Asanaların Ayurvedik Etkisi

Her asana'nın doshalara ayrı bir etkisi bulunmaktadır. Bu gıdaların doshalara olan etkisiyle benzer bir durumdur.

Asanaların Ayurvedik Etkisi

Asanalar doshaları ya arttırıcı ya da düşürücü etkiye sahiptir. Daha önce belirttiğimiz gibi burada da, doshaları etkileyen faktör sadece asanaların kendisi değil, asanayı uygulama tarzı, yani nefesin yada bilincin durumudur da.

Her doshanın kendine has yapı ve yaşam enerjisini ifade tarzı vardır. Asana çalışması da bu doğrultuda, her doshaya özel olarak düzenlenmelidir. 
  • Vata, rüzgar gibi düzensiz ve hareketlidir. Dolayısıyla kırılmaya ve havalanmaya çok meyillidir. Vata tipleri, nazikçe sağlamlaştırılıp güçlendirilmelidirler. Toprakla bağlantıları kurulmalıdır. Devamlılık ve kararlılıkla sürdürülen tutum Vata tiplerini dengeler. 
  • Pitta, odaklanmış, delici, kesici ve zarar da verebilen bir yapıdır. Bu yüzden nazikçe çözülmesi ve sakinleştirilmesi gerekir. O zaman gerçek bir aydınlatıcı olur. 
  • Kapha, dirençli ve rahatına düşkün bir yapıdır. Bu yüzden harekete geçirilip uyandırılması, canlandırılması gerekmektedir. Tıpkı bir buzun ateşte eritilerek akışkan hale getirilmesi gibi. Kapha tipi sürekli uyarılması ve canlı tutulması gerekmektedir. 
Ayurveda'ya göre Asana'lar, Dosha'ları arttıran veya azaltan, sabit fiziksel birer şekil değildir. Doğru uygulandıkları takdirde, Dosha'ları dengelemek için  kullanılan harika birer araçtırlar. Aynı bakış açısı gıdalar için de geçerlidir. Her bir gıda maddesinin Doshaları arttırma veya eksiltemeye yönelik ayrı etkisi varsa da, bunları nasıl kombine edip, hangi baharatlar ile karıştırıp, ne şekilde pişirdiğimizin de önemi vardır. Gıdaları bu  bilinçle kullandığımızda etkileri değişip artacaktır. Bir Asana serisi de yemek pişirme sürecine benzemelidir. Her bir öğün'de tam bir tatmin için ideal olarak 6 tad da bulunmalıdır. (Bunlar tatlı, tuzlu, ekşi, acı, buruk, kekremsi tad'dır.) Aldığımız gıda aynı zamanda  besleyicilik unsurlarını da taşımalıdır. (Bunlar da, protein, yağ, vitamin, mineraller, şeker ve  nişasta'dır.) Uzun vade Asana serilerin'de hem ısıtıcı, canlandırıcı ve güçlendirici hem de gevşetici, çözücü, sakinleştirici, soğutucu tipte Asanalar olmalı ve bunlar hem dışa hem de içe yönelmiş zihinsel bir tutum içerisinde, kişiye has beden tipine, mevsime ve günün saatine uygun olarak düzenlenmelip uygulanmalıdır ki denge oluşsun. Yani bir Asana kompozisyonun'da akış, sıralama, içerik ve tavır önemli rol oynar. Diğer bir bakışla her bir seri  bitkisel bir formül gibidir. Her formülün içerisinde birçok farklı bitki çeşidi bulunur. Bunların hepsi de farklı etkiye sahiptir. Ancak çoğunlukla bir formülün tedavi özelliği, bitkilerin bütüncül etkisinden kaynaklanır.  Asana serilerini de aynı şekilde düşünebilirsiniz. 

Bu serileri oluşturabilmek için yetkili kişi veya öğretmenin şu bilgilere sahip olması gerekir: 
  • Kişinin beden tipi ve dengesizlik gösterdiği alanları belirlenmelidir..
  • Kişinin fiziksel ve zihinsel yapısı ve yaşı belirlenmelidir.
  • Kişinin enerji seviyesi, nefes ve duyularını kullanma becerisi, zindelik, canlılık ve yaşam enerjisinin olumlu veya yapıcı olup olmadığı belirlenmelidir. 
  • Kişinin zihin, dikkat, irade ve motivasyon seviyesi ve duygusal durumu belirlenmelidir.
Aynı asana, Vata-Pitta veya Kapha tipine, ayrıca fiziksel kondisyon, yaşı ve cinsiyet, yaşadığı yer, mevsim ve günün saatine göre farklı tarzda uygulanmalıdır. Ayurvedik Yoga Asana çalışmasının farkı burada yatmaktadır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye