Pankreas Yetmezliği Göz Ardı Edilebiliyor Mu?

Pankreas yetmezliği sadece kistik fibroz hastalığıyla beraber değil, diğer başka hastalıklarla da beraber görülebiliyor.

Pankreas Yetmezliği Göz Ardı Edilebiliyor Mu?

Ekzokrin pankreas yetmezliği, kistik fibroz hastalarının %95’inde görülen bir rahatsızlık olduğu için, hekimler kistik fibroz hastalarına yapılan testler ile pankreas yetmezliğini teşhis edebiliyor ve tedavisini gerçekleştiriyorlar. Fakat pankreas yetmezliği sadece kistik fibroz hastalığıyla beraber değil, diğer başka hastalıklarla da beraber görülebiliyor. Bu nedenle pankreas yetmezliği semptomlarının diğer hastalıklara ait olduğu düşünülerek, ekzokrin pankreas yetmezliği göz ardı edilebiliyor.

Yapılan araştırmalarda tip 1 diyabet görülen hastaların %25-50’sinde pankreas yetmezliği olduğu tespit edilmiştir. Bununla beraber tip2 diyabet hastalarında pankreatik yetmezliğin beraber görülme oranı ise %35’tir.

Pankreas yetmezliği adlı hastalığın varlığı ve semptomları uzun zamandan beri bilinmesine rağmen, diyabet hastalarındaki pankreatik yetmezlik çoğu zaman göz ardı ediliyor ve teşhis edilmediği için tedavi yoluna da gidilmiyor.

Almanya’daki Giessen Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde çalışan Prof. Dr. Philip D. Hardt konuyla ilgili şunları söylüyor: "Diyabet ve pankreas yetmezliğinin ardındaki gerçekler önceleri bilinmemekteydi. Günümüzde de diyabet hastalığı, pankreas yetmezliğine nispeten çok daha ciddi olarak kabul edildiğinden, pankreas yetmezliği çoğunlukla göz ardı edilen bir durum olarak kalabiliyor.”

Diyabet haricinde, inflamatuar bağırsak sendromu görülen hastaların %20 sinde de pankreas yetmezliğinin eşlik ettiği ortaya çıkmıştır. Bununla beraber pankreatik yetmezliğin pek çok otoimmün hastalıkla beraber de görülebileceği bilinmektedir.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye