Hava Kirliliği Apandisite Neden Olabilir Mi?

Araştırmacılar Kanada’nın hava kirliliği oranlarını ve apandisit vakalarının oranlarını karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir.

Hava Kirliliği Apandisite Neden Olabilir Mi?

Canadian Medical Association Journal adlı tıbbi dergide yayımlanan bir çalışmaya göre hava kirliliğinin apandisite neden olabileceği düşünülmektedir.

Hava kirliliği ve apandisit arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırma, University of Calgary ve University of Toronto and Health adlı üniversitelerdeki araştırmacılar tarafından yapılmış olup, yaklaşık 5191 yetişkin bu konuda gözlemlenmiştir. Kanada’da yürütülen araştırmada nisan ve eylül ayları arasında apandisit nedeniyle hastaneye yatışların en yoğun olduğu dönemin, insanların dışarıda daha fazla vakit geçirdikleri dönem olması dikkati çekmiştir.

Apandisit oluşumunun nedeni olarak geçerliliğini koruyan son teoriye göre apandisit açıklığının tıkanmasının bu hastalığa yol açtığı görüşü yaygındır. Ancak bu görüşün her vakada ve özellikle gelişmiş ülkelerde her zaman geçerli olmayabileceği düşünülmektedir.

Dünyadaki apandisit vakaları özellikle hava kirliliğinin yaygın olduğu 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın erken evrelerinde aşırı artış göstermekle beraber, hava kalitesinin iyileşmesiyle beraber 20. yüzyılın ortalarından bu yana düşüş göstermiştir. Apandisit vakaları hava kirliliğinin yaygın olduğu ve sanayileşmenin daha yaygın olduğu ülkelerde daha fazla görülmektedir.

Araştırmacılar Kanada’nın hava kirliliği oranlarını ve apandisit vakalarının oranlarını karşılaştırmalı olarak incelemişlerdir. Bu durumun sonunda erkeklerde kadınlara oranla daha fazla apandisit geliştiği de tespit edilmiştir.

Dr. Gilaad Kaplan, şunları söylemiştir: "Bilinmeyen bir nedenle erkeklerde kadınlara oranla daha fazla apandisit oluştuğu görülmüştür. Bunun nedeni erkeklerin kadınlara oranla daha fazla açık alan işlerinde çalıştıkları için daha fazla hava kirliliğine maruz kalmaları yüzünden olabilir.”

Hava kirliliğinin, apandisit riskini nasıl arttırdığı halen bilinememesine karşın, hava kirleticilerinin enflamatuar yanıtları tetikleyebileceği düşünülmektedir. Araştırmacılar, konunun aydınlığa kavuşturulabilmesi için daha fazla çalışmaya ve gözleme ihtiyaç duyulduğunu belirtmektedirler.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye