Divertikülitin Daha İyi Anlaşılması, Yeni Tedavi Seçeneklerini Doğurabilir

Divertiküler hastalık, bağırsak kolonundan dışarı uzanan kese benzeri oluşumların meydana getirdiği bir rahatsızlıktır.

Divertikülitin Daha İyi Anlaşılması, Yeni Tedavi Seçeneklerini Doğurabilir

Divertiküler hastalık, bağırsak kolonundan dışarı uzanan kese benzeri oluşumların meydana getirdiği bir rahatsızlık olarak özetlenebilir. Özellikle gelişmiş ülkelerde daha yaygın olarak görülen bu hastalık, hayat tarzı değişimleri nedeniyle diğer ülkelere göre daha sık görülmektedir. 

Divertiküler hastalığın görüldüğü kişilerin yaklaşık %25’inde karın ağrısı, dışkılama alışkanlıklarının değişmesi ve kramplar gibi semptomlar meydana gelir. Geri kalan %75’lik bir çoğunlukta ise bu rahatsızlık herhangi bir belirti vermeden seyredebilir.

Divertiküler hastalıkta meydana gelen karın ağrısı, dışkılama alışkanlıklarının değişmesi ve kramplar gibi semptomlar, irritabl bağırsak hastalığı semptomlarına da benzediği için her iki hastalığın birbirine karıştırılma oranı yüksektir. Neyse ki divertiküler hastalık, yapılan kolonoskopi gibi görüntüleme teknikleri sonucunda tespit edilebilmektedir.

Elde edilen son bulgular, meydana gelen bir divertikülit atağı tedavi edildikten sonra özellikle genç hastalarda ikinci bir atağın tekrarlama riskinin yüksek olduğunu göstermektedir. Ancak yapılan araştırmalar sonucunda "meselamin” adlı ilacın, atakların tekrarlama riskini düşürdüğü görülmüştür. Bununla beraber probiyotik gıdaların ya da gıda takviyelerinin de atakların tekrarlama riskini düşürdüğü görülmekle beraber bu konuda daha fazla araştırmaya ve kanıta ihtiyaç duyulmaktadır.

Dr. Antonio Tursi konuyla ilgili şunları söylemektedir: "Divertiküler hastalığın patofizyolojisini incelemek, diyet değişiklikleri, bağırsak duvarının kendine has özellikleri, bağırsak hareketliliğinin farklılığı ve muhtemel genetik yatkınlığın her hastada farklı olması gibi çoklu risk faktörlerinin sayısının fazlalığı nedeniyle oldukça zordur. Son zamanlarda yapılan bilimsel çalışmalar ve bu kompleks hastalığın doğasının daha net bir şekilde anlaşılması sayesinde, hastalığa karşı yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilebileceğinden umutluyuz.”

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye