Pek çok profesyonel spor takımı hekimi, Olimpik doktorlar ve kişisel spor hekimleri osteopati doktorlarıdır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye