Doymuş Yağlar, İnce Bağırsak Kanserine Yol Açıyor

İnce bağırsak kanseri görülme oranı, 1970’li yıllardan günümüze doğru gitgide yükseliş göstermektedir.

Doymuş Yağlar, İnce Bağırsak Kanserine Yol Açıyor

"Cancer Research” adlı bilimsel dergide yayımlanan bir araştırma sonucuna göre, doymuş yağlar açısından zengin diyetin, ince bağırsak kanseri riskini arttırdığı görülmüştür.

İnce bağırsak kanseri görülme oranı, 1970’li yıllardan günümüze doğru gitgide yükseliş göstermektedir. Dr. Amanda Cros konuyla ilgili şunları söylemektedir:
"İnce bağırsak kanserinin oluşumuna neden olan değişken risk faktörlerinin anlaşılması, sadece ince bağırsak kanserinden muzdarip kişilere yardımcı olabilmekle kalmayacak, aynı zamanda gastrointestinal sistemde oluşabilmesi muhtemel diğer kanser türlerinin de daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacaktır.”

İşlenmiş et ve et ürünleri tüketiminin kalın bağırsak kanseri riskini arttırdığı bilinmekle beraber, yapılan bu çalışma, et tüketiminin ince bağırsak kanseri riskini de arttırıp arttırmadığına yönelik ilk çalışmadır.

Çalışmanın sonucunda kırmızı ve işlenmiş et tüketiminin direk olarak ince bağırsak kanseriyle bağlantısı bulunamasa da doymuş yağ bakımından zengin diyetin ince bağırsakta tümör oluşumu riskini arttırdığı ortaya çıkmıştır.

Araştırma sonucunda hem kalın bağırsak kanserlerinin hem de ince bağırsak kanserlerinin genel olarak bu bağırsak bölgelerinde meydana gelen kötücül polipler nedeniyle ortaya çıktığı ve daha sonra yaygınlaştığı görülmüştür. Ancak anlaşılmayan bir nedenle kalın bağırsaktaki poliplerin, sonradan prekanseröz oluşumlara dönüşerek kansere dönüşme riski çok daha fazla olduğu belirtilmektedir.

Araştırmacılar doymuş yağ tüketimi ve bağırsak kanserleri arasındaki ilişkinin daha iyi ortaya konulabilmesi için çok daha geniş popülasyonlarda ve farklı toplumlarda da benzer klinik araştırmalar yapılmasının gereğini vurgulamaktadırlar.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye