Ormanlar Yoksa Gelecek Yok

Tehdit altındaki ormanların durumu, geleceğimizi tehlikeye atıyor.

Ormanlar Yoksa Gelecek Yok

Uluslar Arası Orman Günü, bugün ilk defa Birleşmiş Milletler tarafından kutlanarak tüm dünyadaki insanları ve toplulukları bir fidan ekerek, geleceği düşünmeye çağırıyor. Çabanın amacı ormanların yaşamlarımızdaki hayati önemine dikkat çekmek ve karşılaştıkları tehlikeler konusunda bilinçlendirmek.

Bildiğimiz şekilde hayat ağaçlar olmadan mümkün olmazdı. En çok bilinen görevleri atmosferdeki karbonu alıp depolamalarıdır fakat ormanlar başka sorumluluklar da üstlenir. İlaç, gıda ve iplik kaynağıdırlar, dünyanın en değerli su kaynaklarını korurlar, devasa bir biyolojik çeşitliliğe ev sahipliği yaparlar ve dünyanın en fakirleri arasında yer alan 350 milyon insana yakıt, iş ve gelir sağlarlar.

Fakat ormanlar tehdit altındadır. 2000 ve 2010 arasında ormanların yok olma oranı yılda 13 milyon hektardır ve bu Yunanistan’ın yüzölçümüne eşittir. Küreselleşme ve iklim değişimi sebepleriyle yeni ve sinsi tehditler de oluşmaktadır.

Bunlardan biri ahşabın, tohumun ve toprağın küresel ticaret amacıyla tüm dünyayı dolaşmasıyla yayılan haşereler ve hastalıklardır. Dünya çapında yayılan bu faktörler doğal ormanları istila etmekte ve ekosistemleri tahmin edilemeyecek şekillerde etkilemektedir. İklim değişikliği ile artan başka bir tehlike de yükselen orman yangını riski ve bunların devasa ormanlık alanları yok etme ihtimalidir. 

Tüm bu tehditlerle başa çıkılabilir. Sürdürülebilir gelişmeyi (kaynakların kullanımını hem insanların ihtiyacını hem de doğanın şimdiki ve gelecekteki nesiller için korunmasını düşünerek yapan model) mümkün kılabilmek için ormanlar ve ağaçlar çok önemlidir. Çünkü çoklu ekonomik, sosyal ve ekolojik ihtiyaçlara cevap verebilecek yenilebilir kaynaklardır. 

Son zamanlarda bu konuda başarılara imza atılmıştır. Politik ve sosyo-ekonomik çabalarla ormanların yok olma oranı son yıllarda, başta Asya’da olmak üzere, azalmıştır. Birleşmiş Milletler ile Gıda ve Tarım Organizasyonu (Food and Agriculture Association – FAO) ormanların yok olma sürecini, ormanların yeniden elde edilmesine çeviren ülkelerin çabalarını desteklemekte, ormanlardan geçinen insanların motivasyonunu, yiyecek garantisini ve sosyal gelişmesini desteklemektedir.

Ormanların yok olmasını azaltmak, Birleşmiş Milletler’in Milenyum Gelişme Hedefleri arasında yer alan açlığı sonlandırmakla bağlantılıdır. Dünyanın çoğu bölgesinde ormanların yok olması ekosistemleri küçültmekte, su kaynaklarını azaltmakta, yakacak odun kaynağını sınırlandırmakta ve tüm bunlar da özellikle fakir kesimin yiyecek güvencesini azaltmaktadır. Ormanların yok olmasını azaltmak açlığı sonlandırmakta çok etkili olacak ve sürdürülebilirlik getirecektir.

Bu arada bizler de Uluslar Arası Orman Günü’nde bir fidan ekerek, aldıklarımıza karşılık ormanlara bir şey verebiliriz. Ormanlara harcadığımız çaba kendimiz ve çocuklarımız için harcadığımız çabadır. 

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye