Gebelik Öncesinde Zararlı Maddeler ve Duygusal Etkiler

Bilinçli alınan ve çevreden istemsizce alınan toksik maddeler doğacak bebeklerin sağlığını etkilemektedir.

Gebelik Öncesinde Zararlı Maddeler ve Duygusal Etkiler

Madde Bağımlılığı ve Alkol Kullanımı
Dr. Linton bebeklerin sağlıkları açısından en önemli hususun, ebeveynlerinin kafein, nikotin, zevk verici maddeler, bazı reçeteli ilaçlar ve alkol gibi maddelerden kaçınmaları olduğunu belirtmektedir.

Kafein: İnsan üreme döngüsü üzerindeki kafein etkileri ile ilgili yapılan çalışmalar farklı sonuçlar vermiştir. Bir analiz, çok kafein içerikli içecekleri tüketen kadınların, nadiren kafeinli içecekleri tüketen kadınlara göre daha az doğurgan olduklarını veya hiç olmadıklarını belirtmiştir.

Nikotin: Yaklaşık olarak erkek ve kadınların üçte biri üreme yaşlarında, sigara içerler. Sigaranın yol açtığı çok sayıda zararların yanı sıra, doğurganlıkta olumsuz etkilenmektedir. Sigara kullanan kadınlar, daha ektopik gebelik yaşamaktadır (döllenmiş yumurta dölyatağı borusuna yapışır ve içinde gelişir). Bu kadınlar menopoz dönemine sigara içmeyen diğer kadınlardan daha erken girerler. Ayrıca, yumurtalarının, dölyatağı borusunun ve rahim ağzının sağlığını da tehlikeye atarlar. Sigara kullanan erkekler, sigarada bulunan kanserojen maddeler yüzünden spermlerinin sağlıklı yapısını tahrip ederler. Araştırmacılar böyle spermlerin başarılı bir şekilde yumurtayı döllerse, cenin gelişiminde olumsuz etkiye yol açacağını belirtmişlerdir. 

Zevk Verici Maddeler ve Reçeteli İlaçlar: Doğum öncesi dönemde, zevk verici maddelerden uzak durmanın çok büyük önemi vardır. Mesela eskiden kısmen zararsız gibi görülen esrar,  çifte tehlike içerir. Çoğu esrar kullananların yaptıkları gibi derin, uzun içe çekiş normal sigara tüketimine kıyasla daha fazla hacimde, ciğerlere katran ve karbon monoksit girişine sebep olur. Genetik yapılar esrardan hasar görürler ve hayvan çalışmalarında önemli ölümlere ve yapısal bozukluklara yol açtığı saptanmaktadır.

Kokain meni içerisindeki sperm konsantrasyonunu azaltır. Ayrıca sperm biçiminde bozulmalara yol açtığı ve boşalma sonrası spermin yüzüş hızında azalma sağladığı düşünülmektedir. Yapılan testler madde kullanan erkeklerin anormal gelişmiş çocuk dünyaya getirme şanslarının artığını ve gebelik öncesi kokainin nörolojik olarak hastalıklı çocukların dünyaya gelme olasılığını arttırdığını belirtmiştir.

Reçeteli ilaçların üreme ve gebelik üzerindeki sonuçlarını öğrenmek için doktorunuzla konuşmanız gerekir.

Alkol: Alkol alımı, ebeveynlerin sağlıklarını ve gelecekte sahip olacakları çocuklarının sağlıklarını olumsuz etkiler. Alkol bağışıklık işlevini baskı altına alır ve yumurta ve spermler üzerinde ciddi etkisi vardır. Araştırmacılar, alkolün kemirgenler üzerindeki etkilerini araştırmışlardır ve orta derecede kullanım ile doğacak yavrularda genetik hasar arasında doğrudan ilişki saptamışlardır. Düşük, zihinsel ve fiziksel handikaplar, alkol tüketimi ile ciddi derecede ilişkilidir.

Çevresel Etkiler
Dr Linton "Bilinçli olarak alınan zehrin yanı sıra, gelecekte bireylerin sağlığını olumsuz etkileyecek olan çok çeşitli çevresel zehirler bulunmaktadır ve sonuç olarak o kişilerin çocukları olumsuz etkilenmektedir. İşyeri ortamlarındaki toksik maddeler, taşıtların emisyonları, su ve hava kirlilik oranları bunlardan sadece bazılarıdır” demektedir. Bu çevresel etkileri saptamak ve olabildiğince en aza indirgemek önemlidir.

İtalya’da iki lamba fabrikasında deneysel bir analiz yapılmıştır ve araştırmacılar fabrikada çalışan kadınların doğurganlıklarını incelemişlerdir. Bazıları buhar halinde cıvaya maruz kalırken diğer grup etki altında kalmamıştır. Cıvanın etkisinde kalan grup daha yüksek oranda adet görme zorlukları, artan kısırlık ve gebelik esnasında vajinal kanama geçirmiştir. Daha fazla düşük, erken doğum ve etkiye maruz kalmayan gruba kıyasla fetal yapısal bozukluklar görülmüştür.      
       
Duygusal Faktörler
Bireylere stresin sağlıkları için tehlikeli olduğu bildirilmektedir.  Duygusal ve zihinsel stres faktörleri bayılmaya, mide bulantısına, zayıflamaya, kalp krizine, diş çürüklerine ve soğuk algınlığına sebep olabilir. Dr Linton’a göre, stres sağlığınızı yetersiz beslenmeden daha hızla zedeler. Bu yüzden gebelik öncesi dönemde, her iki çiftin duygusal durumlarını olumlu tutmaları önem içerir.

Üreme sağlığı bağlamında, bilim dünyası stresin hem erkek ve hem de kadının sağlığını bozduğu yönünde çok fazla kanıta ulaşmıştır. Olumsuz duygular, sperm sayısını ve işlevini azaltır ve aynı zamanda, kadının gebelik esnasında süt üretimini ve emzirme derecesini belirleyen prolaktin hormon artışını geriletir. 


Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye