Tai Chi ve Yeşil Çay ile Kemik Sağlığınızı Koruyun!

Artık günümüzde yeşil çayın sağlığımıza katkılarını bilmeyen kalmamıştır! Ancak gün geçtikçe yapılan yeni araştırmalar, yeşil çayın yeni bir yönünü daha ortaya çıkarmaktadır.

Tai Chi ve Yeşil Çay ile Kemik Sağlığınızı Koruyun!

Son yapılan araştırmaların birinde yeşil çayın kemik sağlığını korumada da oldukça önemli etkileri olduğu görülmüştür.Laura W. Bush Institute’de profesör ve araştırmacı olan Dr. Chwan-Li, özellikle doğudaki alternatif yöntemler üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Yaptığı en son çalışmada ise yeşil çay ve Tai Chi egzersizlerinin, post menopozal dönemdeki (menopoz dönemi sonrası) kadınlarda kemik sağlığına etkisini incelemiştir.

Tıpkı yeşil çayın kemik sağlığına olumlu yönde etkileri olduğu gibi  Tai Chi egzersizlerinin de aynı şekilde olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Örneğin bu egzersizlerin kas gücünü ve esnekliği arttırdığı, denge yeteneğini geliştirdiği ve duruş şeklini düzelttiği bilinmektedir. Bunların yanı sıra tüm iskelet sistemi ve kemikler üzerine de olumlu etkileri olduğu düşünülmektedir. Fakat yeşil çayın ve tai chi egzersizlerinin beraber uygulandığında, her ikisinin de tek başına gösterdikleri etkiden daha büyük ve güçlü bir etkinin ortaya çıktığı görülmüştür.

Dr. Chwan-Li’nin araştırmasına gelince, çift kör, plasebo kontrollü ve yüksek kalitede olan bu çalışmaya 171 post menopozal dönemde ve kemikleri zayıf olan kadın katılmıştır. Bu kadınlar aşağıdaki şekilde dört ayrı gruba ayrılmıştır ve her gruba aşağıdaki yöntemler uygulanmıştır:
  1. Grup: Plasebo kapsül kullanmış ve Tai Chi egzersizi yapmamıştır.
  2. Grup: 500mg yeşil çay polifenolleri içeren kapsül kullanmış ve Tai Chi egzersizleri yapmamıştır.
  3. Grup: Plasebo kapsül kullanmış ve Tai chi egzersizleri yapmıştır.
  4. Grup: Hem 500 mg yeşil çay polifenolleri içeren kapsül kullanmış hem de tai chi egzersizleri yapmıştır.
6 ay süren araştırmanın 3. ve 6. aylarında gönüllülerden uygun kan ve idrar örnekleri alınmış, kas ve kemik güçlerini ölçmek için değerlendirmeler yapılmıştır. Yapılan testler sonucunda yeşil çay ile beraber tai chi egzersizleri yapan gruptaki kişiler, kemik sağlığı açısından en fazla ilerlemeyi göstermişlerdir. Bu gruptaki kişilerde kemik sağlıklarının olumlu yönde geliştiğini gösteren markırların arttığı görülmüştür. 

Bunun haricinde bu gruptaki kişilerde enflamasyon markırlarının da belirgin şekilde azaldığı görülmüştür. Enflamasyonun azalması ise özellikle romatizmal eklem hastalıklarından şikayetçi kişiler için istenilen bir durumdur.

Yukarıdaki araştırmaya katılan kişiler yeşil çay polifenolleri içeren kapsüller kullanmış olmalarında karşın, siz aynı etkiyi yeşil çay içerek de elde edebilirsiniz. Ancak hazır takviyeler, özellikle yeşil çayın tadından hoşlanmayan kişiler için sağlıklı bir alternatif olabilir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye