Tantra Yoga

Kerameti kendinden menkul bazı “gurular” ve öğretmenler, bilgisiz insanlara Tantrayı bir tür kutsal seks olarak tanıtmış ve bu durun ruhani bir kavramın ciddi bir biçimde yanlış anlaşılmasına neden olmuştur.

Tantra Yoga

Tantra aslında seksin çok daha ötesidir. Tantra bir hayat tarzıdır. Cinsel Tantra bir birey ile onun eşi arasındaki birlikle ilgiliyken, Tantranın en saf hali, kişinin içindeki dişil ve eril ilkelerin birlenmesiyle ilgilidir.

 

Saf Tantranın geçmişi Hint Vadisi medeniyetleri kadar eskidir. Tantra Yoganın amacı yaratıcı bir bilgeliğe ve en önemlisi ruhani yenilenmeye ulaşmak için kişinin içindeki eril ve dişil yönlerin birleştirilmesidir. Bu amaca ulaşmanın birçok yolundan biri de Tantra Yogadır.

 

Tantra kelimesi genişleme anlamına gelirken, Yoga kelimesi yoğunlaşma anlamına gelir. Tantra Yoga bu yüzden Tantranın amaçlarına ulaşmak için kişinin enerjilerini genişletmeye odaklanır.

 

Tantra Yoga bir egzersizden ibaret değildir. Daha ziyade bir hayat felsefesidir. Tantra Yoga Hinduizm, Budizm, Jainizm ve Yeni Çağ hareketleri gibi farklı inanç temelleri üzerinde uygulanabilir. Tantra yoga hangi inanç sisteminden bakılırsa bakılsın bütün evren ya Şakti diye bilinen Kozmik Ana, Ruh’un bir ifadesidir ya da ilahi hayat kuvvetinin. Tantra Yogada ustalaşmak çok zordur, çünkü kitaplardan öğrenilemez. Tantracı yogi Tantrada ustalaşmak için kendini bir guruya adamalıdır.

 

Tantra Yoga meditasyon seansı genellikle şu şekilde ilerler: Zihni saf olmayan düşünce ve arzulardan ayrılmış olan guru sakin bir şekilde oturur. Öğrenci imgelem ve duygularını kullanarak kendi hayat kuvvetini bir araya toplar. Bu hayat kuvveti kuyruk sokumundan boyna kadar uzanır ve alna gelene kadar yükselir. Toplanan hayat kuvveti bundan sonra alından çıkıp bir ışık bedeni oluşturmak üzere gönderilir ve bu enerji bir insan kadar büyüyene kadar genişletilir.

 

Bu hayali ışık beden ve enerji tantrik yoginin ruhunu ve özünü temsil eder. Tantra öğrencisi bu ışık bedenini tekrar alından içeri alıp kuyruk sokumuna göndermeden önce ona sevgisini yöneltir. Işık tekrar içeri döndüğünde tantra uygulayıcısı kendini aydınlanmış ve ruhen uyanmış hisseder.

 

İyi bir Tantra Yoga öğrencisi inanç ve cesaret sahibi olmalı, saf olmalı ve kendisini gurusuna adamalıdır. Tantra Yoga inançları adanmış bir öğrenciyi öyle olumlu besler ki bu yogayla sigara, alkol veya aşırı yemek gibi kötü alışkanlıkları temizlemek mümkün olur. Tantra Yoga her halükarda fiziksel, ruhsal ve ruhani sağlığı korumanın harika bir yoludur.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye