Reflü, On Yıl Öncesine Göre %50 Daha Yaygın

Haftada en az 1 kez asit reflü yaşayan kişi sayısının, 10 yıl öncesine kıyasla %50 oranında artış gösterdiği tespit edildi.

Reflü, On Yıl Öncesine Göre %50 Daha Yaygın

Norveç toplumunda yapılan uzun süreli gözlemsel bir çalışmanın sonuçlarına göre haftada en az 1 kez asit reflü yaşayan kişi sayısının, 10 yıl öncesine kıyasla %50 oranında artış gösterdiği tespit edilmiştir. Ayrıca aynı araştırmada kadınlarda, erkeklere kıyasla asit reflü gelişme olasılığının daha fazla olduğu da görülmüştür. Reflü görülme oranlarının artışı, beraberinde özofagus kanserinin artışına da neden olabileceğinden, sonuçlar endişe vericidir. Araştırmanın sonuçları "Gut” adlı bilimsel dergide yayınlanmıştır.

Asit reflü, gastroözofageal reflü olarak da bilinmekle beraber midedeki asitli içeriğin ve gıdaların özofagusa ve yutağa geri çıkması olarak tanımlanır. Bu durum özofagus ve gırtlak dokusunu tahriş ederek bu bölgede yanmaya, diğer semptomlara ve hatta zamanla kanser oluşumuna bile neden olabilir. Özofagus kanseri genellikle ender görülmesine karşın, ölüm oranı diğer kanser türlerine nispeten daha yüksektir.

Norveç Üniversitesi’nde görevli araştırmacı olan Eivind Ness-Jensen, Norveç toplumunda yaklaşık 30.000 kişinin sindirim sistemi sağlığını inceleyerek, bulgulara ulaştıklarını ifade etmektedir. Yapılan gözlemler ise 1995-2006 yılları arasındaki 11 yıllık zaman dönemini kapsamaktadır. Yapılan büyük çaplı gözlem ve incelemelerin sonuçlarında aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır:

- Çalışma süresince, asit reflü semptomlarının şiddeti yaklaşık %30 artmakla beraber, çok daha şiddetli semptomların görülme olasılığı %24 oranında artış göstermiştir.

- 11 yıllık süre içerisinde en az haftada 1 kez asit reflü şikayeti yaşayan kişilerin oranı %47 oranında artış göstermiştir.

- Katılımcılar arasında şiddetli semptomlar yaşayan kişilerin %98’i haftada en az 1 kez ilaç kullanırken, orta şiddetli semptomlar yaşayan kişilerden sadece %31’i ilaç tedavisine devam etmiştirler.

- Özellikle 40 yaşın altındaki kadınlarda asit reflü görülme olasılığı daha düşük olmasına karşın, 40’lı yaşlardan sonra meydana gelen semptomlar erkeklere nazaran daha şiddetli olmaktadır. Özellikle 60-69 yaşları arasındaki kadınlarda en şiddetli semptomların görüldüğü tespit edilmiştir.

- Asit reflünün ilaç kullanılmamasına rağmen kendiliğinden iyileşme olasılığı olmasına karşın, bu olasılığın 1 yıl içerisinde sadece %2 oranında görüldüğü gözlenmiştir.

- Reflü, özellikle 40 yaş altı kadınlarda daha sıklıkla kendi kendine iyileşme göstermektedir. Ancak her iki cinsiyette de yaş artmasına bağlı olarak kendiliğinden kaybolma oranı azalmaktadır.

Yapılan araştırmalar sonucunda reflünün görülme sıklığının arttığı gözlendiği için bunun kaynağının ne olabileceği de araştırılmıştır. Araştırmacılar özellikle obezite ve fazla kilonun asit reflünün daha sık görülmesinin nedeni olabileceği üzerinde durmaktadırlar. Bunun haricinde menopoz dönemi sonrası kadınlar arasında hormon takviye tedavisi kullananların, bu rahatsızlıktan daha fazla şikayet edebilecekleri düşünülmektedir. Araştırmacılar bizi şu şekilde uyarmaktadırlar:

"Asit reflü görülme sıklığının artışı önemli bir durumdur. Çünkü bu durum yemek borusunda meydana gelebilecek adenokarsinom (bir tür kanser) riskini arttırmaktadır. Özofagus kanseri ise nadir görülmesine rağmen, tedavisi oldukça zor olan bir kanser türüdür.”

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye