Serebrovasküler Yetmezlik - Alternatif Tedavi

Beyin damarlarında veya bu damarlardan geçen kanda oluşan bozukluklar sonucu damarların tıkanması ya da kanamasıyla ortaya çıkar.

Serebrovasküler Yetmezlik

Serebrovasküler yetmezlik beyin damarlarında veya bu damarlardan geçen kanda oluşan bozukluklar sonucu damarların tıkanması ya da kanamasıyla ortaya çıkar.

EDTA Şelasyon Terapisi
EDTA (etilen-diamin-tetra-asetik asit) şelasyon tedavisi, plak bileşenlerini ayıran ve parçalanmalarına yardımcı olan bir bileşen olan EDTA'nın, intravenöz (damardan) veya oral yoldan uygulanmasını içerir. EDTA kan akışını iyileştirebilir ve aterosklerotik damar hastalığı ile ilişkili belirtileri giderebilir. Belli eksikliklerin önlenmesi için EDTA tedavisi sırasında vitamin ve mineral takviyeleri almak gerekli olabilir, bu nedenle tedaviye başlamadan önce bir sağlık uzmanına danışılmalıdır. Ayrıca intravenöz terapi için nitelikli bir EDTA şelasyon uzmanına mutlaka başvurulmalıdır.

Aort Glikozaminoglikanlar (GAG) 
Faydalı olabilecek bir doğal tedavi ise, insan aortu içinde doğal olarak bulunan bir karışım olan aort glikozaminoglikanlardır (GAG). Aortik GAG'lar beslenmeye eklendiği zaman, hem serebral vasküler yetmezliğin hem de kan akışı yetmezliğinin belirtilerinde önemli iyileşme kaydedilmiştir. Etkili doz günde 100 mg'dır. Mutlaka bir sağlık uzmanıyla görüştükten sonra, geçici iskemik atak ya da inme sonrasında en az 6 ay süreyle kullanılmalıdır.

Ginkgo Biloba
İyi tasarlanmış çalışmalarda, ginkgo biloba ekstresinin (GBE) kısa süreli hafıza kaybı, baş dönmesi, baş ağrısı, kulaklarda çınlama, dikkat eksikliği ve depresyon da dahil olmak üzere serebral vasküler yetmezliğin önemli belirtilerini azaltmada etkili olduğu görülmüştür. Ancak ginkgo biloba rejimine başlamadan önce bir uygulayıcı ya da doktora danışmak önerilir. GBE'nin serebral vasküler yetmezlik için yararlı özellikleri şunlardır:
  • Serbest radikalleri nötralize eder.
  • Dilatasyon ile iskemik alanlarda kanı daha kullanılabilir hale getirir.
  • Aspirin alerjisi olanlar için bir alternatif olarak, trombosit aktive edici faktörü (PAF) engeller.
  • Sinir hücresi düzeyinde bilgi iletim hızını, dikkati ve zihinsel performansı artırır.
Coleus Forskohlii
Coleus'un (Coleus forskohlii) özelliklerinin birçoğunun bu hastalık için yararlı olduğu görülmüştür. Coleus bir vazodilatördür yani kan damarlarını genişleterek daha fazla kanın akmasına olanak veren bir ajandır. Yüksek tansiyon tedavisinde coleus kullanımı, serebral vasküler yetmezlik ve sonucunda ortaya çıkan inme için de yararlı olduğunun göstergesidir. Trombosit aktivasyonu ve birikimini geciktirme kabiliyeti, bu aterosklerotik olguların önlenmesinde yararlı olabileceğini göstermektedir.

Omurga Manüpilasyonu
Bir çalışmada yumuşak doku tedavisi, tetik noktası tedavisi, spazmlı kasların postizometrik gevşetilmesi (kas gerginliği ve rahatlama için kullanılan bir tekniktir) ve kısmi omurga çıkıkları için omurga manipülasyonu gibi terapiler alan bazı hastaların baş dönmesi, yorgunluk ve uyku bozuklukları gibi serebral vasküler yetmezlik belirtilerinde düzelme ve serebral dolaşımda iyileşme bildirilmiştir. Ancak, başlangıçta boyun bölgesinde serebral vasküler yetmezlik veya vertebral arter sendromunun erken türleri tanısı konan hastaların belirtileri manipülatif tedavi sırasında daha da kötüleşmiştir. Bu tanıları olan bir kişiye spinal manipülasyon yapılmamalıdır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye