Yüksek Miktarda Tuz Tüketiminin Mide Kanseriyle İlişkisi

H. pylori bakterisi ile enfekte olmuş kişilerin yüksek tuz içeren bir diyet uygulaması sonucu gastrik kanser oluşumu risklerinin belirgin oranda arttığı keşfedildi.

Yüksek Miktarda Tuz Tüketiminin Mide Kanseriyle İlişkisi

Yapılan araştırmalar sonucunda H. Pylori enfeksiyonu ve yüksek miktarda tuz tüketiminin kanser riskini arttırdığı ortaya çıktı. Vanderbilt Üniversitesi’nde araştırmacı olan Timothy L. Cover ve arkadaşları ülsere neden olan bir bakteri olan H. Pylori bakterisi ile enfekte olmuş kişilerin yüksek tuz içeren bir diyet uygulaması sonucu gastrik kanser oluşumu risklerinin belirgin oranda arttığı keşfedildi. Çalışma sonuçları ise "Infection and Immunity” adlı dergide yayımlandı.

Yapılan araştırmada, araştırmacılar bir tür kemirgen hayvan ile deneyler yaptılar. Kemirgenler H. Pylori bakterisiyle enfekte edildikten sonra iki farklı gruba ayrıldı. İlk gruba normal bir diyet uygulanırken, ikinci gruba yüksek tuz içerikli bir diyet uygulandı. Araştırma sonunda ise hayvanların mide dokusundan örnekler alınarak incelendi. Yüksek tuzlu diyetle beslenen her hayvan kansere yakalanırken, normal tuz içerikli diyetle beslenen diğer gruptaki hayvanların sadece %58’inin kanser geliştirdiği gözlemlendi.

Yapılan araştırmada ayrıca kanser gelişimi için H. Pylori bakterisinin özel bir bakteriyel onkoprotein olan CagA’yı üretmesi gerektiği görüldü. Mutasyona uğramış ve CagA üretemeyen H. Pylori bakterisinin kanser meydana getiremediği bulundu. Bu sayede kanser oluşumunun ardındaki mekanizma açığa kavuşmuş oldu. Cover ve ekibi, yüksek tuzlu ortamdaki H. Pylori bakterisinin CagA üretimi için teşvik edildiğini, bu proteinden daha fazla miktarda üretebildiğini ve sonuç olarak da kanser oluşumu meydana geldiğini keşfetti.

Aslına bakılırsa toplumdaki kişilerin yaklaşık %50’si H.pylori ile enfekte olmuş olmasına rağmen kişilerden sadece %10’luk bir kısmında rahatsızlık semptomları ortaya çıkmaktadır. Yapılan bu çalışmanın sonunda ise bahsedilen bakteri ile enfekte olmuş kişilerin yüksek tuzlu bir diyet uygulamaları sonucu semptomların ortaya çıkma oranının ve kanser gelişim riskinin arttığı görülmüştür.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye