Proton Pompası İnhibitörleri, İshal Riskini Arttırıyor

Proton pompası inhibitörleri grubuna dahil ilaçlar gastrit, ülserler, mide yanması, reflü gibi mide hastalıklarına karşı en sık reçete edilen ilaçlardır.

Proton Pompası İnhibitörleri, İshal Riskini Arttırıyor

Proton pompası inhibitörleri grubuna dahil ilaçlar gastrit, ülserler, mide yanması, reflü gibi mide hastalıklarına karşı en sık reçete edilen ilaçlardır. Ancak yapılan incelemeler sonucunda bu gruptaki ilaçların Clostridium difficle kaynaklı ishale neden olabildiği görülmüştür.

Amerika Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), proton pompası inhibitörü kullanan hastalarda kronik ishal mevcut olduğu takdirde, mutlaka Clostridium difficle adlı bakteriyi taşıyıp taşımadıklarına dair test yaptırılmasını öneriyor.

Proton pompası inhibitörleri grubuna dahil olup sıkça reçete edilen bazı ilaçlar şunlardır:
 • Deksransaprazol (Kapidex, Dexilant)
 • Esomeprazol (Nexium, Esotrex),
 • Lansoprazol (Prevacid, Zoton, Monolitum, Inhibitol, Levant, Lupizole),
 • Omeprazol (Losec, Prilosec, Zegerid, Ocid, Lomac, Omepral, Omez),
 • Pantoprazol (Protonix, Somac, Pantolac, Pantozol, Zurcal, Zentro, Pan, Controlac),
 • Rabeprazol (Zachin, Rebecid, Rebeloc)

Yukarıda bahsedilen ilaçlar genellikle aşağıdaki hastalıkların tedavilerinde kullanılmaktadır:
 • Dispepsi, 
 • Reflü,
 • Peptik ülser,
 • Barett özofagusu,
 • Gastrit, 
 • Zollinger-Ellison sendromu

İnatçı ve bir türlü iyileşmeyen ishal, genellikle Clostridium difficle adlı bakteri nedeniyle meydana gelmektedir. Bu bakteri nedeniyle meydana gelen ishalin bazı semptomları karın ağrısı, ateş ve aşırı sıvı dışkılamadır. Özellikle proton pompası inhibitörü kullanan ve aşağıdaki gruplara dahil olan hastaların C. Difficle kaynaklı ishale yakalanma riskleri daha yüksektir:
 • Geniş spektrumlu antibiyotik kullananlar,
 • Yaşlı kişiler,
 • Kronik hastalıkları olan kişiler

FDA, proton pompası inhibitörleri üreticileriyle görüşmeler yaparak, ilaç kutularının üzerine "C. Difficle kaynaklı kronik ishale sebep olabilir” şeklinde bir ibare koydurmayı düşünmektedir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye