Çocukluk Travmaları ve İrritabl Bağırsak Sendromu

Erken yaşlarda yaşanan fiziksel veya duygusal travmalar İBS'yi tetikleyebilmektedir.

Çocukluk Travmaları ve İrritabl Bağırsak Sendromu

"Clinical Gastroenterology and Hepatology” dergisinde yayınlanan bir çalışmaya göre irritabl bağırsak sendromu hastalarının birçoğunun çocukluklarında fiziksel ya da duygusal ağır travmalar yaşadıkları ya da cinsel tacize maruz kaldıkları tespit edilmiştir.

California Los Angeles Üniversitesi David Geffen Tıp Fakültesi’nde görevli olan ve çalışmanın baş araştırıcısı durumunda bulunan Lin Chang’a göre çocukluk çağlarında yaşanan ciddi travmalar erişkinlik döneminde irritabl bağırsak sendromunun meydana gelmesini tetikleyebilmektedir. Özellikle psikolojik problemleri olan irritabl bağırsak sendromu hastalarının bir psikoloğa ya da psikiyatra danışmalarının genel sağlık durumlarının ve hastalık semptomlarının iyileşmesine katkıda bulunduğunu belirtiyor.

Daha önceden de İBS ve çocukluk dönemi travmaları arasında belirgin bir ilişki olduğu tespit edilmekle beraber bu araştırmada duygusal travmaların İBS’yi tetikleme açısından cinsiyetler arasında ayrım gözetip gözetmediği de araştırılmıştır. Çalışmaya yüzde sekseni kadın olmak üzere 294 İBS hastası ve yüzde 77’si kadın olmak üzere 435 sağlıklı gönüllü katılmıştır. Araştırmaya katılan kişilere sindirim sistemlerinin sağlık durumunu, psikolojik durumlarını ve genel sağlık durumlarını değerlendirmek için bir ok sorudan oluşan bir anket yapılmıştır.

Anket sonuçlarında IBS hastalarının sağlıklı bireylere kıyasla birçok travmatik olay yaşadıkları, fiziksel şiddet, duygusal ve cinsel tacize maruz kaldıkları görülmüştür. Ayrıca yaşanan duygusal travmaların kadınları daha çok etkilediği ve İBS’yi tetiklediği ortaya çıkmıştır.

Yorumlar

© 2013 alternatifterapi.com Tüm hakları saklıdır.

Eleman Türkiye