Kimyasallar Çocuğunuzun Bağışıklık Sistemini Tehdit Ediyor

Bir çalışma, kanlarında yüksek seviyede PFC bulunan çocukların aşılara daha düşük oranda yanıt verdiğini ortaya çıkardı.

Kimyasallar Çocuğunuzun Bağışıklık Sistemini Tehdit Ediyor

Yeni yapılan bir çalışma, yaygın olarak kullanılan ev kimyasallarına yüksek derecede maruz kalan çocukların bağışıklık sistemlerinin zayıfladığını öne sürüyor.
Takımdaki ABD’li ve Danimarkalı araştırmacılar, erken çocukluk döneminde perfluorinated compounds (PFCler) adındaki kimyasallara yüksek oranlarda maruz kalmanın, iki rutin aşıya yönelik bağışıklık geliştirmeyi azalttığına işaret ettiler.

Boston’daki Harvard Halk Sağlığı Okulu’nun çevre sağlığı bölümünde profesör yardımcısı ve bu çalışmanın yazarı olan Dr. Philippe Grandjean, "PFC kirliliğinin bağışıklık sistemini gözle görünür bir biçimde yavaşlattığını gördük ve bunun bir sonucu olarak bağışıklık sistemi aşılara olması gerektiği şekliyle kuvvetli bir tepki vermiyor,” diye açıkladı.

Bulgular Tıp Birliği Dergisi’nin 25 Ocak tarihli sayısında yayımlandı. PFCler, patlamış mısır poşetleri benzeri besin ve kaplama paketleri, halılar, yapışmaz tavalar gibi geniş çaplı birçok ev gerecinde yaygın olarak kullanılır; daha önce yapılan bir araştırma ise bu kimyasalların birçok kişinin kanında bulunmakta olduğunu göstermiştir.

Yakın zamanda yapılan diğer çalışmalar bu kimyasallara artan bir oranda maruz kalmanın erken menapoz ve yüksek kolesterol değerleri ile  ilişkili olduğunu öne sürdü. Ancak Grandjean bunun, kandaki yüksek değerli PFCler ile bağışıklık tepkisinin yavaşlaması arasındaki bağı keşfeden ilk çalışma olduğunu açıklıyor. Grandjean, "Bilmediğimiz şey ise bu durumun genel bir bağışıklık sistemi bozukluğunu temsil edip etmediği ve enfeksiyon, alerji ya da kansere yol açan etkilerinin olup olmadığı,” diyor. "Şu an buzdağının görünen yüzüne bakıyoruz ancak buzdağının geri kalan kısmının neye benzediğini bulmakta ısrarcıyız,” diye ekliyor.

Grandjean ve çalışma arkadaşları, yürüttükleri araştırma için 1999 ile 2001 yılları arasında Faroe Adaları’nda dünyaya gelmiş 587 çocuğu takibe aldılar. Kuzey Atlantik Denizi’nde İzlanda ve Norveç’in arasındaki Faroe Adaları’nda, sık sık deniz mahsülleri ile sağlanan beslenme ile yüksek oranda PFCye maruz kalma arasında organik bir ilişki vardır.

Araştırma, kimyasalların bağışıklık üzerindeki etkilerini saptamak için, Faroe Adaları’ndaki çocuklara 3,5 ila 12 ay arasındaki dönemlerde -ve 5 yaşında da tekrarı vurulmak koşuluyla- tetanos ve difteri aşısına karşı bağışıklık seviyelerini gözledi. Çocukların beş türden PFCye doğum öncesi dönemdeki maruziyeti, hamileliklerinin son dönemlerindeki annelerin kan testlerine başvurularak ölçüldü. Doğum öncesi maruziyet 5 yaşında yapılan kan testleri ile belirlendi. Bunun ardından araştırmacılar, 5 ile 7 yaşlarındaki tetanos ve difteri aşılarına karşı serum antikor konstantrasyonunu ölçtüler.

Grandjean’ın grubu bu beş PFC’nin tümünün antikor seviyesi ile negatif bir oranda izlendiğini gördü. Grandjean, 5 yaşındayken ortalama PFC seviyesinin iki katına sahip çocukların, 7 yaşına geldiklerinde tetanos ve difteri aşılarına gösterdikleri bağışıklık tepkilerinin beklenenin yarısı olduğunu söylüyor.

Araştırmacılar, ABD’de, 2011 ve 2002 yılları arasında 5 yaşında olan ve incelemeye alınan çocuklarda ölçülen birtakım PFC seviyelerinin 3 yaştan 5 yaşa kadar çocukların oluşturduğu gruba nazaran daha düşük seviyelerde izlendiğini kaydetti.

Bir diğer çocuk çevre sağlığı uzmanı bulguların endişe verici olduğunu bildirdi. Washington’daki Ulusal Çocuk Tıp Merkezi’nin Çocuk Sağlığı Koruma Enstitüsü’nün sağlık yöneticisi Dr. Jerome Paulson, "Bu, PFClerle ilgili bir dizi bulguya eklenen bambaşka bir şey de hepimizin bu konuda gerçekten endişelenmesi ve herkesin bu kimyasallara olan maruziyetini en aza indirgemek için çabalamamız gerektiği,” diye ekledi.

Grandjean, yapışmaz tavalar ya da mikrodalga besinler gibi PFCler ile yapılmış ürünlerden kaçınmanın yanı sıra küçük çocuklarının bu kimyasallara maruz kalmasını engellemek isteyen ebeveynlerin, ev tozu oranını kontrol altına alabilmek için halı ve döşemelerini sıklıkla süpürmeleri gerektiğini vurguladı.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye