Anal İnkontinans İçin Etkili Tedavi Yöntemi

Anal inkontinans genellikle pelvik kasların yetersiz çalışmasından ya da fonksiyon bozukluğundan kaynaklanmaktadır.

Anal İnkontinans İçin Etkili Tedavi Yöntemi

Anal inkontinans, fekal inkontinans ya da dışkı inkontinansı olarak bilinen durum, dışkının tutulamayarak istemsiz dışkılama ya da dışkı kaçırma görülmesi durumudur.

Yapılan araştırmalar sonucunda anal inkontinans tedavisi için "kombinasyon tedavisi”nin, mevcut tedavi yaklaşımlarına kıyasla daha etkili bir yöntem olduğu görüldü. Tailo Schwander ve ekibi tarafından yapılan klinik araştırmada, anal inkontinans için değişik tedavi yöntemlerinin başarısı kıyaslanmıştır.

Almanya’da yaşayan toplumun yaklaşık %1-2’si anal inkontinans durumundan şikayetçidir. Bu durum genellikle pelvik kasların yetersiz çalışmasından ya da fonksiyon bozukluğundan kaynaklanmaktadır. Bu şikayetin tedavisi için ise hedefli bir çalışma yöntemi olan "biofeedback” yöntemi ile ya da elektriksel uyarım ile tedavi gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. Ancak anatomik nedenlerden kaynaklanan anal kontinansın tedavisinde amaçlı fiziksel egzersizler yeterli olmamakla beraber elektriksel uyarım daha etkili sonuçlar vermektedir.

Günümüzde standart tedavi yöntemi olarak kabul edilen "düşük dalga frekanslı elektriksel uyarım yöntemi” hastalar için acı verici bir yöntem olduğu için ve genellikle büyük ölçüde terapötik fayda sağlamadığı için diğer tedavi yöntemleri araştırılmaktadır. Bu nedenle araştırmacılar tarafından "kombinasyon tedavisi” uygulanması düşünülmüş ve başarısı araştırılmıştır. 3T tedavisi olarak adlandırılan yöntemin hastaların yarısında başarılı sonuçlar verdiği görülmüştür. 

3T yönteminde aralıklı istemli kas kasılmaları sağlanarak EMG-biofeedback yöntemi uygulanmakta, bu sayede hastalar anal kontinansa karşı doğru kas gruplarını aktive ederek çalıştırabilmeyi başarmaktadırlar. Bunun haricinde istemsiz çalışan kas grupları ise "orta dalga frekanslı” uyarım yöntemi ile uyarılarak çalıştırılmaktadır. Bu yöntem, "düşük dalga frekanslı elektriksel uyarım yöntemi”nden daha az acı verici bir yöntemdir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye