Genç Hastalarda Akut Divertikülit

İlk akut divertikülit atağından sonra nasıl bir tedavi yöntemi izlenmesi gerektiği ve tekrarlama riskinin ne oranda olduğuna dair kesin bir strateji geliştirilmemiştir.

Genç Hastalarda Akut Divertikülit

Akut divertikülit (divertikül iltihabı), divertiküler hastalıkta en sık rastlanan komplikasyondur ve klinik olarak hafif bir lokal enflamasyona neden olabileceği gibi, çok daha şiddetli ve bağırsak yırtılmalarına yol açan durumlara da yol açabilir. İlk akut divertikülit atağından sonra nasıl bir tedavi yöntemi izlenmesi gerektiği ve tekrarlama riskinin ne oranda olduğuna dair kesin bir strateji geliştirilmemiştir.

Geçmişten kalan anlayışa göre, yaşı 50’nin altındaki genç hastalarda meydana gelen bir komplikasyonsuz divertikülit atağı (sadece inflamasyonla seyreden durum) ve bir de bağırsak yırtılmasıyla sonuçlanan ciddi divertikülit atağı geçirdikten sonra, divertikülitin oluştuğu bölgenin cerrahi operasyonla alınması gerekmektedir. Bununla beraber genç hastalarda ilk atak sonrasında diğer atakların tekrarlama olasılığının yüksek olması nedeniyle bu stratejinin doğru olup olmadığı halen sorgulanmaktadır.

"World Journal of Gastroenterology” adlı dergide yayımlanan bir araştırma, genç hastalarda uygulanan bu divertikülit tedavisi stratejisinin doğru olup olmadığını sorgulamaktadır. Araştırmacılar, genç hastaları ve daha yaşlı hastaları birbiri ile kıyaslamak üzere geriye yönelik bir inceleme çalışması gerçekleştirmişlerdir.

Çalışmada, 50 yaşından daha genç hastalarda ortaya çıkan ilk divertikülitin yaşlı hastalara kıyasla şiddetinin daha hafif olmasına karşın, atağın tekrarlama sıklığının yaşlı hastalara oranla daha fazla olduğu görülüyor. İlk divertikülit atağının tedavisinden sonra, ikinci atağın tekrarlama sıklığı genç hastalarda %25,8 olmasına karşın, yaşlı hastalarda bu sıklık %11’lere düşmektedir. Ayrıca tüm hastalarda meydana gelen divertikülit ataklarından en şiddetlisinin genellikle ilk atak olduğu da tespit edilmiştir. Genel ve kapsamlı bu çalışmanın sonuçlarına göre, divertikülitin tekrarlama oranı sadece yaş faktörüne bakarak tahmin edilebilmektedir.

Çalışmanın genel sonuçları, divertikülitin düşük komplikasyonlu ve genellikle hafif seyreden bir hastalık olduğu yönündedir. Bununla beraber bu hastalığın genç erkeklerde, kadınlara kıyasla daha sık görüldüğü ve genç grupta, yaşlı gruba göre daha hafif seyrettiği de tespit edilmiştir. Divertikülitin yaşlı ve genç tüm hastalarda seyrettiği rota aynı olduğundan, genellikle her iki grup için de aynı tedavi stratejileri uygulanmaktadır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye